Giáo án Tuần 13 - Lớp Năm

 ĐẠO ĐỨC

KÍNH GIÀ YÊU TRẺ (TIẾT 2)

I.Mục tiêu:

1.Kiến thức:Biết vì sao cần phải kính trọng lễ phép với người già, yêu thương nhường nhịn em nhỏ.

2.Kĩ năng: Thực hiện các hành vi kính trọng người già,yêu thương em nhỏ.

3.Thái độ:Tôn trọng yêu quý người già,nhường nhịn em nhỏ.

II.Đồ dùng: Phiếu bài tập,đồ dùng đóng vai.

III.Các hoạt động:

Bài cũ: -Gọi một số HS đọc ghi nhớ tiết trước.

 +GV nhận xét.

Bài mới:

Hoạt động 1: - GV phân công mỗi nhóm sử lý đóng vai một tình huống trong . Yêu cầu các nhóm thảo luận tìm cacchs giải quyết tình huống vào từng vai. Cho đại diện các nhóm lên thực hiện .các nhóm nhận xét.

a: Em nên dừng lại, dỗ em bé, hỏi tên, địa chỉ. Sau đó, em có thể dẫn em bé đến đồn công an để nhờ tìm gđ của bé. Nếu nhà em ở gần, em có thể dẫn em bé về nhà nhờ bố mẹ giúp đỡ.

b: Hướng dẫn các em cùng chơi chung hoặc lần lượt thay phiên nhau chơi.

c:Nếu biết đường, em hướng dẫn đường đi cho cụ già.

 

