Giáo án Toán 3 bài: Bảng nhân 8

THIẾT KẾ BÀI DẠY

MÔN: TOÁN 3

Bài: Bảng nhân 8 (Trang 53)

(Sách giáo khoa hiện hành soạn theo mô hình trường học mới Vnen)

MỤC TIÊU

- Em học thuộc bảng nhân 8.

- Vận dụng bảng nhân 8 vào thực hành tính và giải toán.

* Khởi động:

- Trò chơi “Truyền điện” ôn lại bảng nhân 7.

- Giáo viên giới thiệu bài.

- Nêu mục tiêu trong tâm của tiết học.

 

doc 2 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 852Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán 3 bài: Bảng nhân 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THIẾT KẾ BÀI DẠY
MÔN: TOÁN 3
Bài: Bảng nhân 8 (Trang 53)
(Sách giáo khoa hiện hành soạn theo mô hình trường học mới Vnen)
MỤC TIÊU
- Em học thuộc bảng nhân 8.
- Vận dụng bảng nhân 8 vào thực hành tính và giải toán.
* Khởi động: 
- Trò chơi “Truyền điện” ôn lại bảng nhân 7.
- Giáo viên giới thiệu bài.
- Nêu mục tiêu trong tâm của tiết học.
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
Hoạt động 1: Thực hành lần lượt các hoạt động sau và viết phép nhân vào vở.
Việc 1: Nhìn lên bảng thầy thực hành các tấm bìa:
 8 được lấy 1 lần ta viết: 8 x 1 = 8
 8 x 1 = 8 
 8 x 2 = 16
 8 được lấy 2 lần ta viết: 8 x 3 = 24
 8 x 2 = 8 + 8 = 16 
 Vậy: 8 x 2 = 16 8 x 4 =
 8 x 5 =
 8 được lấy 3 lần ta viết: 8 x 6 =
 8 x 3 = 8 + 8 + 8 = 24 
 Vậy: 8 x 3 = 24 8 x 7 =
 8 x 8 =
 8 x 9 =...
 8 x 10 =.
Việc 2: Thực hành và ghi kết quả bảng nhân 8 còn lại
Việc 3: Học thuộc lòng bảng nhân 8.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
Hoạt động 1: (Bài 1 SGK) Ghi kết quả vào vở.
8 x 3 =	8 x 2 =	8 x 4 =	8 x 1 =
8 x 5 =	8 x 6 =	8 x 7 =	0 x 8 =
8 x 8 =	8 x 10 =	 8 x 9 =	8 x 0 =
Hoạt động 2: (Bài 2 SGK) 
Mỗi can có 8l dầu. Hỏi 6 can như thế có bao nhiêu lít đầu?
Hoạt động 3: ( Bài 3 SGK) Đếm thêm 8 và ghi kết quả vào vở.
8
16
40
72
- Báo cáo với thầy (cô )về kết quả những việc em đã làm.
- Thầy (cô) nhận xét về kết quả học tập của học sinh.
Kính gởi: Quý thầy (cô) đây là bài thiết kế mẫu. Yêu cầu quý thầy (cô) nghiên cứu và chia sẻ ý kiến bên dưới để bộ phận chuyên môn chúng tôi tổng hợp ý kiến và điều chỉnh cho hoàn thiện.
Lưu ý: Mẫu này có khác hơn mẫu photo cho các thầy (cô)trước đây là đưa phần khởi động lên trên hoạt động dạy bài mới ( Hoạt động cơ bản).

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao duc tieu hoc cd dh_12189227.doc