Giáo án Xóa mù chữ lớp 1 - Tuần 4 - Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Chinh

Tiết 1: Tiếng Việt

 BÀI 31: ÔN TẬP

I. Mục tiêu:

Sau bài học này HV cần đạt:

- Đọc được các vần có âm cuối: t, c, ch, p

- Đọc được bai đọc:

- Trả lời được các câu hỏi về bài đọc.

- Viết được: chữ hoa M

II. Đồ dùng dạy học.

- Bảng, phấn, bảng phụ, phấn màu.

III. Các hoạt động dạy học.

A. Khởi động.

B. Dạy - học bài mới

1. Giới thiệu bài.

2. Đọc vần, tiếng :

 - GV chỉ các tiếng có âm cuối t, c, ch, p cho HV đọc

3. Đọc bài

- Gv ghi bài đọc lên bảng

- GV đọc mẫu

4. Tìm hiểu bài.

- GV nêu một số câu hỏi và gợi ý cho HV trả lời.

- Nhận xét, kết luận.

 

doc 34 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 1274Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Xóa mù chữ lớp 1 - Tuần 4 - Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Chinh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n.
- HS lµm bµi tËp.
- NhËn xÐt ch÷a bµi.
- HS theo dâi vµ ghi nhí.
Tiết 4: Toán
BẢNG CỘNG TRỪ TRONG PHẠM VI 11
I. Mục tiêu: 
- Biết giải và trình bày bài giải bài toán có lời văn có 1 phép trừ.
- Viết, đọc được các số trong phạm vi 100.
Giáo dục học sinh ý thức tự giác học tập.
II. Đồ dùng dạy – học:
- Sách giáo khoa, phiếu học tập
III. Các hoạt động dạy – học
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
A. Khởi động.
B.Dạy - Học bài mới: 
1. Giới thiệu bài.
2. Bài giang.
9 + 2 = 11
11 – 2 = 9
8 + 3 = ...
11 – 8 = ...
7 + 4 = ...
11 – 7 = ...
6 + 5 = ... 
11 – 6 = ...
5 + 6 = ...
11 – 5 = ...
4 + 7 = ...
11 – 4 = ...
3 + 8 = ...
11 – 3 = ...
2 + 9 = ...
11 – 2 = ...
- Nhận xét, khen ngợi
Bài 1
- GV gọi HS đọc y/c
- GV cho HS làm BT
- GV hướng dẫn và yêu cầu HS làm bài
- GV nhận xét chữa bài.
Bài 2
- GV gọi HS đọc y/c
- GV hướng dẫn và yêu cầu HS làm bài
- GV nhận xét chữa bài.
3 + 8 + 6 = 17 4 + 7 – 3 = 8 21 – 10 – 5 = 8
Bài 3
- GV gọi HS đọc.
- GV hướng dẫn và yêu cầu HS lên bảng.
- GV nhận xét chữa bài.
5+6 > 10 11-8 < 8 2+9 = 9+2
Bài 4
- GV gọi HS đọc y/c
- GV cho HS tự nêu tóm tắt bài toán.
- GV hướng dẫn và yêu cầu HS giải.
- GV nhận xét chữa bài.
C. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét chung giờ học.
- HS về nhà làm bài tập trong vở bài tập.
- HS hát.
- HS theo dõi
- HS lên bảng điền vào chỗ chấm
- Cả lớp đọc lại
- Cả lớp học thuộc lòng
* HS đọc y/c.
- HV lên bảng viết: 
* HS đọc y/c.
- 3 HS giải làm bài
- Nhận xét chữa bài
* HS đọc.
- 3 HV lên bảng
- Nhận xét chữa bài 
* HS đọc bài toán.
- HS nêu tóm tắt bài toán.
- HS giải bài toán.
- Nhận xét chữa bài
Bài giải
 Có tất cả số cây cam và bưởi là:
 5 + 6 = 11( cây )
 Đáp số: 11 cây
- HS theo dõi và ghi nhớ.
Ngày soạn: ...../...../.........
 Ngày giảng: ...../...../.......
Tiết 1: Tiếng Việt
 BÀI 35: KIỂM TRA
I. Mục tiêu:
Sau bài học này HV cần đạt:
-  Đọc được bai đọc: Tết của người Ba-na
- Trả lời được các câu hỏi về bài đọc.
-  Làm được các bài tập theo yêu cầu.
II. Đồ dùng dạy học.
- Bảng, phấn, bảng phụ, phấn màu...
III. Các hoạt động dạy học. 
Hoạt động của Giáo Viên
Hoạt động của Học sinh
A. Khởi động.
B. Dạy - học bài mới
1. Giới thiệu bài.
2. Đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi : 
 - GV gọi lần lượt HV đọc bài
- Nhận xét, chấm điểm
3. Tập chép
- Gv ghi bài chép lên bảng 
- GV thu bài chấm 
4. Bài tập.
- GV y/c HV làm bài tập vào vở 
- Nhận xét, kết luận.
C. Củng cố, dặn dò
- Xem trước bài sau.
- Nghe
- HV đọc CN và trả lời câu hỏi
- HV nhìn chép vào vở
- Hv làm bài
- HV chuẩn bị bài ở nhà .
Tiết 2: Tiếng Việt
 BÀI 36: HỘI ĐỀN HÙNG
I. Mục tiêu:
Sau bài học này HV cần đạt:
-  Đọc được bài đọc: Hội đền Hùng
- Trả lời được các câu hỏi về bài đọc.
-  Viết được: chữ hoa Q
II. Đồ dùng dạy học.
- Bảng, phấn, bảng phụ, phấn màu...
III. Các hoạt động dạy học. 
Hoạt động của Giáo Viên
Hoạt động của Học sinh
A. Khởi động.
B. Dạy - học bài mới
1. Giới thiệu bài.
2. 2. Luyện đọc.
- GV đọc mẫu lần 1
- GV hướng dẫn HS tìm và nêu từ khó. 
- GV ghi bảng: 
- GV hướng dẫn HS phân tích các từ khó và đọc đánh vần.
- GV giải nghĩa từ bằng song ngữ .
- GV hướng dẫn HS xác định các câu và tìm chữ viết hoa.
- GV cho HS đọc nối tiếp câu.
 GV theo dõi nhận xét.
- GVcho HS xác định các khổ thơ trong bài 
( 2 đoạn).
- Cho HS đọc nối tiếp theo đoạn.
 GV theo dõi nhận xét.
- GV gọi HS đọc toàn bài.
- Cho cả lớp đọc đồng thanh toàn bài.
**3. Ôn tập âm và vần.
Câu 1: Viết tiếng trong bài
- Có âm đầu c:
- Có âm đầu k:
Câu 2: Viết tiếng ngoài bài:
- Có âm đầu c:
- Có âm đầu k:
Câu 3: Viết tiếng trong bài
- Có âm đầu i:
- Có âm đầu y:
Câu 4: Viết tiếng ngoài bài:
- Có âm đầu i:
- Có âm đầu y:
4. Tìm hiểu bài đọc và luyện nói 
a. Tìm hiểu bài đọc, luyện đọc.
- GV gọi HS đọc lại bài, yêu cầu lớp đọc thầm trả lời câu hỏi.
**b.Luyện đọc thuộc lòng.
- GV đọc diễn cảm bài văn.
- GV hướng dẫn và yêu cầu HS 
- GV gọi HS đọc thuộc lòng.
- GV nhận xét và khen ngợi.
c. Luyện nói.
- GV đưa ra tranh minh họa và nêu chủ đề luyện nói.
- GV yêu cầu HS nói theo chủ đề: Lễ Hội
- GV nhận xét
d. Luyện viết và làm bài tập chính tả.
GV cho Hv viết chữ hoa q và làm BT trong sách
e. Luyện đọc SGK.
- GV cho HS quan sát bức tranh trong SGK và nêu nội dung tranh.
- GVhướng dẫn đọc và gọi HS đọc CN.
- GV nhận xét.
C. Củng cố, dặn dò
- Đọc lại bài trong SGK
- Xem trước bài sau.
- Nghe
- HS lắng nghe.
- HS tìm và nêu các từ khó. 
* HS phân tích các từ khó và đọc đánh vần.
- HS lắng nghe
- HS xác định các dòng câu và tìm chữ viết hoa.
* HS đọc nối tiếp câu.
- HS xác định các khổ thơ trong bài.
* HS đọc nối tiếp theo đoạn..
- 1HS đọc toàn bài.
- Lớp đọc đồng thanh toàn bài 1 lần.