doc 22 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 09/01/2021 Lượt xem 526Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tuần 13 - Lớp Năm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
.
- Cán sự lớp cho cả lớp cùng thả lỏng
- HS và GV củng cố nội dung bài học.
- GV nhận xét đánh giá giờ học.
- GV ra bài tập về nhà 
TOÁN 
LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu:
Củng cố cộng,trừ,nhân các số thập phân.
Vận dụng các tính chất nhân một số với một tổng,nhân một số với một hiệu trong thiực hành tính.
GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.
II.Đồ dùng:Bảng nhóm, bảng con
 III.Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Bài cũ :- Gọi HS lên bảng làm bài tập 3 tiết trước.
2.Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học
Hoạt động2: Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập:
Bài 1: YCHS làm vở.2 HS lên bảng làm.Nhận xét,chữa bài.
 a)375,84 – 95,69 + 36,78 =280,15 +36,78 =316,93
 b)7,7 +7,3 x 7,4 =7,7 + 54,02 =61,72
Bài 2:Hướng dẫn HS làm,yêu cầu HS làm vở.Gọi 2 HS lên bảng chữa bài.
a)C1:(6,75+3,25)x4,2 =10 x 4,2 =42
C2:(6,75+3,25)x4,2=6,75x4,2+3,25x4,2=28,35+13,65=42
b)C1: (9,6 – 4,2) x 3,6 =5,4 x 3,6 =19,44.
C2:(9,6-4,2) x 3,6=9,6 x 3,6 - 4,2x3,6=34,56 -15,12 =19,44
Bài3:Tổ chức cho HS làm ý b:Nhẩm ghi kết quả vào bảng con.Gọi một số HS giải thích.
Lời giải: x = 1; x = 6,2
Bài 4:Hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu của đề,cho HS làm vở,một HS làm bảng nhóm.Nhận xét,chữa bài:
Tóm tắt: 4m : 60000 đồng
 6,8m trả hơn:. Đồng?
Bài giải:
Mua một mét vải phải trả số tiền là:60000:4=15000(đồng)
Mua 6,8 m hết số tiền là: 15000 x6,8 =102000(đồng).
Mua 6,8 m vải phải trả hơn số tiền là:102000 -60000 =42000(đồng)
Đáp số:42000 đồng
Hoạt động cuối:Hệ thống bài
Dặn HS về nhà làm bài3a trong sgk vào vở.
Nhận xét tiết học.
-1HS lên bảng làm bài.Lớp nhận xét ,bổ sung.
-HS làm bài vào vở,chữa bài trên bảng.
-HS làm bài vào vở,chữa bài trên bảng.
-HS làm bảng con,giải thích cách làm.;Chữa bài.
-HS làm vở,bảng nhóm,đổi vở chữa bài.
 LUYỆN TỪ VÀ CÂU 
MỞ RỘNG VỐN TỪ:BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Mục tiêu:
1. Mở rộng vốn từ về Bảo vệ môi trường.
 2. Viết được đoạn văn ngắn về bảo vệ môi trường.
* GDMT:Yêu quý,bảo vệ môi trường,có hành vi đúng đắn đối với MT xung quanh.
Đồ dùng: -Bảng phụ, bảng nhóm,vở bài tập Tiếng Việt.
 III. .Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Bài cũ :Gọi HS đặt câu theo yêu cầu bt 4 tiết trước.
-GV nhận xét.
Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu Hoạt động2:Tổ chức hướng dẫn HS làm bài tập sgk.
Bài1:Cho HS đọc đoạn văn,thảo luận nhóm 4,giải nghĩa cụm từ:Khu bảo tồn đa dạng sinh học.Gọi đại diện nhóm trả lời,GV nhận xét,chốt lời giả đúng.
Lời giải đúng: Khu bảo tồn đa dạng sinh học là nơi lưu giữ nhiều loài động vật,thực vật
GDMT:Nơi em ở có khu bảo tồn thiên nhiên nào?Em có thể làm gì để góp phần bảo vệ các loài động vật,thực vật trong khu bảo tồn của địa phương?
Bài 2:YCHS trao đổi nhóm thi xếp nhanh từ vào 2 cột trong bảng nhóm.Nhận xét,các nhóm.Chốt lời giải đúng.
+Hành động bảo vệ môi trường:Trồng rừng,trồng cây,phủ xanh đất trống đồi trọc
