Giáo án Xóa mù chữ lớp 1 - Tuần 3 - Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Chinh

Tiết 1: Tiếng Việt

 BÀI 21: VẦN CÓ ÂM CUỐI I, Y

I. Mục tiêu:

Sau bài học này HV cần đạt:

- Đọc được các vần có âm cuối: i, y

- Đọc được bai đọc: Buổi cày

- Trả lời được các câu hỏi về bài đọc.

- Viết được: chữ hoa A, Ă, Â

II. Đồ dùng dạy học.

- Bảng, phấn, bảng phụ, phấn màu.

III. Các hoạt động dạy học.

A. Khởi động.

B. Dạy - học bài mới

1. Giới thiệu bài.

2. Đọc vần, tiếng :

 - GV chỉ các tiếng có âm cuối i, y cho HV đọc

3. Đọc bài

- Gv ghi bài đọc lên bảng

- GV đọc mẫu

4. Tìm hiểu bài.

- GV nêu một số câu hỏi và gợi ý cho HV trả lời.

- Nhận xét, kết luận.

5. Luyện tập đọc toàn bộ phần tập đọc SGK

- GV đọc mẫu

- GV nhận xét, động viên

 

doc 27 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 1173Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Xóa mù chữ lớp 1 - Tuần 3 - Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Chinh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c các câu hỏi về bài đọc.
-  Viết được: chữ hoa C
II. Đồ dùng dạy học.
- Bảng, phấn, bảng phụ, phấn màu...
III. Các hoạt động dạy học. 
Hoạt động của Giáo Viên
Hoạt động của Học sinh
A. Khởi động.
B. Dạy - học bài mới
1. Giới thiệu bài.
2. Đọc vần, tiếng : 
 - GV chỉ các tiếng có âm cuối i, y, u, o cho HV đọc 
3. Đọc bài
- Gv ghi bài đọc lên bảng 
- GV đọc mẫu 
4. Tìm hiểu bài.
- GV nêu một số câu hỏi và gợi ý cho HV trả lời.
- Nhận xét, kết luận.
5. Luyện tập đọc toàn bộ phần tập đọc SGK
- GV đọc mẫu
- GV nhận xét, động viên
6. Hướng dẫn viết
- GV hướng dẫn HV viết: C
- GV viết mẫu trên bảng lớp
- Yêu cầu HV viết vở
- GV nhắc nhở HV tư thế ngồi viết , cách cầm bút , đặt vở .
- Gv nhận xét , sửa sai cho HV
* Hướng dẫn tập chép 
- HD mẫu tập chép.
- Yêu cầu học viên tập chép.
* Hướng dẫn hoàn thành tiếng
- YC học viên quan sát và nhận biết cách viết âm đầu trong các tiếng: ruộng cày, tràng kỉ, ...
- Cho HV luyện nói theo chủ đê: Tình cảm vợ chồng
C. Củng cố, dặn dò
- Đọc lại bài trong SGK
- Xem trước bài sau.
- Nghe
- HV đọc CN- ĐT.
- HV nghe 
- HV đánh vần, đọc trơn ĐT - CN
- HV nghe và trả lời câu hỏi
- Lắng nghe
- HV đánh vần, đọc trơn ĐT - CN
- Hv quan sát
- HV viết vở .
- Quan sát theo dõi.
- Tập chép
- Quan sát và nhận biết..
- HV luyên nói.
- HV đọc lại bài trong tài liệu.
- HV chuẩn bị bài ở nhà .
Tiết 2: Tiếng Việt
 BÀI 24: VẦN CÓ ÂM CUỐI N
I. Mục tiêu:
Sau bài học này HV cần đạt:
- Đọc được các vần có âm cuối: n
-  Đọc được bai đọc: Các con hiếu thảo.
- Trả lời được các câu hỏi về bài đọc.
-  Viết được: chữ hoa D, Đ
II. Đồ dùng dạy học.
- Bảng, phấn, bảng phụ, phấn màu...
III. Các hoạt động dạy học. 
Hoạt động của Giáo Viên
Hoạt động của Học sinh
A. Khởi động.
B. Dạy - học bài mới
1. Giới thiệu bài.
2. Đọc vần, tiếng : 
 - GV chỉ các tiếng có âm cuối n cho HV đọc 
3. Đọc bài
