Giáo án Tin học khối 7 năm 2015 - Bài 1: Chương trình bảng tính là gì

A/Mục tiêu học tập

 kiến Thức:

- Biết được nhu cầu sử dụng bảng tính trong đời sống và học tập

- Biết được các chức năng chung của chương trình bảng tính

-

 Về Kĩ năng:

- Nhận biết được các thành phần cơ bản của trang tính

- Hiểu rõ những khái niệm : cột, ô, địa chỉ ô tính

 Về thái độ:

 HS biết hợp tác trong việc học nhóm

B/ Chuẩn bị :

- Chuẩn bị của GV: SGK, giáo án , tranh minh họa

- Chuản bị của HS: SGK, đọc bài trước ở nhà

 

doc 4 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 11/03/2020 Lượt xem 334Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học khối 7 năm 2015 - Bài 1: Chương trình bảng tính là gì", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày Soạn : 14/08/2015
Tiết: 1
Phần I 
Bảng Tính điện tử
Bài: 1
Chương Trình Bảng Tính là gì?
A/Mục tiêu học tập
	A kiến Thức:
Biết được nhu cầu sử dụng bảng tính trong đời sống và học tập 
Biết được các chức năng chung của chương trình bảng tính 
	AVề Kĩ năng:
- Nhận biết được các thành phần cơ bản của trang tính
Hiểu rõ những khái niệm : cột, ô, địa chỉ ô tính 
 	A Về thái độ:
	HS biết hợp tác trong việc học nhóm 
B/ Chuẩn bị :
Chuẩn bị của GV: SGK, giáo án , tranh minh họa
Chuản bị của HS: SGK, đọc bài trước ở nhà 
 C/ Tiến Trình lên lớp :
	1/ổn định 
 	 	Kiểm diện SS	
	Lớp Trưởng báo cáo sỹ số :
	SS: .......	HS: Vắng :
	Có phép:. .......
	Không phép: .........
	2/ Kiểm tra bài cũ
	GV chia nhóm học tập 
3/ Bài mới :
Hoạt động của Thầy - Trò
Nội dung
GV: yêu cầu hs quan sát bảng tính ở các hình H1,H2,H3 SGK
 GV : giới thiệu từng hình một 
 HS: Quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi:
 Từng nhóm hs quan sát trả lời 
GV: kl 
 H1: Giúp chúng ta có thể ss được điểm của các hs trong lớp ở các môn toán lí hoa tin
 H2: Nhìn vào bảng tính trên các em có thể they được điểm cao nhất của mình
 H3: có thể ding biểu đồ minh hộach các số liệu tương ứng .
GV: Qua những bảng tính hãy cho biết bảng tính giúp ích gì cho trong đời sống và h ọc tập của chúng ta?
HS( cá nhân trả lời bảng tính giúp tag hi lại và trình bày TT dưới dạng bảng, thực hiện các phép tính toán cũng như xây dung các biểu đồ biểu điễn trực quan các số liệu có trong bảng 
GV: qua các vd trên thì theo em chương trình bảng tính là gì ?
GV Hiện nay có nhiều chương trình bảng tính khác nhau nhưng chúng đều có chung một số đặc trưng sau:
 y/c hs quan sát hình 4 SGK
GV: giới thiệu màn hình làm việc của Microsof excel, y/c hs ss với cửa sổ Microsof Word
Bảng tính và nhu cầu xử lí TT dạng bảng 
Chương trình bảng tính là phần mềm được thiết kế để giúp ghi lại và trình bày tt dưới dạng bảng, thực hiện các tính toán cũng như xây dựng các biểu đồ biểu diễn một cách trực quan các số liệu có trong bảng 
Chương trình bảng tính 
màn hình làm việc 
HS: quan sát và lần lượt đưa ra ý kiến của mình , tìm ra những điểm mới của màn hình bảng tính so với Microsoft Word.
 GV : giới thiệu khả năng tính toán và các hàm có sẵn , giới thiệu sắp xếp và lọc dữ liệu 
GV: ở bảng tính đầu tiên H1 các em đã they trong bảng tính có điểm số , môn học, họ tên . đó chính là dữ liệu 
Em hãy quan sát lại H1 và cho biết dl trong đó có mấy dạng?
HS: dl số và dl dạng văn bản
GV giới thiệu khả năng tính toán và ham có sẵn
HS: nghe và ghi nhận
GV giới thiệu khả năng Sắp xếp và lọc dl
HS: nghe và ghi nhận
GV: Giới thiệu cách tạo biểu đồ ở hình 2 SGK
HS: quan sát, nghe và ghi nhận 
Màn hình của chương trình bảng tính gồm có: ,bảng chọn, thanh công cụ , nút lệnh 
- Đặc trưng chung của chương trình bảng tính là dl luôn luôn được trình bày dưới dạng bảng
b) dữ liệu 
Dữ liệu số và dữ liệu dạng văn bản 
c) Khả năng tính toán và sử dụng hàm có sẵn
d) Sắp xếp và lọc dữ liệu 
e) Tạo biểu đồ
	4/ Củng cố:
Hãy tìm thêm 2 vd TT ở dạng bảng?
Nêu tính năng chung của chương trình bảng tính?
	5/Hướng dẫn về nhà
	Học bài và xem trước phần 3,4 sgk trang 7,8
	Làm bt 1.2, 1.3 SBT 

Tài liệu đính kèm:

  • docBai 1 Chuong trinh bang tinh la gi T1_12260827.doc