+Hành động phá hoại môi trường: Phá rừng,đánh cá bằng mìn,xả rác bừa bãi,săn bắn thú rừng,đánh cá bằng điện,buôn bán động vật hoang dã.,đốt nương,
GDMT:Em và các bạn đã có những hành động nào để bảo vệ môi trường? Ở địa phương em đã thấy những hàng động nào phá hoại môi trường.Em có thể làm gì để ngăn chặn những hành động ấy?
Bài 3:Tổ chức cho HS viết đoạn văn vào vở,2 HS viết vào bảng nhóm.Gọi HS đọc bài,Chấm,nhận xét,bổ sung bài trên bảng nhóm.
GDMT:Lên án hành động phá hoại môi trường,tuyên truyền hành động bảo vệ môi trường.
Hoạt động cuối:	Hệ thống bài
Dặn HS làm lại BT 3 vào vở.
Nhận xét tiết học.
3 HS lên bảng.Lớp nhận xét bổ sung.
-HS theo dõi
-HS trao đổi nhóm.,phát biểu.
-Liên hệ ,phát biểu.
-HS làm bảng nhóm,nhận xét,thống nhất kết quả.
-HS liên hệ ,phát biểu.
-HS viết bài vào vở,nhận xét bài trên bảng nhóm.
 LỊCH SỬ	
 “THÀ HY SINH TẤT CẢ,CHỨ NHẤT ĐỊNH 
KHÔNG CHỊU MẤT NƯỚC” 
I.Mục tiêu:Giúp HS :
Biết thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta.Toàn dân đứng lân kháng chiến chống thực dân Pháp.
Biết tình hình chống Pháp của ND Hà Nội và một số địa phương trong toàn quốc.
GD cảm phục truyền thống đấu tranh giữ nước của dân tộc ta.
II.Đồ dùng -Hình;phiếu học tập,các tư liệu,hình ảnh về những ngày đầu kháng chiến.
III.Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Bài cũ: Sau cách mạng tháng Tám nước ta đối mặt với những khó khăn nào?Đảng và Bác Hồ đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua tình thế nguy hiểm như thế nào?-GV nhận xét .
2Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Nêu yêu cầu tiết học
Hoạt động2: Tìm hiểu về nguyên nhân tiến hành toàn quốc kháng chiến bằng thảo luận cả lớp.
-Gọi học sinh trình bày kết quả thảo luận,GV nhận xét bổ sung.
Kết luận. Thực dân Pháp quyết tâm trở lại xâm lược nước ta một lần nữa.Để bảo vệ nền độc lập dân tộc nhân dân ta không còn con đường nào khác là buộc phải cầm súng đứng lên.
Hoạt động3: Tìm hiểu về tinh thần chống Pháp của nhân Hà Nội và mộ số địa phương bằng thảo luận nhóm với PHT.Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận,Nhận xét bổ sung
Kết Luận: Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác,Nhân dân cả nước đứng lên kháng chiến với tinh thần “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước,nhất định không chịu làm nô lệ”
Hoạt động cuối :Hệ thống bài,liên hệ giáo dục HS .
Dặn HS học theo câu hỏi trong sgk
Nhận xét tiết học.
-Một số HS lên bảng trả lời.
-Lớp nhận xét bổ sung
-HS đọc sgk,thảo luận,phát biểu.
-Quan sát tranh ảnh tư liệu.
-HS thảo đọc sgk, thảo luận nhóm.đại diện nhóm báo cáo Các nhóm khác nhận xét,bổ sung.thống nhất ý kiến.
HS nhắc lại KL trong sgk
 TẬP ĐỌC	
 TRỒNG RỪNG NGẬP MẶN
I.Mục tiêu:
Biết đọc với giọng thông báo,rõ ràng rành mạch,phù hợp với văn bản khoa học.
-Hiểu nội dung bài:Nguyên nhân khiến rừng ngập mặn bị tàn phá,thành tích khôi phục rừng ngập mặn,tác dụng của rừng ngập mặn khi được khôi phục.
2.Rèn kĩ năng đọc diễn cảm văn bản khoa học
 * GDMT: Có ý thức bảo vệ rừng,trồng rừng.
II.Đồ dùng -Tranh minh hoạ bài học,bảng phụ ghi đoạn 3.
III.Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Bài cũ:YCHS đọc bài “Nười gác rừng tí hon”
 NX,đánh giá.
2.Bài mới:
2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bằng tranh minh hoạ. 2.2.Luyện đọc:-Gọi HS khá đọc bài.NX.
