Giáo án Xóa mù chữ lớp 1 - Tuần 4 - Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Chinh

Tiết 1: Tiếng Việt

 BÀI 31: ÔN TẬP

I. Mục tiêu:

Sau bài học này HV cần đạt:

- Đọc được các vần có âm cuối: t, c, ch, p

- Đọc được bai đọc:

- Trả lời được các câu hỏi về bài đọc.

- Viết được: chữ hoa M

II. Đồ dùng dạy học.

- Bảng, phấn, bảng phụ, phấn màu.

III. Các hoạt động dạy học.

A. Khởi động.

B. Dạy - học bài mới

1. Giới thiệu bài.

2. Đọc vần, tiếng :

 - GV chỉ các tiếng có âm cuối t, c, ch, p cho HV đọc

3. Đọc bài

- Gv ghi bài đọc lên bảng

- GV đọc mẫu

4. Tìm hiểu bài.

- GV nêu một số câu hỏi và gợi ý cho HV trả lời.

- Nhận xét, kết luận.

 

doc 34 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 992Lượt tải 12 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Xóa mù chữ lớp 1 - Tuần 4 - Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Chinh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n.
- HS lµm bµi tËp.
- NhËn xÐt ch÷a bµi.
- HS theo dâi vµ ghi nhí.
Tiết 4: Toán
BẢNG CỘNG TRỪ TRONG PHẠM VI 11
I. Mục tiêu: 
- Biết giải và trình bày bài giải bài toán có lời văn có 1 phép trừ.
- Viết, đọc được các số trong phạm vi 100.
Giáo dục học sinh ý thức tự giác học tập.
II. Đồ dùng dạy – học:
- Sách giáo khoa, phiếu học tập
III. Các hoạt động dạy – học
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
A. Khởi động.
B.Dạy - Học bài mới: 
1. Giới thiệu bài.
2. Bài giang.
9 + 2 = 11
11 – 2 = 9
8 + 3 = ...
11 – 8 = ...
7 + 4 = ...
11 – 7 = ...
6 + 5 = ... 
11 – 6 = ...
5 + 6 = ...
11 – 5 = ...
4 + 7 = ...
11 – 4 = ...
3 + 8 = ...
11 – 3 = ...
2 + 9 = ...
11 – 2 = ...
- Nhận xét, khen ngợi
Bài 1
- GV gọi HS đọc y/c
- GV cho HS làm BT
- GV hướng dẫn và yêu cầu HS làm bài
- GV nhận xét chữa bài.
Bài 2
- GV gọi HS đọc y/c
- GV hướng dẫn và yêu cầu HS làm bài
- GV nhận xét chữa bài.
3 + 8 + 6 = 17 4 + 7 – 3 = 8 21 – 10 – 5 = 8
Bài 3
- GV gọi HS đọc.
- GV hướng dẫn và yêu cầu HS lên bảng.
- GV nhận xét chữa bài.
5+6 > 10 11-8 < 8 2+9 = 9+2
Bài 4
- GV gọi HS đọc y/c
- GV cho HS tự nêu tóm tắt bài toán.
- GV hướng dẫn và yêu cầu HS giải.
- GV nhận xét chữa bài.
C. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét chung giờ học.
- HS về nhà làm bài tập trong vở bài tập.
- HS hát.
- HS theo dõi
- HS lên bảng điền vào chỗ chấm
- Cả lớp đọc lại
- Cả lớp học thuộc lòng
* HS đọc y/c.
- HV lên bảng viết: 
* HS đọc y/c.
- 3 HS giải làm bài
- Nhận xét chữa bài
* HS đọc.
- 3 HV lên bảng
- Nhận xét chữa bài 
* HS đọc bài toán.
- HS nêu tóm tắt bài toán.
- HS giải bài toán.
- Nhận xét chữa bài
Bài giải
 Có tất cả số cây cam và bưởi là:
 5 + 6 = 11( cây )
 Đáp số: 11 cây
- HS theo dõi và ghi nhớ.
Ngày soạn: ...../...../.........
 Ngày giảng: ...../...../.......
Tiết 1: Tiếng Việt
 BÀI 35: KIỂM TRA
I. Mục tiêu:
Sau bài học này HV cần đạt:
-  Đọc được bai đọc: Tết của người Ba-na
- Trả lời được các câu hỏi về bài đọc.
-  Làm được các bài tập theo yêu cầu.
II. Đồ dùng dạy học.
- Bảng, phấn, bảng phụ, phấn màu...
III. Các hoạt động dạy học. 
Hoạt động của Giáo Viên
Hoạt động của Học sinh
A. Khởi động.
B. Dạy - học bài mới
1. Giới thiệu bài.
2. Đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi : 
 - GV gọi lần lượt HV đọc bài
- Nhận xét, chấm điểm
3. Tập chép
- Gv ghi bài chép lên bảng 
- GV thu bài chấm 
4. Bài tập.
- GV y/c HV làm bài tập vào vở 
- Nhận xét, kết luận.
C. Củng cố, dặn dò
- Xem trước bài sau.
- Nghe
- HV đọc CN và trả lời câu hỏi
- HV nhìn chép vào vở
- Hv làm bài
- HV chuẩn bị bài ở nhà .
Tiết 2: Tiếng Việt
 BÀI 36: HỘI ĐỀN HÙNG
I. Mục tiêu:
Sau bài học này HV cần đạt:
-  Đọc được bài đọc: Hội đền Hùng
- Trả lời được các câu hỏi về bài đọc.
-  Viết được: chữ hoa Q
II. Đồ dùng dạy học.
- Bảng, phấn, bảng phụ, phấn màu...
III. Các hoạt động dạy học. 
Hoạt động của Giáo Viên
Hoạt động của Học sinh
A. Khởi động.
B. Dạy - học bài mới
1. Giới thiệu bài.
2. 2. Luyện đọc.
- GV đọc mẫu lần 1
- GV hướng dẫn HS tìm và nêu từ khó. 
- GV ghi bảng: 
- GV hướng dẫn HS phân tích các từ khó và đọc đánh vần.
- GV giải nghĩa từ bằng song ngữ .
- GV hướng dẫn HS xác định các câu và tìm chữ viết hoa.
- GV cho HS đọc nối tiếp câu.
 GV theo dõi nhận xét.
- GVcho HS xác định các khổ thơ trong bài 
( 2 đoạn).
- Cho HS đọc nối tiếp theo đoạn.
 GV theo dõi nhận xét.
- GV gọi HS đọc toàn bài.
- Cho cả lớp đọc đồng thanh toàn bài.
**3. Ôn tập âm và vần.
Câu 1: Viết tiếng trong bài
- Có âm đầu c:
- Có âm đầu k:
Câu 2: Viết tiếng ngoài bài:
- Có âm đầu c:
- Có âm đầu k:
Câu 3: Viết tiếng trong bài
- Có âm đầu i:
- Có âm đầu y:
Câu 4: Viết tiếng ngoài bài:
- Có âm đầu i:
- Có âm đầu y:
4. Tìm hiểu bài đọc và luyện nói 
a. Tìm hiểu bài đọc, luyện đọc.
- GV gọi HS đọc lại bài, yêu cầu lớp đọc thầm trả lời câu hỏi.
**b.Luyện đọc thuộc lòng.
- GV đọc diễn cảm bài văn.
- GV hướng dẫn và yêu cầu HS 
- GV gọi HS đọc thuộc lòng.
- GV nhận xét và khen ngợi.
c. Luyện nói.
- GV đưa ra tranh minh họa và nêu chủ đề luyện nói.
- GV yêu cầu HS nói theo chủ đề: Lễ Hội
- GV nhận xét
d. Luyện viết và làm bài tập chính tả.
GV cho Hv viết chữ hoa q và làm BT trong sách
e. Luyện đọc SGK.
- GV cho HS quan sát bức tranh trong SGK và nêu nội dung tranh.
- GVhướng dẫn đọc và gọi HS đọc CN.
- GV nhận xét.
C. Củng cố, dặn dò
- Đọc lại bài trong SGK
- Xem trước bài sau.
- Nghe
- HS lắng nghe.
- HS tìm và nêu các từ khó. 
* HS phân tích các từ khó và đọc đánh vần.
- HS lắng nghe
- HS xác định các dòng câu và tìm chữ viết hoa.
* HS đọc nối tiếp câu.
- HS xác định các khổ thơ trong bài.
* HS đọc nối tiếp theo đoạn..
- 1HS đọc toàn bài.
- Lớp đọc đồng thanh toàn bài 1 lần.