- HS tìm và nêu tiếng trong bài, ngoài bài có các tiếng theo y/c .
- 1 HS đọc lại bài thơ.
- Lớp đọc thầm trả lời câu hỏi
- HS theo dõi.
- HS theo dõi
- HS luyện nói theo chủ đề.
- HV thực hiện theo y/c
- HS quan sát bức tranh trong SGK và nêu nội dung tranh.
- HS đọc CN.
- Đọc bài và lắng nghe
Tiết 3: Toán
CỘNG TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100
I. Mục tiêu: 
- BiÕt thùc hiÖn phÐp céng cã nhí trong ph¹m vi 100. 
- BiÕt gi¶i bµi gi¶i bµi to¸n b»ng mét phÐp céng c¸c sè víi sè ®o cã ®¬n vÞ
- BiÕt thùc hiÖn phÐp tÝnh ®Ó so s¸nh 2 sè.
II. Đồ dùng dạy - học:
- Thước dài, phấn màu
- Bộ đồ dùng học toán
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
A. Khởi động.
B.D¹y - Häc bµi míi: 
1. Giíi thiÖu bµi.
2. Giíi thiÖu c¸ch lµm tÝnh céng (kh«ng nhí)
a. Cộng có nhớ trong phạm vi 100.
* GV h­íng dÉn HS thao t¸c trªn que tÝnh.
- H­íng dÉn HS lÊy 15 que tÝnh (gåm 1 bã chôc que tÝnh vµ 5 que tÝnh rêi) xÕp 1 bã que tÝnh ë bªn tr¸i, c¸c que tÝnh rêi ë bªn ph¶i
- GVnãi vµ viÕt b¶ng: cã 1 bã, viÕt 5 ë cét chôc cã 4 que rêi viÕt 4 ë cét ®¬n vÞ.
- Cho HS lÊy tiÕp 36 que tÝnh(gåm 3 bã chôc que tÝnh vµ 6 que tÝnh rêi) xÕp 3 bã que tÝnh ë bªn tr¸i, c¸c que tÝnh rêi ë bªn ph¶i phÝa d­íi c¸c bã vµ que tÝnh rêi ®· xÕp tr­íc.
- GVnãi vµ viÕt b¶ng: cã 1 bã, viÕt 1 ë cét chôc ; cã 5 que rêi viÕt 5 ë cét ®¬n vị.
- H­íng dÉn HS gép c¸c bã que tÝnh víi nhau vµ c¸c que tÝnh rêi víi nhau ®­îc 51 * H­íng dÉn kü thuËt lµm tÝnh céng có nhớ.
- GV: §Ó lµm tÝnh céng d­íi d¹ng 15 +36 ta ®Æt tÝnh 
- GV viÕt b¶ng vµ h­íng dÉn c¸ch ®Æt tÝnh
+
15
* 5 céng 6 b»ng 11 viÕt 1 nhớ 1
 * 3 thêm 1 b»ng 4 
 * 1 cộng 4 bằng 5, viết 5
36
51
 Nh­ vËy 15 + 36 = 51
- GV gäi HS nªu l¹i c¸ch céng.
b. Trừ có nhớ trong phạm vi 100.
- GV h­íng dÉn c¸ch ®Æt tÝnh vµ tÝnh 
-
81
* 1 không trừ được 7, lấy 
11 trừ 7 băng 4 viết 4 nhớ 1
* 2 thêm 1 bằng 3
* 8 trừ 3 bằng 5, viết 5
27
54
 Nh­ vËy 81 - 27 = 54
- GV gäi HS nªu l¹i c¸ch céng.
3. Thùc hµnh:
Bµi 1
- GV gäi HS nªu yªu cÇu bµi tËp.
- Cho HS lªn b¶ng lµm,yªu cÇu líp lµm vµo vë
- GV nhËn xÐt ch÷a bµi.
Bµi 2
- GV gäi HS nªu yªu cÇu bµi tËp.
- Cho HS lªn b¶ng lµm,yªu cÇu líp lµm vµo vë
- GV nhËn xÐt ch÷a bµi.
Bµi 3
- GV h­íng dÉn vµ yªu cÇu 
- GV nhËn xÐt ch÷a bµi
C. Cñng cè, dÆn dß:
- NhËn xÐt chung giê häc.
- HS lµm bµi tËp trong vë bµi tËp.
- HS h¸t.
- Nghe
- HS lµm theo yªu cÇu cña gi¸o viªn.
- HS theo dâi.
- HS lµm theo yªu cÇu cña gi¸o viªn.
- HS theo dâi
- HS theo dâi
 - 2 HS nªu l¹i c¸ch céng.
- HS theo dâi
 - 2 HS nªu l¹i c¸ch céng.
- HS nªu yªu cÇu bµi tËp.
- HS lªn b¶ng lµm, líp lµm vµo vë.
- NhËn xÐt, ch÷a bµi.
+
48
+
5
+
69
+
17
+
63
+
 9
3
56
12
14
 8
10
51
61
81
31
71
19
- HS nªu yªu cÇu bµi tËp.
- HS lªn b¶ng lµm, líp lµm vµo vë.
- NhËn xÐt, ch÷a bµi.
-
61
-
81
-
51
-
71
-
36
8
32
16
44
17
53
49
35