-Tổ chức cho HS đọc nối tiếp 3 đoạn,kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk).
 -GV đọc mẫu toàn bài giọng rõ ràng ,rành mạch.
2.3.Tìm hiểu bài: Tổ chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi trong sgk tr129.
GDMT:Rừng ngập mặn bị tàn phá sẽ có ảnh hưởng rất xấu đến môi trường sống của con người.Việc trồng rừng,phục hồi rừng ngập mặn chính là bảo vệ môi trường sống của con người và nhiều loài sinh vật khác.
+GV chốt ý rút nội dung của bài(Yêu cầu 1,ý 2)
 2.4.Luyện đọc lại;-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ chép đoạn 3 hướng dẫn đọc.Lưu ý HS đọc đúng văn bản khoa học.
-Tổ chức cho HS luyện đọc trong nhóm,thi đọc trước lớp.
- NX bạn đọc.GV NX đánh giá.
 3.Củng cố-Dặn dò:Liên hệ GD:Em có suy nghĩ gì về phong trào trồng rừng và bảo vệ rừng ở địa phương em?
 Nhận xét tiết học.Dặn HS luyện ở nhà,chuẩn bị tiết sau.
-3 HS lên bảng,đọc,trả lời câu hỏi.
-Lớp NX,bổ sung.
-HS quan sát tranh,NX.
-1HS khá đọc toàn bài.
-HS luyện đọc nối tiếp khổ thơ.
-Luyện đọc tiếng từ và câu khó.
Đọc chú giải trong sgk.
-HS nghe,cảm nhận.
-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk,NX bổ sung,thống nhất ý đúng
-Đọc nội dung bài.
-Học sinh luyện đọc trong nhóm.Thi đọc trước lớp.Nhận xét bạn đọc
Nhắc lại nội dung bài.
Thứ tư ngày 18 tháng 11 năm 2015
 CHÍNH TẢ
 HÀNH TRÌNH CỦA BẦY ONG
 I. Mục tiêu:
1–HS viết đúng,trình bày đúng hai khổ thơ cuối bài Hành trình của bầy ong.
 -HS làm đúng các bài tập phân biệt phụ âm đầu s/x
 2. Rèn kĩ năng viết ,trình bày đẹp các câu thơ lục bát.
 3. GD tính cẩn thận.
II.Đồ dùng:Bảng phụ,bảng con.Vở bài tập Tiếng Việt.
 III..Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1:-HS viết bảng con các từ:sự sống;đột ngột.
 -GV nhận xét.
Hoạt động 2:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu của tiết học.
Hoạt động 3:Hướng dẫn HS Nhớ –viết bài chính tả:
-GV đọc bài viết với giọng rõ ràng,phát âm chính xác.
-Nêu câu hỏi tìm hiểu nội dung bài:
 +Em có nhận xét gì về công việc của bày ong?
Hướng dẫn HS viết đúng các từ dễ lẫn(rong ruổi,ngọt ngào,trải,say,)
-Tổ chức cho HS nhớ-viết,soát sửa lỗi.
-Chấm,NX, chữa lỗi HS sai nhiều.
Hoạt động 4:Tổ chức cho HS làm bài tập chính tả.
Bài2a(tr125 sgk):Cho HS trao đổi nhóm làm bảng nhóm.Nhận xét,bổ sung.
Đáp án đúng-:+sâm:sâm cầm,củ sâm,sâm sẩm,/xâm:xâm nhập.xâm hại,
+sương:sương giá,sương muối,/xương:xương sườn,cục xương,..
+sưa:say sưa,/xưa:xưa cũ,xa xưa,
+siêu:cao siêu,siêu sao,/xiêu:xiêu vẹo,liêu xiêu,xiêu lòng,
Bài 3(tr 66sgk):Tổ chức cho HS lần lượt ghi những từ cần điền vào bảng con.GV nhận xét,chốt lời giải đúng:
Đáp án đúng:Các từ cần điền là:xanh xanh;sót 
Hoạt động cuối:Hệ thống bài,liên hệ GD HS
Dăn HS làm bài2b.2c ở nhà.
Nhận xét tiết học.
-HS viết bảng con.
-HS theo dõi bài viết trong sgk.
Thảo luận nội dung đoạn viết.
-HS luyện viết từ tiếng khó vào bảng con
-HS nghe viết bài vào vở.
Đổi vở soát sửa lỗi.
-HS lần lượt làm các bài tập:
-HS làm bảng nhóm,chũă bài .
HS suy nghĩ ghi từ cần điền vào bảng con. Chữa bài trên bảng phụ.
Đọc lại bài đã điền
TOÁN
CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN.
I.Mục tiêu
1. HS biết cách chai một số thập phân cho một số tự nhiên.
