Ngân hàng đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 môn Sinh - Câu 6

Câu 6.1 ( 2 điểm )

Thế nào là một quần thể sinh vật ? Những đặc trưng cơ bản của quần thể ? Ảnh hưởng của môi trường tới quần thể ?

 ĐÁP ÁN CÂU 6.1

Đáp án Điểm

-Khái niệm: quần thể sinh vật là tập hợp những cá thể cùng loài, cùng sống trong một khu vực nhất định, ở 1 thời điểm nhất định và có khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ mới.

- Đặc trưng cơ bản của quần thể: Quần thể mang những đặc trưng về tỉ lệ giới tính, thành phần nhóm tuổi, mật độ cá thể.

-Ảnh huởng của môi trường đến quần thể

+ Số lượng cá thể trong quần thể biến động theo mùa, theo năm phụ thuộc vào nguồn thức ăn, ni ở và các điều kiện sống của môi trường.

+Khi mật độ cá thể tăng quá cao dẫn tới thiếu thức ăn, chỗ ở, phát sinh nhiều bệnh tật, nhiều cá thể sẽ bị chết. Khi đó mật độ quần thể lại được điều chỉnh trở về mức cân bằng.

 

doc 2 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 28/12/2020 Lượt xem 604Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Ngân hàng đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 môn Sinh - Câu 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NGÂN HÀNG ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9
 Môn : Sinh - Đề 1
Câu 6.1 ( 2 điểm )
Thế nào là một quần thể sinh vật ? Những đặc trưng cơ bản của quần thể ? Ảnh hưởng của môi trường tới quần thể ?
 ĐÁP ÁN CÂU 6.1 
Đáp án
Điểm 
-Khái niệm: quần thể sinh vật là tập hợp những cá thể cùng loài, cùng sống trong một khu vực nhất định, ở 1 thời điểm nhất định và có khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ mới.
- Đặc trưng cơ bản của quần thể: Quần thể mang những đặc trưng về tỉ lệ giới tính, thành phần nhóm tuổi, mật độ cá thể... 
-Ảnh huởng của môi trường đến quần thể 
+ Số lượng cá thể trong quần thể biến động theo mùa, theo năm phụ thuộc vào nguồn thức ăn, ni ở và các điều kiện sống của môi trường.
+Khi mật độ cá thể tăng quá cao dẫn tới thiếu thức ăn, chỗ ở, phát sinh nhiều bệnh tật, nhiều cá thể sẽ bị chết. Khi đó mật độ quần thể lại được điều chỉnh trở về mức cân bằng.
0.5
0.5
0.5
0.5
NGÂN HÀNG ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9
 Môn : Sinh- Đề 2
Câu 6.2 ( 2 điểm )
Quần xã sinh vật là gì ? Phân biệt những nét cơ bản giữa quần thể với quần xã ? Một hệ sinh thái hoàn chỉnh có các thành phần chủ yếu nào ?
 ĐÁP ÁN CÂU 6.2 
Đáp án
Điểm 
Quần xã sinh vật là tập hợp những quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, cùng sống trong một khoảng không gian xác định , các sinh vật sống trong quần xã có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và gắn bó với nhau thành một thể thống nhất , do vậy quần xã là một cấu trúc tương đối ổn định 
Phân biệt quần thể sinh vật và quần xã sinh vật 
Quần thể sinh vật 
Quần xã sinh vật 
-Là tập hợp nhiều cá thể sinh vật thuộc cùng một loài 
-Là tập hợp nhiều quần thể thuộc nhiều loài khác nhau
-Về mặt sinh học có cấu trúc nhỏ hơn quần xã
-Về mặt sinh học có cấu trúc lớn hơn quần thể
-Giữa các cá thể luôn giao phối hoặc giao phấn với nhau vì chúng cùng loài 
-Giữa các cá thể khác loài trong quần xã không giao phối hoặc không giao phấn với nhau 
-Thời gian hoàn thành ngắn và tồn tại ít ổn định hơn quần xã
-Thời gian hình thành dài và ổn định hơn quần thể .
0.5
0.25
0.25
0.25
0.25
Một hệ sinh thái hoàn chỉnh bao gồm các thành phần sau:
+ các thành phần không sống như : đất , nuớc , đá , khí hậu .
+sinh vật sản xuất : là thực vật 
+ sinh vật tiêu thụ : là các sinh vật dị dưỡng bao gồm cả động vật ăn thực vật và động vật ăn thịt 
+ sinh vật phân giải bao gồm nấm và vi khuẩn có khả năng phân giải xác động vật , thực vật 
0.125
0.125
0.125
0.125

Tài liệu đính kèm:

  • docNGÂN HÀNG ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9'.doc