27
18
- HS ®äc ®Ò to¸n
- HS làn bài
- NhËn xÐt, ch÷a bµi.
 80 +6 = 86 72 + 5 = 77 
 40 + 3 = 43 3 + 26 = 29
- HS theo dâi vµ ghi nhí.
Tiết 4: Toán
LuyÖn tËp
I. Môc tiªu
- BiÕt thùc hiÖn phÐp céng cã nhí trong ph¹m vi 100 
- BiÕt gi¶i bµi to¸n b»ng mét phÐp céng.
- Cñng cè kü n¨ng thùc hiÖn phÐp céng cã nhí trong ph¹m vi 100,so s¸nh sè vµ kü n¨ng gi¶i to¸n cã lêi v¨n .
II. §å dïng d¹y häc
- Que tÝnh , b¶ng phô.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Hoạt động của Giáo viên
 Hoạt động của Học sinh
A. æn ®Þnh tæ chøc 
B. Dạy - học bài mới:
1. Giíi thiÖu bµi
2. LuyÖn tËp
Bµi 1: TÝnh nhÈm
- GV yªu cÇu HS vËn dông b¶ng céng 9 céng víi 1 sè ®Ó lµm tÝnh nhÈm.
- GV nhËn xÐt ch÷a bµi
9 + 4 = 13 9 + 3 = 12 9 + 2 = 11 
9 + 6 = 15 9 + 5 = 14 9 + 9 = 18 
9 + 8 = 17 9 + 7 = 16 9 + 1 = 10 
Bµi 2: Cho HS ®äc yªu cÇu
- Yªu cÇu HS lµm bµi, ch÷a bµi
+
29
+
19
+
39
+
9
45
9
26
37
74
28
65
46
+
72
+
81
+
74
+
 20
19
9
9
 39
91
90
83
59
Bµi 3: §iÒn dÊu =
- Cho HS ®äc yªu cÇu
- Yªu cÇu HS lµm bµi, ch÷a bµi
 9 + 9 < 19 9 + 8 = 8 + 9
 9 + 9 > 15 2 + 9 = 9 + 2
Bµi 4:
- Gäi HS ®äc bµi to¸n
- H­íng dÉn tãm t¾t vµ gi¶i bµi to¸n
- Gi¸o viªn nhËn xÐt söa ch÷a
Tãm t¾t Bµi gi¶i
Có : 81 mét vải Còn lại số mét vải là:
Bán: 12 mét vải 81 - 12 = 79 (mét vải )
Còn lại: mét vải? Đáp số: 79 mét vải 
D. Cñng cè, dÆn dß: 
- Cho HS nh¾c l¹i c¸ch céng.
- HS vÒ nhµ lµm bµi tËp VBT.
- H¸t
- HS theo dâi
- Nªu yªu cÇu cña bµi
* HS lµm miÖng
- NhËn xÐt, ch÷a bµi
* HS ®äc yªu cÇu. 
- HS lµm bµi, ch÷a bµi
- HS ®äc yªu cÇu
- HS lµm bµi, ch÷a bµi
- 1em ®äc ®Ò bµi.
- 1 hs lªn b¶ng lµm líp lµm vµo vë
- HS theo dâi.
Ngày soạn: ...../...../.........
 Ngày giảng: ...../...../.......
Tiết 1: Tiếng Việt
 BÀI 37: TAI NGUYÊN RỪNG VIỆT NAM
I. Mục tiêu:
Sau bài học này HV cần đạt:
-  Đọc được bài đọc: Tây Nguyên rừng Việt Nam
- Trả lời được các câu hỏi về bài đọc.
-  Viết được: chữ hoa R
II. Đồ dùng dạy học.
- Bảng, phấn, bảng phụ, phấn màu...
III. Các hoạt động dạy học. 
Hoạt động của Giáo Viên
Hoạt động của Học sinh
A. Khởi động.
B. Dạy - học bài mới
1. Giới thiệu bài.
2. 2. Luyện đọc.
- GV đọc mẫu lần 1
- GV hướng dẫn HS tìm và nêu từ khó. 
- GV ghi bảng: 
- GV hướng dẫn HS phân tích các từ khó và đọc đánh vần.
- GV giải nghĩa từ bằng song ngữ .
- GV hướng dẫn HS xác định các câu và tìm chữ viết hoa.
- GV cho HS đọc nối tiếp câu.
 GV theo dõi nhận xét.
- GVcho HS xác định các khổ thơ trong bài 
- Cho HS đọc nối tiếp theo đoạn.
 GV theo dõi nhận xét.
- GV gọi HS đọc toàn bài.
- Cho cả lớp đọc đồng thanh toàn bài.
**3. Ôn tập âm và vần.
Câu 1: Viết tiếng trong bài
- Có âm đầu g:
Câu 2: Viết tiếng ngoài bài:
- Có âm đầu g:
- Có âm đầu gh:
Câu 3: Viết tiếng trong bài
- Có âm đầu o:
- Có âm đầu u:
Câu 4: Viết tiếng ngoài bài:
- Có âm đầu o:
- Có âm đầu u:
4. Tìm hiểu bài đọc và luyện nói 