- HS tìm và nêu tiếng trong bài, ngoài bài có các tiếng theo y/c .
- 1 HS đọc lại bài thơ.
- Lớp đọc thầm trả lời câu hỏi
- HS theo dõi.
- HS theo dõi
- HS luyện nói theo chủ đề.
- HV thực hiện theo y/c
- HS quan sát bức tranh trong SGK và nêu nội dung tranh.
- HS đọc CN.
- Đọc bài và lắng nghe
Tiết 3: Toán
CỘNG TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100
I. Mục tiêu: 
- BiÕt thùc hiÖn phÐp céng cã nhí trong ph¹m vi 100. 
- BiÕt gi¶i bµi gi¶i bµi to¸n b»ng mét phÐp céng c¸c sè víi sè ®o cã ®¬n vÞ
- BiÕt thùc hiÖn phÐp tÝnh ®Ó so s¸nh 2 sè.
II. Đồ dùng dạy - học:
- Thước dài, phấn màu
- Bộ đồ dùng học toán
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
A. Khởi động.
B.D¹y - Häc bµi míi: 
1. Giíi thiÖu bµi.
2. Giíi thiÖu c¸ch lµm tÝnh céng (kh«ng nhí)
a. Cộng có nhớ trong phạm vi 100.
* GV h­íng dÉn HS thao t¸c trªn que tÝnh.
- H­íng dÉn HS lÊy 15 que tÝnh (gåm 1 bã chôc que tÝnh vµ 5 que tÝnh rêi) xÕp 1 bã que tÝnh ë bªn tr¸i, c¸c que tÝnh rêi ë bªn ph¶i
- GVnãi vµ viÕt b¶ng: cã 1 bã, viÕt 5 ë cét chôc cã 4 que rêi viÕt 4 ë cét ®¬n vÞ.
- Cho HS lÊy tiÕp 36 que tÝnh(gåm 3 bã chôc que tÝnh vµ 6 que tÝnh rêi) xÕp 3 bã que tÝnh ë bªn tr¸i, c¸c que tÝnh rêi ë bªn ph¶i phÝa d­íi c¸c bã vµ que tÝnh rêi ®· xÕp tr­íc.
- GVnãi vµ viÕt b¶ng: cã 1 bã, viÕt 1 ë cét chôc ; cã 5 que rêi viÕt 5 ë cét ®¬n vị.
- H­íng dÉn HS gép c¸c bã que tÝnh víi nhau vµ c¸c que tÝnh rêi víi nhau ®­îc 51 * H­íng dÉn kü thuËt lµm tÝnh céng có nhớ.
- GV: §Ó lµm tÝnh céng d­íi d¹ng 15 +36 ta ®Æt tÝnh 
- GV viÕt b¶ng vµ h­íng dÉn c¸ch ®Æt tÝnh
+
15
* 5 céng 6 b»ng 11 viÕt 1 nhớ 1
 * 3 thêm 1 b»ng 4 
 * 1 cộng 4 bằng 5, viết 5
36
51
 Nh­ vËy 15 + 36 = 51
- GV gäi HS nªu l¹i c¸ch céng.
b. Trừ có nhớ trong phạm vi 100.
- GV h­íng dÉn c¸ch ®Æt tÝnh vµ tÝnh 
-
81
* 1 không trừ được 7, lấy 
11 trừ 7 băng 4 viết 4 nhớ 1
* 2 thêm 1 bằng 3
* 8 trừ 3 bằng 5, viết 5
27
54
 Nh­ vËy 81 - 27 = 54
- GV gäi HS nªu l¹i c¸ch céng.
3. Thùc hµnh:
Bµi 1
- GV gäi HS nªu yªu cÇu bµi tËp.
- Cho HS lªn b¶ng lµm,yªu cÇu líp lµm vµo vë
- GV nhËn xÐt ch÷a bµi.
Bµi 2
- GV gäi HS nªu yªu cÇu bµi tËp.
- Cho HS lªn b¶ng lµm,yªu cÇu líp lµm vµo vë
- GV nhËn xÐt ch÷a bµi.
Bµi 3
- GV h­íng dÉn vµ yªu cÇu 
- GV nhËn xÐt ch÷a bµi
C. Cñng cè, dÆn dß:
- NhËn xÐt chung giê häc.
- HS lµm bµi tËp trong vë bµi tËp.
- HS h¸t.
- Nghe
- HS lµm theo yªu cÇu cña gi¸o viªn.
- HS theo dâi.
- HS lµm theo yªu cÇu cña gi¸o viªn.
- HS theo dâi
- HS theo dâi
 - 2 HS nªu l¹i c¸ch céng.
- HS theo dâi
 - 2 HS nªu l¹i c¸ch céng.
- HS nªu yªu cÇu bµi tËp.
- HS lªn b¶ng lµm, líp lµm vµo vë.
- NhËn xÐt, ch÷a bµi.
+
48
+
5
+
69
+
17
+
63
+
 9
3
56
12
14
 8
10
51
61
81
31
71
19
- HS nªu yªu cÇu bµi tËp.
- HS lªn b¶ng lµm, líp lµm vµo vë.
- NhËn xÐt, ch÷a bµi.
-
61
-
81
-
51
-
71
-
36
8
32
16
44
17