- Gv ghi bài đọc lên bảng 
- GV đọc mẫu 
4. Tìm hiểu bài.
- GV nêu một số câu hỏi và gợi ý cho HV trả lời.
- Nhận xét, kết luận.
5. Luyện tập đọc toàn bộ phần tập đọc SGK
- GV đọc mẫu
- GV nhận xét, động viên
6. Hướng dẫn viết
- GV hướng dẫn HV viết: D, Đ
- GV viết mẫu trên bảng lớp
- Yêu cầu HV viết vở
- GV nhắc nhở HV tư thế ngồi viết , cách cầm bút , đặt vở .
- Gv nhận xét , sửa sai cho HV
* Hướng dẫn tập chép 
- HD mẫu tập chép.
- Yêu cầu học viên tập chép.
* Hướng dẫn hoàn thành tiếng
- YC học viên quan sát và thực hiện theo y/c bài tập
- Cho HV luyện nói theo chủ đê: Tình cảm vợ chồng
C. Củng cố, dặn dò
- Đọc lại bài trong SGK
- Xem trước bài sau.
- Nghe
- HV đọc CN- ĐT.
- HV nghe 
- HV đánh vần, đọc trơn ĐT - CN
- HV nghe và trả lời câu hỏi
- Lắng nghe
- HV đánh vần, đọc trơn ĐT - CN
- Hv quan sát
- HV viết vở .
- Quan sát theo dõi.
- Tập chép
- Quan sát và nhận biết..
- HV luyên nói.
- HV đọc lại bài trong tài liệu.
- HV chuẩn bị bài ở nhà .
Tiết 3: Toán
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu: 
- Biết giải bài toán có phép trừ; thực hiện được cộng, trừ (không nhớ) các số trong phạm vi 20.
- Rèn luyện kĩ năng giải toán có lời văn.
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác học tập.
II. Đồ dùng dạy - học:
 	 - Sách giáo khoa, phiếu học tập
III. Các hoạt động dạy - học
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
A. Khởi động.
B. Dạy - Học bài mới: 
1. Giới thiệu bài.
2. Hướng dẫn HS luyện tập
Bài 1
- GV gọi HS đọc bài toán.
- GV cho HS tự nêu tóm tắt bài toán.
- GV hướng dẫn và yêu cầu HS giải.
- GV nhận xét chữa bài.
Bài 2
- GV gọi HS đọc bài toán.
- GV cho HS tự nêu tóm tắt bài toán.
- GV hướng dẫn và yêu cầu HS giải.
- GV nhận xét chữa bài.
Bài 3
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập.
- GV hướng dẫn và yêu cầu HS làm bài.
- GV nhận xét chữa bài.
C. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét chung giờ học
- HS hát.
- Nghe
- HS đọc bài toán.
- HS nêu tóm tắt bài toán.
- HS giải bài toán.
- Nhận xét chữa bài
Tóm tắt 
 Có : 21 nải chuối
 Có : 17 nải chuối
 Cả hải :... nải chuối?
 Bài giải
 Cả hai có số nải chuối là:
21 + 17 = 38 (nải chuối)
 Đáp số : 38 nải chuối.
- HS đọc bài toán.
- HS nêu tóm tắt bài toán.
- HS giải bài toán.
- Nhận xét chữa bài
Tóm tắt Bài gải
Có : 27 máy bay Số máy bay còn lại là:
Bay đi : 14 máy bay 27 - 14 = 13 (máy bay)
Còn lại : ... máy bay ?	 Đáp số: 13 máy bay
- HS nêu yêu cầu bài tập.
- HS làm bài bài tập vào phiếu học tập.
- Nhận xét chữa bài
 - 2	 - 317
15
18
16
14
12
15
14
11
 - 4	 + 1
 + 2	 - 5
- HS theo dõi và ghi nhớ.
Tiết 4: Toán
LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu: 
- Biết giải và trình bày bài giải bài toán có lời văn có 1 phép trừ.
- Viết, đọc được các số trong phạm vi 100.
Giáo dục học sinh ý thức tự giác học tập.
II. Đồ dùng dạy – học:
- Sách giáo khoa, phiếu học tập
