Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài thực hành 7 - Em tập trình bày văn bản - Nguyễn Mạnh Hùng

* Yêu cầu 1: Tiêu đề có phông chữ, kiểu chữ, màu chữ khác với phông chữ, kiểu chữ, màu chữ của nội dung văn bản. Cỡ chữ của tiêu đề lớn hơn nhiều so với cỡ chữ của phần nội dung. Đoạn cuối cùng (Theo Vũ Tú Nam) có màu chữ và kiểu chữ khác với nội dung.

 

ppt 19 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1370Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài thực hành 7 - Em tập trình bày văn bản - Nguyễn Mạnh Hùng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kieåm Tra Baøi CuõChọn phông chữCâu 1: Em hãy nêu chức năng định dạng của các nút lệnh đã họcChọn cỡ chữChữ đậmChữ nghiêngChữ gạch chânChọn kiểu chữCăn thẳng lề tráiCăn giữaCăn thẳng lề phảiCăn thẳng hai lềCăn lềChọn màu chữKhoảng cách dòng trong đoạn vănKieåm Tra Baøi CuõCâu 2: Em hãy nêu chức năng của hộp thoại FontChọn phông chữChọn màu chữChọn kiểu chữChọn Cỡ chữKhung hiển thị kết quảChọn kiểu chữ gạch chânGiáo sinh:Nguyễn Mạnh HùngTiết 49: Bài thực hành 7: EM TẬP TRÌNH BÀY VĂN BẢN ( T1)Bài thực hành 7: EM TẬP TRÌNH BÀY VĂN BẢNTiết 49* Yêu cầu 1: Tiêu đề có phông chữ, kiểu chữ, màu chữ khác với phông chữ, kiểu chữ, màu chữ của nội dung văn bản. Cỡ chữ của tiêu đề lớn hơn nhiều so với cỡ chữ của phần nội dung. Đoạn cuối cùng (Theo Vũ Tú Nam) có màu chữ và kiểu chữ khác với nội dung.Bài thực hành 7: EM TẬP TRÌNH BÀY VĂN BẢNTiết 49* Yêu cầu 2: Tiêu đề căn giữa trang. Các đoạn nội dung căn thẳng cả hai lề, đoạn cuối cùng căn thẳng lề phải.Muốn tiêu đề căn giữa trang thì em làm như thế nào?Muốn các đoạn nội dung căn thẳng cả hai lề thì em làm ra sao?Đoạn cuối cùng muốn căn thẳng lề phải thì em làm thế nào?Muốn căn lề đoạn văn thì em thực hiện mấy bước, đó là những bước nào?Bài thực hành 7: EM TẬP TRÌNH BÀY VĂN BẢNTiết 49* Yêu cầu 3: Các đoạn nội dung có dòng đầu thụt lềCác bước để thụt lề đầu dòng đối với các đoạn nội dung?- Bước 1: Chọn các đoạn nội dung cần thụt lề đầu dòngBước 2: Vào Format Paragraph (hộp thoại Paragraph xuất hiện)Bước 3: trong mục Special chọn First lineBài thực hành 7: EM TẬP TRÌNH BÀY VĂN BẢNTiết 49* Yêu cầu 4: Kí tự đầu tiên của đoạn nội dung thứ nhất có cỡ chữ lớn hơn và kiểu chữ đậmwww.themegallery.comwww.themegallery.comÑoaïnPhoâng chöõCôõ chöõKieåu chöõMaøu chöõCaên leà1VNI-Times14Ñaäm, gạch chaânXanhGiöõa2VNI-Maria40Ñaäm, nghieângÑoûGiöõa3VNI-Times20ÑaämÑenGiöõa4VNI-Ariston15Ñaäm, nghieângñenÑeàu5VNI-Times14ñenPhaûi* Ghi chuù: ôû ñoaïn 5 khoaûng caùch doøng laø 3, chöõ “TM Ban lieân laïc lôùp” thì gaïch chaân 2 neùt. Laøm xong boû caùc soá ñaùnh daáu ở caùc ñoaïn.Yeâu caàu: 123DẶN DÒThực hành lại các thao tác đã họcXem trước phần b SGK trang 92Thân ái chào thầy cô và các em !Chúc các em học tốtTiết học kết thúcTiết học kết thúc

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài thực hành 7 - Em tập trình bày văn bản - Nguyễn Mạnh Hùng.ppt