a. Tìm hiểu bài đọc, luyện đọc.
- GV gọi HS đọc lại bài, yêu cầu lớp đọc thầm trả lời câu hỏi.
**b.Luyện đọc thuộc lòng.
- GV đọc diễn cảm bài văn.
- GV hướng dẫn và yêu cầu HS 
- GV gọi HS đọc thuộc lòng.
- GV nhận xét và khen ngợi.
c. Luyện nói.
- GV đưa ra tranh minh họa và nêu chủ đề luyện nói.
- GV yêu cầu HS nói theo chủ đề: Bảo vệ rừng
- GV nhận xét
d. Luyện viết và làm bài tập chính tả.
GV cho Hv viết chữ hoa R và làm BT trong sách
e. Luyện đọc SGK.
- GV cho HS quan sát bức tranh trong SGK và nêu nội dung tranh.
- GVhướng dẫn đọc và gọi HS đọc CN.
- GV nhận xét.
C. Củng cố, dặn dò
- Đọc lại bài trong SGK
- Xem trước bài sau.
- Nghe
- HS lắng nghe.
- HS tìm và nêu các từ khó. 
* HS phân tích các từ khó và đọc đánh vần.
- HS lắng nghe
- HS xác định các dòng câu và tìm chữ viết hoa.
* HS đọc nối tiếp câu.
- HS xác định các khổ thơ trong bài.
* HS đọc nối tiếp theo đoạn..
- 1HS đọc toàn bài.
- Lớp đọc đồng thanh toàn bài 1 lần.
- HS tìm và nêu tiếng trong bài, ngoài bài có các tiếng theo y/c .
- 1 HS đọc lại bài thơ.
- Lớp đọc thầm trả lời câu hỏi
- HS theo dõi.
- HS theo dõi
- HS luyện nói theo chủ đề.
- HV thực hiện theo y/c
- HS quan sát bức tranh trong SGK và nêu nội dung tranh.
- HS đọc CN.
- Đọc bài và lắng nghe
Tiết 2: Tiếng Việt
 BÀI 38: CÁI MÁNG GỖ
I. Mục tiêu:
Sau bài học này HV cần đạt:
-  Đọc được bài đọc: Cái máng gỗ
- Trả lời được các câu hỏi về bài đọc.
-  Viết được: chữ hoa S
II. Đồ dùng dạy học.
- Bảng, phấn, bảng phụ, phấn màu...
III. Các hoạt động dạy học. 
Hoạt động của Giáo Viên
Hoạt động của Học sinh
A. Khởi động.
B. Dạy - học bài mới
1. Giới thiệu bài.
2. 2. Luyện đọc.
- GV đọc mẫu lần 1
- GV hướng dẫn HS tìm và nêu từ khó. 
- GV ghi bảng: 
- GV hướng dẫn HS phân tích các từ khó và đọc đánh vần.
- GV giải nghĩa từ bằng song ngữ .
- GV hướng dẫn HS xác định các câu và tìm chữ viết hoa.
- GV cho HS đọc nối tiếp câu.
 GV theo dõi nhận xét.
- GVcho HS xác định các khổ thơ trong bài 
- Cho HS đọc nối tiếp theo đoạn.
 GV theo dõi nhận xét.
- GV gọi HS đọc toàn bài.
- Cho cả lớp đọc đồng thanh toàn bài.
**3. Ôn tập âm và vần.
Câu 1: Viết tiếng trong bài
- Có âm đầu ng:
- Có âm đầu ngh:
Câu 2: Viết tiếng ngoài bài:
- Có âm đầu ng:
- Có âm đầu ngh:
Câu 3: Viết tiếng trong bài
- Có âm đầu m:
- Có âm đầu n:
Câu 4: Viết tiếng ngoài bài:
- Có âm đầu m:
- Có âm đầu n:
4. Tìm hiểu bài đọc và luyện nói 
a. Tìm hiểu bài đọc, luyện đọc.
- GV gọi HS đọc lại bài, yêu cầu lớp đọc thầm trả lời câu hỏi.
**b.Luyện đọc thuộc lòng.
- GV đọc diễn cảm bài văn.
- GV hướng dẫn và yêu cầu HS 
- GV gọi HS đọc thuộc lòng.
- GV nhận xét và khen ngợi.
c. Luyện nói.
- GV đưa ra tranh minh họa và nêu chủ đề luyện nói.
- GV yêu cầu HS nói theo chủ đề: Chăm sóc ông bà
- GV nhận xét
d. Luyện viết và làm bài tập chính tả.