III. Các hoạt động dạy – học
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
A. Khởi động.
B.Dạy - Học bài mới: 
1. Giới thiệu bài.
2. GV hướng dẫn HS làm lần lượt các bài tập trong sách giáo khoa
Bài 1
- GV gọi HS đọc y/c
- GV cho HS làm BT
- GV hướng dẫn và yêu cầu HS giải.
- GV nhận xét chữa bài.
Bài 2
- GV gọi HS đọc y/c
- GV hướng dẫn và yêu cầu HS làm bài
- GV nhận xét chữa bài.
Bài 3
- GV gọi HS đọc bài toán.
- GV cho HS tự nêu tóm tắt bài toán.
- GV hướng dẫn và yêu cầu HS giải.
- GV nhận xét chữa bài.
Bài 4
- GV gọi HS đọc.
- GV hướng dẫn và yêu cầu HS lên bảng.
- GV nhận xét chữa bài.
C. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét chung giờ học.
- HS về nhà làm bài tập trong vở bài tập.
- HS hát.
- HS theo dõi
* HS đọc y/c.
- HV lên bảng viết: 7, 15, 34, 58, 65, 71, 84, 90, 100
* HS đọc y/c.
- HS giải làm bài
- Nhận xét chữa bài
* HS đọc bài toán.
- HS nêu tóm tắt bài toán.
- HS giải bài toán.
- Nhận xét chữa bài
Bài giải
 Nhà bà Tám còn số cây là::
 87 - 52 = 35( cây )
 Đáp số: 35 cây
* HS đọc.
- 4 HV lên bảng
- Nhận xét chữa bài
- HSchia sẻ
- HS theo dõi và ghi nhớ.
Ngày soạn: ...../...../.........
 Ngày giảng: ...../...../.......
Tiết 1: Tiếng Việt
 BÀI 25: VẦN CÓ ÂM CUỐI NG, NH
I. Mục tiêu:
Sau bài học này HV cần đạt:
- Đọc được các vần có âm cuối: ng, nh
-  Đọc được bai đọc: Buổi sáng mùa hè trong thung lũng.
- Trả lời được các câu hỏi về bài đọc.
-  Viết được: chữ hoa E, Ê
II. Đồ dùng dạy học.
- Bảng, phấn, bảng phụ, phấn màu...
III. Các hoạt động dạy học. 
Hoạt động của Giáo Viên
Hoạt động của Học sinh
A. Khởi động.
B. Dạy - học bài mới
1. Giới thiệu bài.
2. Đọc vần, tiếng : 
 - GV chỉ các tiếng có âm cuối ng, nh cho HV đọc 
3. Đọc bài
- Gv ghi bài đọc lên bảng 
- GV đọc mẫu 
4. Tìm hiểu bài.
- GV nêu một số câu hỏi và gợi ý cho HV trả lời.
- Nhận xét, kết luận.
5. Luyện tập đọc toàn bộ phần tập đọc SGK
- GV đọc mẫu
- GV nhận xét, động viên
6. Hướng dẫn viết
- GV hướng dẫn HV viết: E, Ê
- GV viết mẫu trên bảng lớp
- Yêu cầu HV viết vở
- GV nhắc nhở HV tư thế ngồi viết , cách cầm bút , đặt vở .
- Gv nhận xét , sửa sai cho HV
* Hướng dẫn tập chép 
- HD mẫu tập chép.
- Yêu cầu học viên tập chép.
* Hướng dẫn hoàn thành tiếng
- YC học viên quan sát và thực hiện theo y/c bài tập
- Cho HV luyện nói theo chủ đê: Quê hương đổi mới.
C. Củng cố, dặn dò
- Đọc lại bài trong SGK
- Xem trước bài sau.
- Nghe
- HV đọc CN- ĐT.
- HV nghe 
- HV đánh vần, đọc trơn ĐT - CN
- HV nghe và trả lời câu hỏi
- Lắng nghe
- HV đánh vần, đọc trơn ĐT - CN
- Hv quan sát
- HV viết vở .
- Quan sát theo dõi.
- Tập chép
- Quan sát và nhận biết..
- HV luyên nói.
- HV đọc lại bài trong tài liệu.
- HV chuẩn bị bài ở nhà .
Tiết 2: Tiếng Việt
 BÀI 26: VẦN CÓ ÂM CUỐI M
I. Mục tiêu:
Sau bài học này HV cần đạt:
- Đọc được các vần có âm cuối: m
-  Đọc được bai đọc: Buổi sáng mùa hè trong thung lũng.