 2. Vận dụng thực hành tính.
 3. GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.
II.Đồ dùng:Bảng phụ,bảng con
 III.Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Bài cũ :
 -Yêu cầu HS lên bảng làm Bài tập 3a tiết trước .
 -Kiểm tra vở bài tập ở nhà của HS
 -GV nhận xét ,chữa bài.
Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu 
Hoạt động2 Hướng dẫn HS cách thực hiện phép chia số thập phân cho số tự nhiên theo các ví dụ trong sgk.Nhắc lại cách chia ,nêu nhận xét .
Rút Quy tắc sgk(trang64).
Hoạt động2: Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập(tr64 sgk)
Bài 1: Yêu cầu HS làm ý a vào bảng con;các ý còn lại làm vào vở.Gọi HS lên bảng chữa bài..Nhận xét,thống nhất kết quả.
 a)1,32 b)1,4 c)0,04 d)2,36 
Bài 2: Tổ chức cho HS làm bài vào vở,2 HS làm bảng nhóm.Chấm chữa bài.thốngnhất kết quả. 
Hoạt động cuối:Hệ thống bài
Dặn HS về nhà làm bài tập 3 sgk vào vở.
Nhận xét tiết học.
2 HS lên bảng làm.lớp nhận xét,chữa bài.
- HS làm các ví dụ trong sgk.
-Đọc quy tắc sgk.
-HS làm vào vở.chữa bài trên bảng lớp.
HS làm vở và bảng nhóm.
-HS nhắc lạiquy tắc chia.
 KHOA HỌC
 ĐÁ VÔI
 I.Mục tiêu :
 1. Nhận biết một số tính chất của đá vôi và công dụng của đá vôi.
 2.Quan sát nhận biết đá vôi
*GDMT:Khai thác sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đá vôi.Có biện pháp hạn chế sự ô nhiễm môi trường do khai thác và sản xuất đá vôi.
II.Đồ dùng:Thông tin và hình trang 54,55 sgk, một số mẫu đá vôi,dấm chua.
 III.Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 1.Bài cũ :-HS 1:Nêu các tính chất của nhôm?
-HS2: Kể tên một số vật dụng làm từ nhôm và cách bảo quản chúng?
GV nhận xét.
 2.Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu 
Hoạt động2 Tìm hiểu tính chất của đá vôi bằng thí nghiệm theo nhóm với thông tin trong sgk và vật thật.
-Chia lớp thành 4 nhóm yêu cầu các nhóm làm thí nghiệm theo hướng dẫn trong sgk.Gọi đại diện nhóm trình bày,lớp nhận xét,bổ sung,thống nhất ý kiến:
 Kết Luận: Đá vôi không cứng lắm.Dưới tác dụng của axit thì đá vôi bị sủi bọ.
Hoạt động3: Tìm hiểu một số vùng núi đá vôi và ích lợi của chúng bằng thảo luận nhóm với sgk và tranh ảnh sưu tầm.
+Gọi một số HS kể những vùng núi đá vôi mà em biết
+Giới thiệu một số vùng núi đá vôi qua tranh ảnh.
+Nêu công dụng cảu đá vôi.
Kết luận: Nước ta có nhiều vùng núi đá vôi với những hang động nổi tiếng.Có nhiều loại đá vôi được dùng vào những việc khác nhau như:lát đường,xxay nhà,nung vôi,sản xuất xi măng,tạc tượng,.
GDMT:Bảo vệ giữ gìn những hang động,danh lam thắng cảnh được tạo thành từ núi đá vôi.Hạn chế những ảnh hưởng xấu do khai thác đá vôi gây ra cho môi trường.
Hoạt động cuối:Hệ thống bài.
Dặn HS học thuộc mục Bạn cần biết trong sgk.
Nhận xét tiết học.
-2 HS lên bảng trả lời.lớp nhận xét bổ sung.
-HS quan sát,đọc thông tin.làm thí nghiệm.Đại diện nhóm trình bày.Các nhóm khác nhận xét ,bổ sung thống nhất ý kiến. 
HS quan sát tranh ảnh,vật thật và kinh nghiệm bản thân phát biểu.thảo luận thống nhất ý đúng.
-HS liên hệ phát biểu.
-Đọc mục Bạn cần biết sgk
TẬP LÀM VĂN
LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI(Tả ngoại hình)
I.Mục tiêu: Giúp HS:
 1. Nêu được những chi tiết tả ngoại hình nhân vật và quan hệ giữa chúng 