53
49
35
27
18
- HS ®äc ®Ò to¸n
- HS làn bài
- NhËn xÐt, ch÷a bµi.
 80 +6 = 86 72 + 5 = 77 
 40 + 3 = 43 3 + 26 = 29
- HS theo dâi vµ ghi nhí.
Tiết 4: Toán
LuyÖn tËp
I. Môc tiªu
- BiÕt thùc hiÖn phÐp céng cã nhí trong ph¹m vi 100 
- BiÕt gi¶i bµi to¸n b»ng mét phÐp céng.
- Cñng cè kü n¨ng thùc hiÖn phÐp céng cã nhí trong ph¹m vi 100,so s¸nh sè vµ kü n¨ng gi¶i to¸n cã lêi v¨n .
II. §å dïng d¹y häc
- Que tÝnh , b¶ng phô.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Hoạt động của Giáo viên
 Hoạt động của Học sinh
A. æn ®Þnh tæ chøc 
B. Dạy - học bài mới:
1. Giíi thiÖu bµi
2. LuyÖn tËp
Bµi 1: TÝnh nhÈm
- GV yªu cÇu HS vËn dông b¶ng céng 9 céng víi 1 sè ®Ó lµm tÝnh nhÈm.
- GV nhËn xÐt ch÷a bµi
9 + 4 = 13 9 + 3 = 12 9 + 2 = 11 
9 + 6 = 15 9 + 5 = 14 9 + 9 = 18 
9 + 8 = 17 9 + 7 = 16 9 + 1 = 10 
Bµi 2: Cho HS ®äc yªu cÇu
- Yªu cÇu HS lµm bµi, ch÷a bµi
+
29
+
19
+
39
+
9
45
9
26
37
74
28
65
46
+
72
+
81
+
74
+
 20
19
9
9
 39
91
90
83
59
Bµi 3: §iÒn dÊu =
- Cho HS ®äc yªu cÇu
- Yªu cÇu HS lµm bµi, ch÷a bµi
 9 + 9 < 19 9 + 8 = 8 + 9
 9 + 9 > 15 2 + 9 = 9 + 2
Bµi 4:
- Gäi HS ®äc bµi to¸n
- H­íng dÉn tãm t¾t vµ gi¶i bµi to¸n
- Gi¸o viªn nhËn xÐt söa ch÷a
Tãm t¾t Bµi gi¶i
Có : 81 mét vải Còn lại số mét vải là:
Bán: 12 mét vải 81 - 12 = 79 (mét vải )
Còn lại: mét vải? Đáp số: 79 mét vải 
D. Cñng cè, dÆn dß: 
- Cho HS nh¾c l¹i c¸ch céng.
- HS vÒ nhµ lµm bµi tËp VBT.
- H¸t
- HS theo dâi
- Nªu yªu cÇu cña bµi
* HS lµm miÖng
- NhËn xÐt, ch÷a bµi
* HS ®äc yªu cÇu. 
- HS lµm bµi, ch÷a bµi
- HS ®äc yªu cÇu
- HS lµm bµi, ch÷a bµi
- 1em ®äc ®Ò bµi.
- 1 hs lªn b¶ng lµm líp lµm vµo vë
- HS theo dâi.
Ngày soạn: ...../...../.........
 Ngày giảng: ...../...../.......
Tiết 1: Tiếng Việt
 BÀI 37: TAI NGUYÊN RỪNG VIỆT NAM
I. Mục tiêu:
Sau bài học này HV cần đạt:
-  Đọc được bài đọc: Tây Nguyên rừng Việt Nam
- Trả lời được các câu hỏi về bài đọc.
-  Viết được: chữ hoa R
II. Đồ dùng dạy học.
- Bảng, phấn, bảng phụ, phấn màu...
III. Các hoạt động dạy học. 
Hoạt động của Giáo Viên
Hoạt động của Học sinh
A. Khởi động.
B. Dạy - học bài mới
1. Giới thiệu bài.
2. 2. Luyện đọc.
- GV đọc mẫu lần 1
- GV hướng dẫn HS tìm và nêu từ khó. 
- GV ghi bảng: 
- GV hướng dẫn HS phân tích các từ khó và đọc đánh vần.
- GV giải nghĩa từ bằng song ngữ .
- GV hướng dẫn HS xác định các câu và tìm chữ viết hoa.
- GV cho HS đọc nối tiếp câu.
 GV theo dõi nhận xét.
- GVcho HS xác định các khổ thơ trong bài 
- Cho HS đọc nối tiếp theo đoạn.
 GV theo dõi nhận xét.
- GV gọi HS đọc toàn bài.
- Cho cả lớp đọc đồng thanh toàn bài.
**3. Ôn tập âm và vần.
Câu 1: Viết tiếng trong bài
- Có âm đầu g:
Câu 2: Viết tiếng ngoài bài:
- Có âm đầu g:
- Có âm đầu gh:
Câu 3: Viết tiếng trong bài
- Có âm đầu o:
- Có âm đầu u:
Câu 4: Viết tiếng ngoài bài:
- Có âm đầu o:
- Có âm đầu u:
4. Tìm hiểu bài đọc và luyện nói 
a. Tìm hiểu bài đọc, luyện đọc.
- GV gọi HS đọc lại bài, yêu cầu lớp đọc thầm trả lời câu hỏi.
**b.Luyện đọc thuộc lòng.
- GV đọc diễn cảm bài văn.
- GV hướng dẫn và yêu cầu HS 
- GV gọi HS đọc thuộc lòng.
- GV nhận xét và khen ngợi.
c. Luyện nói.
- GV đưa ra tranh minh họa và nêu chủ đề luyện nói.
- GV yêu cầu HS nói theo chủ đề: Bảo vệ rừng
- GV nhận xét
d. Luyện viết và làm bài tập chính tả.
GV cho Hv viết chữ hoa R và làm BT trong sách
e. Luyện đọc SGK.
- GV cho HS quan sát bức tranh trong SGK và nêu nội dung tranh.
- GVhướng dẫn đọc và gọi HS đọc CN.
- GV nhận xét.
C. Củng cố, dặn dò
- Đọc lại bài trong SGK
- Xem trước bài sau.
- Nghe
- HS lắng nghe.
- HS tìm và nêu các từ khó. 
* HS phân tích các từ khó và đọc đánh vần.
- HS lắng nghe
- HS xác định các dòng câu và tìm chữ viết hoa.
* HS đọc nối tiếp câu.
- HS xác định các khổ thơ trong bài.
* HS đọc nối tiếp theo đoạn..
- 1HS đọc toàn bài.
- Lớp đọc đồng thanh toàn bài 1 lần.
- HS tìm và nêu tiếng trong bài, ngoài bài có các tiếng theo y/c .
- 1 HS đọc lại bài thơ.
- Lớp đọc thầm trả lời câu hỏi
- HS theo dõi.
- HS theo dõi
- HS luyện nói theo chủ đề.
- HV thực hiện theo y/c
- HS quan sát bức tranh trong SGK và nêu nội dung tranh.
- HS đọc CN.
- Đọc bài và lắng nghe
Tiết 2: Tiếng Việt
 BÀI 38: CÁI MÁNG GỖ
I. Mục tiêu:
Sau bài học này HV cần đạt:
-  Đọc được bài đọc: Cái máng gỗ
- Trả lời được các câu hỏi về bài đọc.
-  Viết được: chữ hoa S
II. Đồ dùng dạy học.
- Bảng, phấn, bảng phụ, phấn màu...
III. Các hoạt động dạy học. 
Hoạt động của Giáo Viên
Hoạt động của Học sinh
A. Khởi động.
B. Dạy - học bài mới
1. Giới thiệu bài.
2. 2. Luyện đọc.
- GV đọc mẫu lần 1
- GV hướng dẫn HS tìm và nêu từ khó. 
- GV ghi bảng: 
- GV hướng dẫn HS phân tích các từ khó và đọc đánh vần.
- GV giải nghĩa từ bằng song ngữ .
- GV hướng dẫn HS xác định các câu và tìm chữ viết hoa.
- GV cho HS đọc nối tiếp câu.
 GV theo dõi nhận xét.
- GVcho HS xác định các khổ thơ trong bài 
- Cho HS đọc nối tiếp theo đoạn.
 GV theo dõi nhận xét.
- GV gọi HS đọc toàn bài.
- Cho cả lớp đọc đồng thanh toàn bài.
**3. Ôn tập âm và vần.
Câu 1: Viết tiếng trong bài
- Có âm đầu ng:
- Có âm đầu ngh:
Câu 2: Viết tiếng ngoài bài:
- Có âm đầu ng:
- Có âm đầu ngh:
Câu 3: Viết tiếng trong bài
- Có âm đầu m:
- Có âm đầu n:
Câu 4: Viết tiếng ngoài bài:
- Có âm đầu m:
- Có âm đầu n:
4. Tìm hiểu bài đọc và luyện nói 
a. Tìm hiểu bài đọc, luyện đọc.
- GV gọi HS đọc lại bài, yêu cầu lớp đọc thầm trả lời câu hỏi.
**b.Luyện đọc thuộc lòng.
- GV đọc diễn cảm bài văn.
- GV hướng dẫn và yêu cầu HS 
- GV gọi HS đọc thuộc lòng.
- GV nhận xét và khen ngợi.
c. Luyện nói.
- GV đưa ra tranh minh họa và nêu chủ đề luyện nói.
- GV yêu cầu HS nói theo chủ đề: Chăm sóc ông bà
- GV nhận xét
d. Luyện viết và làm bài tập chính tả.