- Trả lời được các câu hỏi về bài đọc.
-  Viết được: chữ hoa G
II. Đồ dùng dạy học.
- Bảng, phấn, bảng phụ, phấn màu...
III. Các hoạt động dạy học. 
Hoạt động của Giáo Viên
Hoạt động của Học sinh
A. Khởi động.
B. Dạy - học bài mới
1. Giới thiệu bài.
2. Đọc vần, tiếng : 
 - GV chỉ các tiếng có âm cuối m cho HV đọc 
3. Đọc bài
- Gv ghi bài đọc lên bảng 
- GV đọc mẫu 
4. Tìm hiểu bài.
- GV nêu một số câu hỏi và gợi ý cho HV trả lời.
- Nhận xét, kết luận.
5. Luyện tập đọc toàn bộ phần tập đọc SGK
- GV đọc mẫu
- GV nhận xét, động viên
6. Hướng dẫn viết
- GV hướng dẫn HV viết: G
- GV viết mẫu trên bảng lớp
- Yêu cầu HV viết vở
- GV nhắc nhở HV tư thế ngồi viết , cách cầm bút , đặt vở .
- Gv nhận xét , sửa sai cho HV
* Hướng dẫn tập chép 
- HD mẫu tập chép.
- Yêu cầu học viên tập chép.
* Hướng dẫn hoàn thành tiếng
- YC học viên quan sát và thực hiện theo y/c bài tập
- Cho HV luyện nói theo chủ đê: Bảo vệ Tổ quốc
C. Củng cố, dặn dò
- Đọc lại bài trong SGK
- Xem trước bài sau.
- Nghe
- HV đọc CN- ĐT.
- HV nghe 
- HV đánh vần, đọc trơn ĐT - CN
- HV nghe và trả lời câu hỏi
- Lắng nghe
- HV đánh vần, đọc trơn ĐT - CN
- Hv quan sát
- HV viết vở .
- Quan sát theo dõi.
- Tập chép
- Quan sát và nhận biết..
- HV luyên nói.
- HV đọc lại bài trong tài liệu.
- HV chuẩn bị bài ở nhà .
Tiết 3: Toán
ĐIỂM. ĐOẠN THẲNG.
I. Mục tiêu: 
- Nhận biết được điểm, đoạn thẳng
- Đọc tên điểm, đoạn thẳng; kẻ được đoạn thẳng.
- Áp dụng trong thực hành
II. Đồ dùng dạy - học:
- Thước dài, phấn màu
- Bộ đồ dùng học toán
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
A. Khởi động.
B.Dạy - Học bài mới: 
1. Giới thiệu bài.
2. Bài mới.
a. Giới thiệu điểm và đoạn thẳng:
- GV dùng phấn màu chấm lên bảng và hỏi: đây là cái gì.?
- GV nói đó chính là điểm 
+ GV viết tiếp chữ A và nói: điểm này cô đặt tên là A. Điểm A
- GV nói: Tương tự như vậy ai có thể viết cho cô điểm B( đọc là bê)
- Cho HS đọc điểm A,B
- GV lấy thước nối 2 điểm lại và nói: Nối điểm A với điểm B ta được đoạn thẳng AB
 A B
- GVchỉ vào đoạn thẳng cho HS đọc 
- GV nhấn mạnh: Cứ nối hai điểm thì ta được một đoạn thẳng
b. Giới thiệu cách vẽ đoạn thẳng
- GV hỏi : Để vẽ đoạn thẳng chúng ta dùng dụng cụ nào?
- GV cho HS giơ thước của mình lên để kiểm tra dụng cụ vẽ đoạn thẳng của HS
- GV cho HS quan sát mép thước dùng ngón tay di động theo mép thước để biết thước có thẳng hay không?
- GV hướng dẫn HS cách vẽ đoạn thẳng:
Bước 1: Dùng bút chấm một điểm rồi chấm một điểm nữa vào giấy đặt tên cho từng điểm 
Bước 2: Đặt mép thước qua hai điểm vừa vẽ, dùng tay trái giữ thước cố định, tay phai cầm bút tựa vào mép thước cho đầu bút đi động trên mặt giấy từ điểm nọ đến điểm kia 
- GV lưu ý cho HS: Kẻ từ điểm thứ nhất đến điểm thứ hai( điểm bên trái sang điểm bên phải , không kẻ ngược lại)
Bước 3: Nhấc bút lên trước rồi nhấc rồi nhấc nhẹ thước ra ta có một đoạn thẳng AB