 2. Lập được dàn ý chi tiết cho bài văn tả người thường gặp.
 3. GD tính cẩn thận,tự tin.
II.Đồ dùng –Bảng phụ,vở bài tập Tiếng Việt.
III.Các hoạt động:
1.Bài cũ: YCHS đọc kết quả quan sát một người mà em gặp.Nhận xét.
Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài:nêu yêu cầu tiết học.
Hoạt động2: Hướng dẫn HS làm bài tập.
Bài1: Yêu cầu HS đọc nội dung bài1.Chia mỗi nửa lớp làm một ý.Gọi trả lời,NX,bổ sung,chốt lời giải đúng.
a)+Đoạn 1 tả mái tóc của người bà
+Đoạn 2 tả giọng nói,đôi mắt và khuôn mặt của bà +Các đặc điểm đó có quan hệ chặt chẽ với nhau,bổ sung cho nhau,không chỉ làm rõ vẻ ngoại hình của bà mà cả tính tình của bà.
b)+ Đoạn văn giới thiệu chung về bạn Thắng,chiều cao ,nước da,thân hình,cặp mắt,miệng,trán.
+Những đặc diểm đó được miêu tả quan hệ chặt chẽ với nhau,làm hiện rõ vẻ bề ngoài của Thắng và tính tình của Thắng:thông minh,bướng bỉnh và gan dạ
Bài tập 2:YCHS đọc đề bài 2.Tổ chức cho HS làm vào vở, Một số HS làm bảng nhóm,chấm ,NX,bổ sung.
*Hỗ trợ: GV mở bảng phụ ghi dàn ý khái quát của một bài văn tả người:
+Mở bài:Giới thiệu người định tả
+Thân bài: -Tả hình dáng(đặc điểm nổi bật về tầm vóc, ăn mặc,khuôn mặt,mái tóc,cặp mắt,hàm răng,)
 - Tả tính tình,hoạt động(lời nói,cử chỉ,thói quen,cách cư xử với người khác,)
Kết bài: Nêu cảm nghĩ của em về người được tả.
Hoạt động cuối:Hệ thống bài
Dặn HS về nhà làm lại dàn ý vào vở.
Nhận xét tiết học
-HS đọc bài quan sát ở nhà..
Nhận xét,bổ sung.
-HS trao đổi nhóm đôi.Một số HS trả lời,lớp nhận xét bổ sung thống nhất ý đúng.
-HS đọc đề bài,làm vào vở,đọc bài,nhận xét,bổ sung.
-HS nhắc lại cấu tạo bài văn tả ngưòi.
Thứ năm ngày 19 tháng 11 năm 2015
Thể dục
ĐỘNG TÁC NHẢY TRÒ CHƠI :” CHẠY NHANH THEO SỐ”
 I/ MỤC TIÊU:
 - Biết cách thực hiện các động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn thân, thăng bằng và nhảy của bài thể dục phát triển chung.
 - Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
 II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường.
Phương tiện: GV chuẩn bị Còi . Tranh TD
 III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ PHẦN MỞ ĐẦU
- Nhận lớp 
- Khởi động
- HS đứng vổ tay và hát
- Kiểm tra bài cũ 
- Nhận xét
 II/ PHẦN CƠ BẢN:
a.Ôn 6 động tác TD đã học
b.Học động tác nhảy
c.Trò chơi : “Chạy nhanh theo số”
III/ PHẦN KẾT THÚC:
- Thả lỏng
- Củng cố
- Nhận xét
- Dặn dò
- GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
- Cán sự lớp điều khiển
- HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
- Kiểm tra bài cũ : 1- 4hs
- HS nhận xét, GV nhận xét đánh giá chung.
- GV hô nhịp ñieàu khieån cho HS thực hiện một vài lần sau đó cho cán sự hô nhịp.
- GV chia tổ cho HS thực hiện, GV quan sát nhaän xeùt ñaùnh giaù chung và sửa sai uốn nắn cho HS thực hiện động tác chưa đúng, đẹp.
- GV cho HS xem tranh vaø sau ñoù GV laøm maåu ñoäng taùc cho HS xem Vaø giaûi thích roû töøng nhòp cuûa ñoäng taùc cho HS naém.GV goïi HS thöïc hieän toát leân laøm maåu cho caû lôùp xem sau ñoù GV cho HS caû lôùp ñoàng loaït thöïc hieän, GV quan sát sửa sai và uốn nắn cho thực hiện động tác chưa đẹp.
- GV nêu tên trò chơi và phổ biến luật chơi cho HS nắm, sao đó hướng dẫn và tổ chức cho HS chơi.
- GV cho 1 vaøi HS chơi thử sao đó cho HS chơi chính thöùc.