GV cho Hv viết chữ hoa S và làm BT trong sách
e. Luyện đọc SGK.
- GV cho HS quan sát bức tranh trong SGK và nêu nội dung tranh.
- GVhướng dẫn đọc và gọi HS đọc CN.
- GV nhận xét.
C. Củng cố, dặn dò
- Đọc lại bài trong SGK
- Xem trước bài sau.
- Nghe
- HS lắng nghe.
- HS tìm và nêu các từ khó. 
* HS phân tích các từ khó và đọc đánh vần.
- HS lắng nghe
- HS xác định các dòng câu và tìm chữ viết hoa.
* HS đọc nối tiếp câu.
- HS xác định các khổ thơ trong bài.
* HS đọc nối tiếp theo đoạn..
- 1HS đọc toàn bài.
- Lớp đọc đồng thanh toàn bài 1 lần.
- HS tìm và nêu tiếng trong bài, ngoài bài có các tiếng theo y/c .
- 1 HS đọc lại bài thơ.
- Lớp đọc thầm trả lời câu hỏi
- HS theo dõi.
- HS theo dõi
- HS luyện nói theo chủ đề.
- HV thực hiện theo y/c
- HS quan sát bức tranh trong SGK và nêu nội dung tranh.
- HS đọc CN.
- Đọc bài và lắng nghe
Tiết 3: Toán
BẢNG CỘNG TRỪ TRONG PHẠM VI 12
I. Mục tiêu: 
- Biết giải và trình bày bài giải bài toán có lời văn có 1 phép trừ.
- Viết, đọc được các số trong phạm vi 100.
Giáo dục học sinh ý thức tự giác học tập.
II. Đồ dùng dạy – học:
- Sách giáo khoa, phiếu học tập
III. Các hoạt động dạy – học
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
A. Khởi động.
B.Dạy - Học bài mới: 
1. Giới thiệu bài.
2. Bài giang.
9 + 3 = 12
12 – 3 = 9
8 + 4 = ...
12 – 4 = ...
7 + 5 = ...
12 – 5 = ...
6 + 6 = ...
 12 – 6 = ..
5 + 7 = ...
12 – 5 = ...
4 + 8 = ...
12 – 4 = ..
3 + 9 = ...
12 – 3 = ...
- Nhận xét, khen ngợi
Bài 1
- GV gọi HS đọc y/c
- GV cho HS làm BT
- GV hướng dẫn và yêu cầu HS làm bài
- GV nhận xét chữa bài.
Bài 2
- GV gọi HS đọc y/c
- GV hướng dẫn và yêu cầu HS làm bài
- GV nhận xét chữa bài.
3 + 9 - 8 = 4 12cm – 6cm +3cm = 9cm
7 + 5 + 20 =32 22cm – 10cm – 3cm = 9cm
Bài 3
- GV gọi HS đọc.
- GV hướng dẫn và yêu cầu HS lên bảng.
- GV nhận xét chữa bài.
5+7 > 10 12-8 < 8 2+10 = 9+3
Bài 4
- GV gọi HS đọc y/c
- GV cho HS tự nêu tóm tắt bài toán.
- GV hướng dẫn và yêu cầu HS giải.
- GV nhận xét chữa bài.
C. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét chung giờ học.
- HS về nhà làm bài tập trong vở bài tập.
- HS hát.
- HS theo dõi
- HS lên bảng điền vào chỗ chấm
- Cả lớp đọc lại
- Cả lớp học thuộc lòng
* HS đọc y/c.
- HV lên bảng viết: 
* HS đọc y/c.
- 3 HS giải làm bài
- Nhận xét chữa bài
* HS đọc.
- 3 HV lên bảng
- Nhận xét chữa bài 
* HS đọc bài toán.
- HS nêu tóm tắt bài toán.
- HS giải bài toán.
- Nhận xét chữa bài
Bài giải
 Còn lại số con lơn là:
 12 – 4 = 8( con )
 Đáp số: 8 con
- HS theo dõi và ghi nhớ.
Tiết 3: Toán
CỘNG TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100 (tiếp)
I. Mục tiêu: 
- BiÕt thùc hiÖn phÐp céng cã nhí trong ph¹m vi 100. 
- BiÕt gi¶i bµi gi¶i bµi to¸n b»ng mét phÐp céng c¸c sè víi sè ®o cã ®¬n vÞ
- BiÕt thùc hiÖn phÐp tÝnh ®Ó so s¸nh 2 sè.