GV cho Hv viết chữ hoa S và làm BT trong sách
e. Luyện đọc SGK.
- GV cho HS quan sát bức tranh trong SGK và nêu nội dung tranh.
- GVhướng dẫn đọc và gọi HS đọc CN.
- GV nhận xét.
C. Củng cố, dặn dò
- Đọc lại bài trong SGK
- Xem trước bài sau.
- Nghe
- HS lắng nghe.
- HS tìm và nêu các từ khó. 
* HS phân tích các từ khó và đọc đánh vần.
- HS lắng nghe
- HS xác định các dòng câu và tìm chữ viết hoa.
* HS đọc nối tiếp câu.
- HS xác định các khổ thơ trong bài.
* HS đọc nối tiếp theo đoạn..
- 1HS đọc toàn bài.
- Lớp đọc đồng thanh toàn bài 1 lần.
- HS tìm và nêu tiếng trong bài, ngoài bài có các tiếng theo y/c .
- 1 HS đọc lại bài thơ.
- Lớp đọc thầm trả lời câu hỏi
- HS theo dõi.
- HS theo dõi
- HS luyện nói theo chủ đề.
- HV thực hiện theo y/c
- HS quan sát bức tranh trong SGK và nêu nội dung tranh.
- HS đọc CN.
- Đọc bài và lắng nghe
Tiết 3: Toán
BẢNG CỘNG TRỪ TRONG PHẠM VI 12
I. Mục tiêu: 
- Biết giải và trình bày bài giải bài toán có lời văn có 1 phép trừ.
- Viết, đọc được các số trong phạm vi 100.
Giáo dục học sinh ý thức tự giác học tập.
II. Đồ dùng dạy – học:
- Sách giáo khoa, phiếu học tập
III. Các hoạt động dạy – học
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
A. Khởi động.
B.Dạy - Học bài mới: 
1. Giới thiệu bài.
2. Bài giang.
9 + 3 = 12
12 – 3 = 9
8 + 4 = ...
12 – 4 = ...
7 + 5 = ...
12 – 5 = ...
6 + 6 = ...
 12 – 6 = ..
5 + 7 = ...
12 – 5 = ...
4 + 8 = ...
12 – 4 = ..
3 + 9 = ...
12 – 3 = ...
- Nhận xét, khen ngợi
Bài 1
- GV gọi HS đọc y/c
- GV cho HS làm BT
- GV hướng dẫn và yêu cầu HS làm bài
- GV nhận xét chữa bài.
Bài 2
- GV gọi HS đọc y/c
- GV hướng dẫn và yêu cầu HS làm bài
- GV nhận xét chữa bài.
3 + 9 - 8 = 4 12cm – 6cm +3cm = 9cm
7 + 5 + 20 =32 22cm – 10cm – 3cm = 9cm
Bài 3
- GV gọi HS đọc.
- GV hướng dẫn và yêu cầu HS lên bảng.
- GV nhận xét chữa bài.
5+7 > 10 12-8 < 8 2+10 = 9+3
Bài 4
- GV gọi HS đọc y/c
- GV cho HS tự nêu tóm tắt bài toán.
- GV hướng dẫn và yêu cầu HS giải.
- GV nhận xét chữa bài.
C. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét chung giờ học.
- HS về nhà làm bài tập trong vở bài tập.
- HS hát.
- HS theo dõi
- HS lên bảng điền vào chỗ chấm
- Cả lớp đọc lại
- Cả lớp học thuộc lòng
* HS đọc y/c.
- HV lên bảng viết: 
* HS đọc y/c.
- 3 HS giải làm bài
- Nhận xét chữa bài
* HS đọc.
- 3 HV lên bảng
- Nhận xét chữa bài 
* HS đọc bài toán.
- HS nêu tóm tắt bài toán.
- HS giải bài toán.
- Nhận xét chữa bài
Bài giải
 Còn lại số con lơn là:
 12 – 4 = 8( con )
 Đáp số: 8 con
- HS theo dõi và ghi nhớ.
Tiết 3: Toán
CỘNG TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100 (tiếp)
I. Mục tiêu: 
- BiÕt thùc hiÖn phÐp céng cã nhí trong ph¹m vi 100. 
- BiÕt gi¶i bµi gi¶i bµi to¸n b»ng mét phÐp céng c¸c sè víi sè ®o cã ®¬n vÞ
- BiÕt thùc hiÖn phÐp tÝnh ®Ó so s¸nh 2 sè.