- GV gọi một đến hai HS lên bảng vẽ và đọc tên đoạn thẳng đó.
3.Thực hành. 
Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu bài toán 
- GV lưu ý cách đọc cho HS 
- GV gọi HS đọc tên các điểm và đoạn thẳng.
- GV nhận xét đánh giá.
Bài 2: 
- Gọi HS đọc yêu cầu của bài 
- GVlưu ý HS vẽ cho thẳng không lệch các điểm
- GV nhận xét chỉnh sửa 
Bài 3:
- Cho HS nêu yêu cầu của bài
- GV yêu cầu cả lớp làm bài
- GV theo dõi chỉnh sửa.
C. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét chung giờ học.
- HS làm bài tập (VBT)
- HS hát.
- Nghe
- HS trả lời
- HS theo dõi.
- HS theo dõi.
- HS trả lời
- HS theo dõi và thực hiện.
- HS theo dõi và thực hiện.
- HS lên bảng vẽ và đọc tên đoạn thẳng đã vẽ.
- HS nêu yêu cầu của bài
- HS đọc tên các điểm và đoạn thẳng.
- HS nêu yêu cầu.
- HS lên bảng làm, lớp làm vào vở.
- HS nhận xét chữa bài
- HS nêu yêu cầu.
- HS lên bảng làm, lớp làm vào vở.
- HS theo dõi và ghi nhớ.
Tiết 4: Toán
ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG. XĂNG-TI-MÉT
I. Mục tiêu:
- Có biểu tượng về “ dài hơn”, “ ngắn hơn”; có biểu tượng về độ dài đoạn thẳng; 
- Biết so sánh độ dài hai đoạn thẳng bằng trực tiếp hoặc gián tiếp.
- HS yêu thích môn học
II. Đồ dùng dạy - học:
- Thước nhỏ, thước to dài ,phấn màu. Bộ đồ dùng học toán.
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
A. Khởi động.
B.Dạy - Học bài mới: 
1. Giới thiệu bài 
2. Giíi thiÖu ®¬n vÞ ®é dµi (cm) vµ dông cô ®o ®é dµi (th­íc th¼ng cã tõng v¹ch chia thµnh tõng x¨ng ti mÐt.
- GV h­íng dÉn HS quan s¸t c¸i th­íc vµ giíi thiÖu: §©y lµ th­íc th¼ng cã v¹ch chia thµnh tõng cm, th­íc nµy dïng ®Ó ®o ®é dµi c¸c ®o¹n th¼ng. V¹ch chia ®Çu tiªn cña th­íc lµ v¹ch 0. §é dµi tõ v¹ch 0 ®Õn v¹ch 1 lµ 1 cm.
- GV cho HS dïng ®Çu bót ch× di chuyÓn tõ v¹ch 0 ®Õn v¹ch 1 trªn mÐp th­íc, khi bót ®Õn v¹ch 1 th× nãi "1 x¨ng ti mÐt".
- GV l­u ý HS ®é dµi tõ v¹ch 1 ®Õn v¹ch 2 còng lµ 1cm; tõ v¹ch 2 ®Õn v¹ch 3 còng lµ 1cm,. Th­íc ®o ®é dµi th­êng cã thªm 1 ®o¹n nhá tr­íc v¹ch 0, v× vËy nªn ®Ò phßng nhÇm lÉn vÞ trÝ cña v¹ch 0 trïng víi ®Çu cña th­íc.
- GV: X¨ng ti mÐt viÕt t¾t lµ: cm
- GV viÕt lªn b¶ng, gäi HS ®äc
2. Dạy biểu tượng dài hơn ngắn hơn và so sánh trực tiếp độ dài 2 đoạn thẳng.
- GV cầm 2 thước kẻ dài, ngắn khác nhau và hỏi:
+ Làm thế nào để biết cái nào dài hơn, cái nào ngắn hơn ? 
(Muốn biết cái nào dài hơn cái nào ngắn hơn ta đo vật nhìn)
+ Đo bằng cách nào?
(Chập 2 chiếc thước rồi nhìn vào đầu kia thì 
biết cái nào dài hơn cái nào ngắn hơn)
- Gọi 1 HS lên bảng so sánh 2 que tính
có độ dài khác nhau.
- GV cho HS nhìn vào hình vẽ trong sách và so sánh.
+ Thước trên dài hơn thước dưới, thước dưới ngắn hơn thước trên.
+ Đoạn thẳng AB ngắn hơn đoạn thẳng CD 
+ Đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thẳng AB
- Cho HS so sánh từng cặp 2 đoạn thẳng trong bài tập 1 và nêu miệng.
a. Đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng CD 
 Đoạn thẳng CD ngắn hơn đoạn thẳng AB
b. Đoạn thẳng MN dài hơn đoạn thẳng PQ 
 Đoạn thẳng PQ ngắn hơn đoạn thẳng MN
c. Đoạn thẳng UV ngắn hơn đoạn thẳng RS 
 Đoạn thẳng RS dài hơn đoạn thẳng UV
d. Đoạn thẳng HK dài hơn đoạn thẳng LM
 Đoạn thẳng LM ngắn hơn đoạn thẳng HK
3.Thực hành 
Bài 1: So sánh gián tiếp độ dài 2 đoạn hai đoạn thẳng qua độ dài trung gian.
- GV cho HS xem hình vẽ trong SGK và nói
“Có thể so sánh độ dài đoạn thẳng với độ dài gang tay” 
- GV thực hành đo bằng gang tay cho HS quan sát và kết luận: thước dài hơn, thước ngắn hơn.
- GV cho HS thực hành đo bàn học bằng gang tay của mình 
- GV nhận xét. 
- GV cho HS quan sát hình vẽ trong SGK ( hình có ô vuông làm vật đo trung gian) và hỏi
+ Đoạn thẳng nào dài hơn?
- GV nêu nhận xét : có thể so sánh độ dài 2 đoạn thẳng bằng cách so sánh số ô vuông đặt vào mỗi đoạn thẳng đó.
Bài 2:
- yêu cầu HS đọc đầu bài.
- Hướng dẫn HS 
- GV nhận xét.
1cm + 2cm = 3cm 65cm – 20cm = 45cm
52cm + 45cm = 97cm 94cm – 12cm =82cm
Bài 3:
- GV nêu nhiệm vụ của bài tập rồi cho HS tự làm.
- GV theo dõi uốn nắn.
C. Củng cố, dặn dò:
- GV củng cố nội dung bài.
- Nhận xét chung giờ học.
- HS làm bài tập (VBT)
- HS hát.
- Nghe
- HS quan s¸t vµ nghe.
- HS thùc hiÖn.
- HS theo dâi.
- HS ®äc 
- HS quan sát và trả lời câu hỏi.
- 1 HS lên bảng so sánh 2 que tính có độ dài khác nhau.
- Lớp theo dõi và nhận xét.
- HS nhìn vào hình vẽ trong sách so sánh và nêu kết quả.
- HS so sánh từng cặp 2 đoạn thẳng trong bài tập 1 và nêu miệng.
- HS quan sát.
- HS thực hành đo bàn học bằng gang tay của mình 
- HS quan sát hình vẽ trong SGK
- HS trả lời.
- 1 HS đọc.
- HS làm bài tập.
- HS nhận xét chữa bài.
- HS làm bài tập.
- HS nhận xét chữa bài.
- HS nghe và ghi nhớ
Ngày soạn: ...../...../.........
 Ngày giảng: ...../...../.......
Tiết 1: Tiếng Việt
 BÀI 27: ÔN TẬP
I. Mục tiêu:
Sau bài học này HV cần đạt:
- Đọc được các vần có âm cuối: n, ng, nh, m
-  Đọc được bai đọc: Mời trầu.
- Trả lời được các câu hỏi về bài đọc.
-  Viết được: chữ hoa H
II. Đồ dùng dạy học.
- Bảng, phấn, bảng phụ, phấn màu...
III. Các hoạt động dạy học. 
Hoạt động của Giáo Viên
Hoạt động của Học sinh
A. Khởi động.
B. Dạy - học bài mới
1. Giới thiệu bài.
2. Đọc vần, tiếng : 
 - GV chỉ các tiếng có âm cuối n, ng, nh, m cho HV đọc 
3. Đọc bài
- Gv ghi bài đọc lên bảng 
- GV đọc mẫu 
4. Tìm hiểu bài.
- GV nêu một số câu hỏi và gợi ý cho HV trả lời.
- Nhận xét, kết luận.
5. Luyện tập đọc toàn bộ phần tập đọc SGK
- GV đọc mẫu
- GV nhận xét, động viên
6. Hướng dẫn viết
- GV hướng dẫn HV viết: H
- GV viết mẫu trên bảng lớp
- Yêu cầu HV viết vở
- GV nhắc nhở HV tư thế ngồi viết , cách cầm bút , đặt vở .
- Gv nhận xét , sửa sai cho HV
* Hướng dẫn tập chép 
- HD mẫu tập chép.
- Yêu cầu học viên tập chép.
* Hướng dẫn hoàn thành tiếng