II. Đồ dùng dạy - học:
- Thước dài, phấn màu
- Bộ đồ dùng học toán
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
A. Khởi động.
B.D¹y - Häc bµi míi: 
1. Giíi thiÖu bµi.
2. Giíi thiÖu c¸ch lµm tÝnh céng (kh«ng nhí)
a. Cộng có nhớ trong phạm vi 100.
* H­íng dÉn kü thuËt lµm tÝnh céng có nhớ.
- GV: §Ó lµm tÝnh céng d­íi d¹ng 37+25 ta ®Æt tÝnh 
- GV viÕt b¶ng vµ h­íng dÉn c¸ch ®Æt tÝnh
+
37
* 7 céng 5 b»ng 12 viÕt 2
 nhớ 1
 * 2 thêm 1 b»ng 3 
 * 3 cộng 3 bằng 6, viết 6
25
62
 Nh­ vËy 37 + 25 = 62
- GV gäi HS nªu l¹i c¸ch céng.
b. Trừ có nhớ trong phạm vi 100.
- GV h­íng dÉn c¸ch ®Æt tÝnh vµ tÝnh 
-
72
* 2 không trừ được 8, lấy 
12 trừ 8 băng 4 viết 4 nhớ 1
* 4 thêm 1 bằng 5
* 7 trừ 5 bằng 2, viết 2
48
24
 Nh­ vËy 72 – 48 = 24
- GV gäi HS nªu l¹i c¸ch céng.
3. Thùc hµnh:
Bµi 1
- GV gäi HS nªu yªu cÇu bµi tËp.
- Cho HS lªn b¶ng lµm,yªu cÇu líp lµm vµo vë
- GV nhËn xÐt ch÷a bµi.
Bµi 2
- GV gäi HS nªu yªu cÇu bµi tËp.
- Cho HS lªn b¶ng lµm,yªu cÇu líp lµm vµo vë
- GV nhËn xÐt ch÷a bµi.
Bµi 3
- GV h­íng dÉn vµ yªu cÇu 
- GV nhËn xÐt ch÷a bµi
Bài 4
- GV gọi HS đọc y/c
- GV cho HS tự nêu tóm tắt bài toán.
- GV hướng dẫn và yêu cầu HS giải.
- GV nhận xét chữa bài.
C. Cñng cè, dÆn dß:
- NhËn xÐt chung giê häc.
- HS lµm bµi tËp trong vë bµi tËp.
- HS h¸t.
- Nghe
- HS theo dâi
 - 2 HS nªu l¹i c¸ch céng.
- HS theo dâi
 - 2 HS nªu l¹i c¸ch céng.
- HS nªu yªu cÇu bµi tËp.
- HS lªn b¶ng lµm, líp lµm vµo vë.
- NhËn xÐt, ch÷a bµi.
+
19
+
36
+
64
+
75
+
43
53
46
28
7
 9
72
82
92
82
52
- HS nªu yªu cÇu bµi tËp.
- HS lªn b¶ng lµm, líp lµm vµo vë.
- NhËn xÐt, ch÷a bµi.
-
82
-
42
-
72
-
92
-
52
37
16
29
5
4
45
26
43
87
38
- HS ®äc ®Ò to¸n
- HS làn bài
- NhËn xÐt, ch÷a bµi.
 80 +6 = 86 72 + 5 = 77 
 40 + 3 = 43 3 + 26 = 29
* HS đọc bài toán.
- HS nêu tóm tắt bài toán.
- HS giải bài toán.
- Nhận xét chữa bài
Bài giải
 Có tất cả số người là:
 17 + 15 = 32( người )
 Đáp số: 32 người
- HS theo dâi vµ ghi nhí.
Ngày soạn: ...../...../.........
 Ngày giảng: ...../...../.......
Tiết 1: Tiếng Việt
 BÀI 39: GIÁ TRỊ CỦA THUỐC NAM
I. Mục tiêu:
Sau bài học này HV cần đạt:
-  Đọc được bài đọc: Giá trị của thuốc nam
- Trả lời được các câu hỏi về bài đọc.
-  Viết được: chữ hoa T
II. Đồ dùng dạy học.
- Bảng, phấn, bảng phụ, phấn màu...
III. Các hoạt động dạy học. 
Hoạt động của Giáo Viên
Hoạt động của Học sinh
A. Khởi động.
B. Dạy - học bài mới
1. Giới thiệu bài.
2. 2. Luyện đọc.
- GV đọc mẫu lần 1
- GV hướng dẫn HS tìm và nêu từ khó. 
- GV ghi bảng: 
- GV hướng dẫn HS phân tích các từ khó và đọc đánh vần.
- GV giải nghĩa từ bằng song ngữ .
- GV hướng dẫn HS xác định các câu và tìm chữ viết hoa.
- GV cho HS đọc nối tiếp câu.
 GV theo dõi nhận xét.
- GVcho HS xác định các đoạn trong bài 
- Cho HS đọc nối tiếp theo đoạn.
 GV theo dõi nhận xét.
- GV gọi HS đọc toàn bài.