- Sao mỗi lần HS chơi GV có nhận xét sửa sai và rút kinh nghiệm cho lần sau.
- GV quan sát nhắc nhở HS chôi tích cực.
- GV nhận xét đánh giá chung tinh thaàn cuûa caùc em.
- Cán sự lớp cho cả lớp cùng thả lỏng, 
- HS và GV củng cố nội dung bài học.
- GV nhận xét đánh giá giờ học.
- GV ra bài tập về nhà, 
TOÁN
 LUYỆN TẬP 
I.Mục tiêu
1 . Biết chia số thập phân cho số tự nhiên.
 2. GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.
II.Đồ dùng:Bảng nhóm. Bảng con.
 III.Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Bài cũ :
+1HS làm bảng bài tập 3 tiết trước.
+Kiểm tra vở bài tập ở nhà của HS.
-GV nhận xét.
2.Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu 
Hoạt động2: Hướng dẫn HS làm bài tập.
Bài 1 : Hướng dẫn HS làm ý a vào bảng con.nhận xét,chữa bài.Các ý còn lại cho HS làm vào vở.Gọi HS chữa bài trên bảng.GV nhận xét chốt kết quả đúng.
Lời giải:
 a)9,7; b)0,86; c)6,1; d)5,203.
Bài3: Hướng dẫn HS làm ví dụ trong sgk ,nêu nhận xét.Tổ chức cho HS làm vào vở,2 hS làm bảng.Nhận xét,chữa bài thống nhất kết quả.
Hoạt động cuối:
Hệ thống bài
Hướng dẫn HS về nhà làm bài 2 trong sgk và các bài tập trong vở bài tập.
Nhận xét tiết học.
-1 HS lên bảng làm.Lớp nhận xét,bổ sung.
-HS làm bảng con ý a.Nhận xét.chữa bài.Các ý còn lại làm vở,chữa bài trên bảng.
HS làm vào vở,nhận xét bài trên bảng, thống nhất kết quả.
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
LUYỆN TẬP VỀ QUAN HỆ TỪ
I.Mục tiêu:
1. Nhận biết được các cặp quan hệ từ,biết sử dụng cặp quan hệ từ phù hợp.
2. Bước đầu biết được tác dụng cảu cặp quan hệ từ qua so sánh 2 đoạn văn.
* GDMT: Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trồng rừng,bảo vệ rừng.
II. Đồ dùng:Bảng phụ, Bảng nhóm.Vở bài tập Tiếng Việt.
III.Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1Bài cũ : YCHS đọc đoạn văn BT3 tiết trước. -GV nhận xét .
Hoạt động 1:Giới thiệu bài:,nêu yêu cầu tiết học
Hoạt động2: Hướng dẫn HS luyện tập
Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu BT,dùng bút chì gạch 1 gạch dưới các quan hệ từ trong vở bài tập.Một HS gạch trên bảng phụ.Nhận xét,bổ sung.
 a)nhờmà; b)không nhữngmà còn
GDMT:Tác dụng của rừng ngập mặn đối với MT?
Bài 2:HS đọc đề,trao đổi nhóm đôi.YCHS trả lời.
GV nhận xét,chốt lời giải đúng:
Lời giải :a)Thêm cặp từ vìnên
b)Thêm cặp từ chẳng những mà
GDMT:Nêu suy nghĩ của bản thân về việc trồng và bảo vệ rừng ngập mặn?
Bài 3:YCHS đọc nội dung đoạn văn,trao đổi nhóm HS trả lời, GV nhận xét,bổ sung,chốt lại ý đúng.
+So với đoạn văn a,đoạn văn b có thêm các quan hệ từ sau: Câu6:Vì vậy,Mai;Câu7:Cũng vì vậy,cô bé;Câu8:VÌ chẳng kịpnên cô bé
+Đoạn văn a hay hơn vì các cập quan hệ từ thêm vào câu 6,7,8 ở đoạn b làm cho câu văn thêm nặng nề.
GDMT:Bảo vệ các loài chim là bảo vệ môi trường.Không phá tổ chim,không săn bắn chim.
Hoạt động cuối:	Hệ thống bài
Dặn HS VN làm lại bài tập 2 vào vở.
Nhận xét tiết học.
Một số HS đọc bài.
-Lớp nhận xét bổ sung.
-HS theo dõi.
-HS làm vở ,chữa bài trên bảng phụ.
-HS liên hệ phát biểu.
-HS trao đổi trả lời,thống nhất ý đúng.
-HS liên hệ phát biểu.
HS trao đổi nhóm ,phát biểu,thống nhất lời giải đúng.
-HS liên hệ phát biểu.
Nhắc lại ghi nhớ về đại từ.
KĨ THUẬT
CẮT, KHÂU, THÊU 