II. Đồ dùng dạy - học:
- Thước dài, phấn màu
- Bộ đồ dùng học toán
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
A. Khởi động.
B.D¹y - Häc bµi míi: 
1. Giíi thiÖu bµi.
2. Giíi thiÖu c¸ch lµm tÝnh céng (kh«ng nhí)
a. Cộng có nhớ trong phạm vi 100.
* H­íng dÉn kü thuËt lµm tÝnh céng có nhớ.
- GV: §Ó lµm tÝnh céng d­íi d¹ng 37+25 ta ®Æt tÝnh 
- GV viÕt b¶ng vµ h­íng dÉn c¸ch ®Æt tÝnh
+
37
* 7 céng 5 b»ng 12 viÕt 2
 nhớ 1
 * 2 thêm 1 b»ng 3 
 * 3 cộng 3 bằng 6, viết 6
25
62
 Nh­ vËy 37 + 25 = 62
- GV gäi HS nªu l¹i c¸ch céng.
b. Trừ có nhớ trong phạm vi 100.
- GV h­íng dÉn c¸ch ®Æt tÝnh vµ tÝnh 
-
72
* 2 không trừ được 8, lấy 
12 trừ 8 băng 4 viết 4 nhớ 1
* 4 thêm 1 bằng 5
* 7 trừ 5 bằng 2, viết 2
48
24
 Nh­ vËy 72 – 48 = 24
- GV gäi HS nªu l¹i c¸ch céng.
3. Thùc hµnh:
Bµi 1
- GV gäi HS nªu yªu cÇu bµi tËp.
- Cho HS lªn b¶ng lµm,yªu cÇu líp lµm vµo vë
- GV nhËn xÐt ch÷a bµi.
Bµi 2
- GV gäi HS nªu yªu cÇu bµi tËp.
- Cho HS lªn b¶ng lµm,yªu cÇu líp lµm vµo vë
- GV nhËn xÐt ch÷a bµi.
Bµi 3
- GV h­íng dÉn vµ yªu cÇu 
- GV nhËn xÐt ch÷a bµi
Bài 4
- GV gọi HS đọc y/c
- GV cho HS tự nêu tóm tắt bài toán.
- GV hướng dẫn và yêu cầu HS giải.
- GV nhận xét chữa bài.
C. Cñng cè, dÆn dß:
- NhËn xÐt chung giê häc.
- HS lµm bµi tËp trong vë bµi tËp.
- HS h¸t.
- Nghe
- HS theo dâi
 - 2 HS nªu l¹i c¸ch céng.
- HS theo dâi
 - 2 HS nªu l¹i c¸ch céng.
- HS nªu yªu cÇu bµi tËp.
- HS lªn b¶ng lµm, líp lµm vµo vë.
- NhËn xÐt, ch÷a bµi.
+
19
+
36
+
64
+
75
+
43
53
46
28
7
 9
72
82
92
82
52
- HS nªu yªu cÇu bµi tËp.
- HS lªn b¶ng lµm, líp lµm vµo vë.
- NhËn xÐt, ch÷a bµi.
-
82
-
42
-
72
-
92
-
52
37
16
29
5
4
45
26
43
87
38
- HS ®äc ®Ò to¸n
- HS làn bài
- NhËn xÐt, ch÷a bµi.
 80 +6 = 86 72 + 5 = 77 
 40 + 3 = 43 3 + 26 = 29
* HS đọc bài toán.
- HS nêu tóm tắt bài toán.
- HS giải bài toán.
- Nhận xét chữa bài
Bài giải
 Có tất cả số người là:
 17 + 15 = 32( người )
 Đáp số: 32 người
- HS theo dâi vµ ghi nhí.
Ngày soạn: ...../...../.........
 Ngày giảng: ...../...../.......
Tiết 1: Tiếng Việt
 BÀI 39: GIÁ TRỊ CỦA THUỐC NAM
I. Mục tiêu:
Sau bài học này HV cần đạt:
-  Đọc được bài đọc: Giá trị của thuốc nam
- Trả lời được các câu hỏi về bài đọc.
-  Viết được: chữ hoa T
II. Đồ dùng dạy học.
- Bảng, phấn, bảng phụ, phấn màu...
III. Các hoạt động dạy học. 
Hoạt động của Giáo Viên
Hoạt động của Học sinh
A. Khởi động.
B. Dạy - học bài mới
1. Giới thiệu bài.
2. 2. Luyện đọc.
- GV đọc mẫu lần 1
- GV hướng dẫn HS tìm và nêu từ khó. 
- GV ghi bảng: 
- GV hướng dẫn HS phân tích các từ khó và đọc đánh vần.
- GV giải nghĩa từ bằng song ngữ .
- GV hướng dẫn HS xác định các câu và tìm chữ viết hoa.
- GV cho HS đọc nối tiếp câu.
 GV theo dõi nhận xét.
- GVcho HS xác định các đoạn trong bài 
- Cho HS đọc nối tiếp theo đoạn.
 GV theo dõi nhận xét.
- GV gọi HS đọc toàn bài.