- Cho cả lớp đọc đồng thanh toàn bài.
**3. Ôn tập âm và vần.
Câu 1: Viết tiếng trong bài
- Có âm đầu gi:
- Có âm đầu qu:
Câu 2: Viết tiếng ngoài bài:
- Có âm đầu gi:
- Có âm đầu qu:
Câu 3: Viết tiếng trong bài
- Có âm đầu ng:
- Có âm đầu nh:
Câu 4: Viết tiếng ngoài bài:
- Có âm đầu ng:
- Có âm đầu nh:
4. Tìm hiểu bài đọc và luyện nói 
a. Tìm hiểu bài đọc, luyện đọc.
- GV gọi HS đọc lại bài, yêu cầu lớp đọc thầm trả lời câu hỏi.
**b.Luyện đọc thuộc lòng.
- GV đọc diễn cảm bài văn.
- GV hướng dẫn và yêu cầu HS 
- GV gọi HS đọc thuộc lòng.
- GV nhận xét và khen ngợi.
c. Luyện nói.
- GV đưa ra tranh minh họa và nêu chủ đề luyện nói.
- GV yêu cầu HS nói theo chủ đề: Trồng cây thuốc nam
- GV nhận xét
d. Luyện viết và làm bài tập chính tả.
GV cho Hv viết chữ hoa S và làm BT trong sách
e. Luyện đọc SGK.
- GV cho HS quan sát bức tranh trong SGK và nêu nội dung tranh.
- GVhướng dẫn đọc và gọi HS đọc CN.
- GV nhận xét.
C. Củng cố, dặn dò
- Đọc lại bài trong SGK
- Xem trước bài sau.
- Nghe
- HS lắng nghe.
- HS tìm và nêu các từ khó. 
* HS phân tích các từ khó và đọc đánh vần.
- HS lắng nghe
- HS xác định các dòng câu và tìm chữ viết hoa.
* HS đọc nối tiếp câu.
- HS xác định các đoạn trong bài.
* HS đọc nối tiếp theo đoạn..
- 1HS đọc toàn bài.
- Lớp đọc đồng thanh toàn bài 1 lần.
- HS tìm và nêu tiếng trong bài, ngoài bài có các tiếng theo y/c .
- 1 HS đọc lại bài.
- Lớp đọc thầm trả lời câu hỏi
- HS theo dõi.
- HS theo dõi
- HS luyện nói theo chủ đề.
- HV thực hiện theo y/c
- HS quan sát bức tranh trong SGK và nêu nội dung tranh.
- HS đọc CN.
- Đọc bài và lắng nghe
Tiết 1: Tiếng Việt
 BÀI 40: TRỒNG MẬN
I. Mục tiêu:
Sau bài học này HV cần đạt:
-  Đọc được bài đọc: Trồng mận
- Trả lời được các câu hỏi về bài đọc.
-  Viết được: chữ hoa U, Ư
II. Đồ dùng dạy học.
- Bảng, phấn, bảng phụ, phấn màu...
III. Các hoạt động dạy học. 
Hoạt động của Giáo Viên
Hoạt động của Học sinh
A. Khởi động.
B. Dạy - học bài mới
1. Giới thiệu bài.
2. 2. Luyện đọc.
- GV đọc mẫu lần 1
- GV hướng dẫn HS tìm và nêu từ khó. 
- GV ghi bảng: 
- GV hướng dẫn HS phân tích các từ khó và đọc đánh vần.
- GV giải nghĩa từ bằng song ngữ .
- GV hướng dẫn HS xác định các câu và tìm chữ viết hoa.
- GV cho HS đọc nối tiếp câu.
 GV theo dõi nhận xét.
- GVcho HS xác định các đoạn trong bài 
- Cho HS đọc nối tiếp theo đoạn.
 GV theo dõi nhận xét.
- GV gọi HS đọc toàn bài.
- Cho cả lớp đọc đồng thanh toàn bài.
**3. Ôn tập âm và vần.
Câu 1: Viết tiếng trong bài
- Có âm đầu c:
- Có âm đầu k:
Câu 2: Viết tiếng ngoài bài:
- Có âm đầu g:
- Có âm đầu ng:
Câu 3: Viết tiếng trong bài
- Có âm đầu gi:
- Có âm đầu qu:
Câu 4: Viết tiếng ngoài bài:
- Có âm đầu gi:
- Có âm đầu qu:
4. Tìm hiểu bài đọc và luyện nói 
a. Tìm hiểu bài đọc, luyện đọc.
- GV g

Tài liệu đính kèm:

  • docTuần 4.doc