 HOẶC NẤU ĂN TỰ CHỌN ( Tiết 3 )
I . MỤC TIÊU :
Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để thực hành làm được một sản phẩm yêu thích 
II . CHUẨN BỊ :
Một số sản phẩm khâu , thêu đã học .
Tranh ảnh của các bài đã học .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Khởi động: 
- HS hát
2. Bài cũ: 
- GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS
- HS trưng bày sản phẩm 
3. Giới thiệu bài mới: Nêu MT bài :
“ Cắt, khâu, thêu hoặc nấu ăn tự chọn “
- HS nhắc lại 
4. Phát triển các hoạt động: 
Hoạt động 1 : Thực hành làm sản phẩm tự chọn 
Hoạt động nhóm , lớp
- GV phân chia vị trí cho các nhóm thực hành
- HS thực hành nội dung tự chọn 
- GV quan sát , hướng dẫn và nhắc nhở HS còn lúng túng .
Hoạt động 2 : Đánh giá kết quả thực hành 
- GV tổ chức cho các nhóm đánh giá chéo lẫn nhau .
 Hoạt động cá nhân , lớp
- HS tự đánh giá sản phẩm đạt yêu cầu 
+ Hoàn thành sản phẩm ( khâu, thêu hoặc nấu ăn) đúng thời gian quy định 
+ Sản phẩm đảm bảo được các yêu cầu kĩ thuật, mĩ thuật
Hoạt động 3 : Củng cố 
- GV hỏi lại cách thực hiện làm ra sản phẩm .
4. Tổng kết- dặn dò :
- Chuẩn bị : “Lợi ích của việc nuôi gà “
- Nhận xét tiết học .
 Hoạt động cá nhân , lớp
 - HS nêu trình tự thực hiện 
- Lắng nghe
KỂ CHUYỆN
KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE ,ĐÃ ĐỌC
I.Mục tiêu:
1.HS kể lại được một việc làm tốt hoặc hành động dũng cảm bảo vệ môi trường 
2.Rèn kĩ năng nói cho HS.
3.GD tính mạnh dạn ,tự tin trong giao tiếp.
 *GDBVMT: Giáo dục học sinh có ý thức BVMT
II.Đồ dùng: -Bảng phụ, Tranh ảnh ,tin về hành động bảo vệ môi trường.
III.Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Bài cũ: Gọi 1 số HS lên bảng kể theo yêu cầu tiết trước.GV nhận xét.
2.Bài mới:
2.1.Giới thiệu bài: Giới thiệu ,nêu yêu cầu tiết học.
 2.2.Hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu đề bài:
+Gạch chân dưới những từ em cho là quan trọng.?
+Đề bài thuộc thể loại gì?Thể loại này co gì khác so với những thể loại em đã học?
+Nội dung của câu chyện theo yêu cầu của đề bài là gì?
+Em định chọn nội dung nào để kể?
+Giới thiệu cho mọi người biết về câu chuyện em định kể?
 2.3.Hướng dẫn HS kể:
 +Gọi HS đọc các gợi ý trong sgk.
 +Treo bảng phụ ghi gợi ý 2a,2b.
 +Yêu cầu HS giới thiệu câu chuyện mà mình sẽ kể.
*GDMT:Nêu nhận xét về hành động hoặc việc làm bảo vệ môi trường của nhân vật trong câu chuyện em kể.
 2.4.Tổ chức cho HS thực hành kể chuyện.
-Tổ chức cho HS tập kể ,trao đổi trong nhóm.
-GVHD cho từng HS trong nhóm trình bày cho các bạn nghe câu chuyện của mình,cả nhóm thảo luận về nội dung , ý nghĩa câu chuyện của bạn
-Gọi đại diện các nhóm lên thi kể trước lớp.Khuyến khích HS vừa kể vừa kết hợp giới thiệu tranh ảnh về nội dung câu chuyện mà mình kể.
-Tổ chức HS thảo luận về câu chuyện bạn kể.NX bạn kể.
-GV nhận xét tuyên dương những HS kể chuyện hay hấp dẫn,biết kết hợp lời kể với tranh ảnh sưu tầm.
 3.Củng cố-Dặn dò:Liên hệ:Bảo vệ môi trường nơi em ở. * Nhận xét tiết học.
Dặn HS tìm thêm chuyện kể về môi trường.
Một số HS kể.Lớp nhận xét,bổ sung.
-HS đọc yêu cầu của đề bài.
Thảo luận trả lời các câu hỏi tìm hiểu đề bài.
Giới thiệu câu chuyện mình kể.
-HS đọ

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an Tuan 13 Lop 5_12172478.doc