- YC học viên quan sát và nhận biết cách viết âm đầu trong các tiếng: ruộng cày, tràng kỉ, ...
- Cho HV luyện nói theo chủ đê: Mong muốn của mỗi người.
C. Củng cố, dặn dò
- Đọc lại bài trong SGK
- Xem trước bài sau.
- Nghe
- HV đọc CN- ĐT.
- HV nghe 
- HV đánh vần, đọc trơn ĐT - CN
- HV nghe và trả lời câu hỏi
- Lắng nghe
- HV đánh vần, đọc trơn ĐT - CN
- Hv quan sát
- HV viết vở .
- Quan sát theo dõi.
- Tập chép
- Quan sát và nhận biết..
- HV luyên nói.
- HV đọc lại bài trong tài liệu.
- HV chuẩn bị bài ở nhà .
Tiết 1: Tiếng Việt
 BÀI 28: VẦN CÓ ÂM CUỐI T
I. Mục tiêu:
Sau bài học này HV cần đạt:
- Đọc được các vần có âm cuối: t
-  Đọc được bai đọc: Người cao tuổi gương mẫu.
- Trả lời được các câu hỏi về bài đọc.
-  Viết được: chữ hoa I
II. Đồ dùng dạy học.
- Bảng, phấn, bảng phụ, phấn màu...
III. Các hoạt động dạy học. 
Hoạt động của Giáo Viên
Hoạt động của Học sinh
A. Khởi động.
B. Dạy - học bài mới
1. Giới thiệu bài.
2. Đọc vần, tiếng : 
 - GV chỉ các tiếng có âm cuối t cho HV đọc 
3. Đọc bài
- Gv ghi bài đọc lên bảng 
- GV đọc mẫu 
4. Tìm hiểu bài.
- GV nêu một số câu hỏi và gợi ý cho HV trả lời.
- Nhận xét, kết luận.
5. Luyện tập đọc toàn bộ phần tập đọc SGK
- GV đọc mẫu
- GV nhận xét, động viên
6. Hướng dẫn viết
- GV hướng dẫn HV viết: I
- GV viết mẫu trên bảng lớp
- Yêu cầu HV viết vở
- GV nhắc nhở HV tư thế ngồi viết , cách cầm bút , đặt vở .
- Gv nhận xét , sửa sai cho HV
* Hướng dẫn tập chép 
- HD mẫu tập chép.
- Yêu cầu học viên tập chép.
* Hướng dẫn hoàn thành tiếng
- YC học viên quan sát và nhận biết cách viết âm đầu trong các tiếng: ruộng cày, tràng kỉ, ...
- Cho HV luyện nói theo chủ đê: Nhạc cụ dân gian
C. Củng cố, dặn dò
- Đọc lại bài trong SGK
- Xem trước bài sau.
- Nghe
- HV đọc CN- ĐT.
- HV nghe 
- HV đánh vần, đọc trơn ĐT - CN
- HV nghe và trả lời câu hỏi
- Lắng nghe
- HV đánh vần, đọc trơn ĐT - CN
- Hv quan sát
- HV viết vở .
- Quan sát theo dõi.
- Tập chép
- Quan sát và nhận biết..
- HV luyên nói.
- HV đọc lại bài trong tài liệu.
- HV chuẩn bị bài ở nhà .
Tiết 3: Toán
MÉT. ĐO ĐỘ DÀI
I. Mục tiêu: 
 	- Biết mét là đơn vị đo độ dài, biết mét viết tắt là: m; biết dùng thước có vạch chia mét để đo độ dài đoạn thẳng.
 	- Rèn luyện kĩ năng đo độ dài đoạn thẳng.
 	- Giáo dục học sinh ý thức tự giác học tập.
II. Đồ dùng dạy - học:
- Thước kẻ có vạch chia thành từng cm. 
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
A. Khởi động.
B.D¹y - Häc bµi míi: 
1. Giíi thiÖu bµi.
2. Giíi thiÖu ®¬n vÞ ®é dµi (m) vµ dông cô ®o ®é dµi.
- GV h­íng dÉn HS quan s¸t c¸i th­íc vµ giíi thiÖu: §©y lµ th­íc th¼ng cã v¹ch chia thµnh tõng cm, th­íc nµy dïng ®Ó ®o ®é dµi c¸c ®o¹n th¼ng. 
 1cm = 100cm, 100cm = 1m
- GV cho HS dùng thước đo chiều dài căn phòng là : 6m
- GV: mÐt viÕt t¾t lµ: m
- GV viÕt lªn b¶ng, gäi HS ®äc
4. Thùc hµnh.
Bµi 1
- GV cho HS viÕt vµo vë
- GV theo dâi gióp đỡ.
Bµi 2:
- Cho HS ®äc yªu cÇu cña bµi: ViÕt sè thÝch hîp vµo « trèng råi ®äc sè ®o.
- GV yªu cÇu HS lµm bµi vµ nªu kÕt qu¶.
- GV nhËn xÐt, chØnh söa.
20m + 30m = 50m 76m - 24m = 52m
81m + 12m = 93m 58m -13m = 45m
Bµi 3:
- GV hái : Bµi yªu cÇu g× ? 
 (§Æt th­íc ®óng ghi ®; ®Æt th­íc sai ghi s)
+Khi ®o ®é dµi ®o¹n th¼ng ta ®Æt th­íc nh­ thÕ nµo ?
( §Æt v¹ch 0 cña th­íc trïng vµo mét ®Çu cña ®o¹n th¼ng; mÐp th­íc trïng víi ®o¹n th¼ng)
- GV yªu cÇu HS lµm bµi.
- GV nhËn xÐt, khen ngợi.
Bµi 4: 
- Gäi HS ®äc yªu cÇu : §o ®é dµi mçi ®o¹n th¼ng råi viÕt c¸c sè ®o ®ã.
- Yªu cÇu HS nh¾c l¹i c¸c b­íc ®o ®é dµi ®o¹n th¼ng.
- Yªu cÇu HS ®o vµ nªu kÕt qu¶.
- GV nhËn xÐt vµ khen ngợi.
 ( 6cm ; 4cm ; 5cm )
C. Cñng cè, dÆn dß:
- GV cñng cè néi dung bµi.
- NhËn xÐt chung giê häc.
- HS h¸t.
- Nghe.
- HS quan s¸t vµ nghe.
- HS theo dâi.
- HS thùc hiÖn.
- HS ®äc 
- 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp
- HS viÕt vµo vë
- 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp
- HS lµm 
- HS nªu yªu cÇu cña bµi
- HS tr¶ lêi c©u hái.
- 3 HS lªn b¶ng lµm, líp lµm vë
- HS nhËn xÐt ch÷a bµi
- HS nªu yªu cÇu cña bµi.
- HS nh¾c l¹i c¸c b­íc ®o ®é dµi ®o¹n th¼ng.
- HS ®o vµ nªu kÕt qu¶.
- HS theo dâi vµ ghi nhí.
Tiết 4: Toán
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu: 
 	- Biết giải bài toán và trình bày bài giải; biết cộng trừ các số đo độ dài
 	- Rèn luyện kĩ năng giải toán và tính toán.
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác học tập.
* Trong cá hoạt đọng học.
II. Đồ dùng dạy - học:
- Phiếu học tập, phấn màu. 
- Que tính 
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
A. Khởi động.
B. D¹y - Häc bµi míi: 
1. Giíi thiÖu bµi.
2. H­íng dÉn HS luyÖn tËp.
Bµi 1: 
- Cho HS ®äc ®Ò to¸n.
- Yªu cÇu HS ®iÒn sè thÝch hîp vµo chç chÊm råi ®äc tãm t¾t. 
- GV h­íng dÉn HS tù gi¶i bµi to¸n
- GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸.
Bµi 2: 
- Cho HS ®äc bµi to¸n.
- Gäi HS tãm t¾t bµi to¸n.
- GV gäi HS nªu c¸ch gi¶i vµ lªn b¶ng tr×nh bµy bµi gi¶i
- GV nhËn xÐt.
Bµi 4
- GV gäi HS nªu yªu cÇu bµi tËp
( TÝnh theo mÉu )
- GV lµm mÉu 1 phÐp tÝnh.
- GV gäi HS lªn b¶ng lµm, yªu cÇu líp lµm phiÕu häc tËp.
- Gäi HS nhËn xÐt bµi.
- GV ch÷a bµi.
C. Cñng cè, dÆn dß:
- GV cñng cè néi dung bµi.
- NhËn xÐt chung giê häc.
- HS h¸t.
- Nghe
- HS ®äc ®Ò to¸n 
- HS ®iÒn sè thÝch hîp vµo chç chÊm råi ®äc tãm t¾t.
- HS theo dâi.
- 1 HS lªn b¶ng tr×nh bµy bµi gi¶i, líp tr×nh bµy bµi gi¶i vµo vë.
Tãm t¾t
 Cã : 4 bãng xanh
 Cã : 5 bãng ®á
 Cã tÊt c¶ : qu¶ bãng.
Bµi gi¶i
 An cã tÊt c¶ lµ:
 4 + 5 = 9 (qu¶ bãng)
 §¸p sè: 9 qu¶ bãng
- HS ®äc ®Ò to¸n 
- HS tãm t¾t bµi to¸n
- 1HS nªu c¸ch gi¶i vµ tr×nh bµy bµi gi¶i trªn b¶ng.
Tãm t¾t
 Cã : 5 b¹n nam
 Cã : 5 b¹n n÷
 Cã tÊt c¶ :  b¹n ? 
Bµi gi¶i:
Sè b¹n tæ em cã tÊt c¶ lµ:
5 + 5 = 10 (b¹n)
 §¸p sè : 10 b¹n
- Líp tr×nh bµy bµi gi¶i vµo vë.
- HS 

Tài liệu đính kèm:

  • docTuần 3.doc