- Cho cả lớp đọc đồng thanh toàn bài.
**3. Ôn tập âm và vần.
Câu 1: Viết tiếng trong bài
- Có âm đầu gi:
- Có âm đầu qu:
Câu 2: Viết tiếng ngoài bài:
- Có âm đầu gi:
- Có âm đầu qu:
Câu 3: Viết tiếng trong bài
- Có âm đầu ng:
- Có âm đầu nh:
Câu 4: Viết tiếng ngoài bài:
- Có âm đầu ng:
- Có âm đầu nh:
4. Tìm hiểu bài đọc và luyện nói 
a. Tìm hiểu bài đọc, luyện đọc.
- GV gọi HS đọc lại bài, yêu cầu lớp đọc thầm trả lời câu hỏi.
**b.Luyện đọc thuộc lòng.
- GV đọc diễn cảm bài văn.
- GV hướng dẫn và yêu cầu HS 
- GV gọi HS đọc thuộc lòng.
- GV nhận xét và khen ngợi.
c. Luyện nói.
- GV đưa ra tranh minh họa và nêu chủ đề luyện nói.
- GV yêu cầu HS nói theo chủ đề: Trồng cây thuốc nam
- GV nhận xét
d. Luyện viết và làm bài tập chính tả.
GV cho Hv viết chữ hoa S và làm BT trong sách
e. Luyện đọc SGK.
- GV cho HS quan sát bức tranh trong SGK và nêu nội dung tranh.
- GVhướng dẫn đọc và gọi HS đọc CN.
- GV nhận xét.
C. Củng cố, dặn dò
- Đọc lại bài trong SGK
- Xem trước bài sau.
- Nghe
- HS lắng nghe.
- HS tìm và nêu các từ khó. 
* HS phân tích các từ khó và đọc đánh vần.
- HS lắng nghe
- HS xác định các dòng câu và tìm chữ viết hoa.
* HS đọc nối tiếp câu.
- HS xác định các đoạn trong bài.
* HS đọc nối tiếp theo đoạn..
- 1HS đọc toàn bài.
- Lớp đọc đồng thanh toàn bài 1 lần.
- HS tìm và nêu tiếng trong bài, ngoài bài có các tiếng theo y/c .
- 1 HS đọc lại bài.
- Lớp đọc thầm trả lời câu hỏi
- HS theo dõi.
- HS theo dõi
- HS luyện nói theo chủ đề.
- HV thực hiện theo y/c
- HS quan sát bức tranh trong SGK và nêu nội dung tranh.
- HS đọc CN.
- Đọc bài và lắng nghe
Tiết 1: Tiếng Việt
 BÀI 40: TRỒNG MẬN
I. Mục tiêu:
Sau bài học này HV cần đạt:
-  Đọc được bài đọc: Trồng mận
- Trả lời được các câu hỏi về bài đọc.
-  Viết được: chữ hoa U, Ư
II. Đồ dùng dạy học.
- Bảng, phấn, bảng phụ, phấn màu...
III. Các hoạt động dạy học. 
Hoạt động của Giáo Viên
Hoạt động của Học sinh
A. Khởi động.
B. Dạy - học bài mới
1. Giới thiệu bài.
2. 2. Luyện đọc.
- GV đọc mẫu lần 1
- GV hướng dẫn HS tìm và nêu từ khó. 
- GV ghi bảng: 
- GV hướng dẫn HS phân tích các từ khó và đọc đánh vần.
- GV giải nghĩa từ bằng song ngữ .
- GV hướng dẫn HS xác định các câu và tìm chữ viết hoa.
- GV cho HS đọc nối tiếp câu.
 GV theo dõi nhận xét.
- GVcho HS xác định các đoạn trong bài 
- Cho HS đọc nối tiếp theo đoạn.
 GV theo dõi nhận xét.
- GV gọi HS đọc toàn bài.
- Cho cả lớp đọc đồng thanh toàn bài.
**3. Ôn tập âm và vần.
Câu 1: Viết tiếng trong bài
- Có âm đầu c:
- Có âm đầu k:
Câu 2: Viết tiếng ngoài bài:
- Có âm đầu g:
- Có âm đầu ng:
Câu 3: Viết tiếng trong bài
- Có âm đầu gi:
- Có âm đầu qu:
Câu 4: Viết tiếng ngoài bài:
- Có âm đầu gi:
- Có âm đầu qu:
4. Tìm hiểu bài đọc và luyện nói 
a. Tìm hiểu bài đọc, luyện đọc.
- GV g

Tài liệu đính kèm:

  • docTuần 4.doc