Violympic 2014 – 2015 lớp 5 – vòng 7

0,5 < 3,5 < 4,6 < 5,8 < 6,4 < 6,8 < 9,5 < 9,68 < 5,6+4,7 < 10,95 < 11,6 < 11,9 < 12,68 < 31,2-16,7 < 16,05 < 20,08 < 15,36+10,5 < 30,03 < 43,6 < 145-20,8 .

Bài 2 : Chọn các giá trị bằng nhau: (Khỉ con thông thái)

1/ 12,36 + 8,5 = 20,86 ; 13,9 + 7,8 = 21,7 ; 89,6 + 57,4 = 147 ; 14,9 x 0,2 = 2,98 ; 123,5 + 68,6 = 192,1 ; 100 - 27,82 = 72,18 ; 7,1 + 3,4 = 10,5 ; 13,6 x 0,5 = 6,8 ; 8,6 + 1,6 = 10,2 ; 33,06 - 2,86 = 30,2 .

 

doc 4 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 09/01/2021 Lượt xem 365Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Violympic 2014 – 2015 lớp 5 – vòng 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VIOLYMPIC 2014 – 2015
LỚP 5 – VÒNG 7 (14-11-2014) 
0,5 < 3,5 < 4,6 < 5,8 < 6,4 < 6,8 < 9,5 < 9,68 < 5,6+4,7 < 10,95 < 11,6 < 11,9 < 12,68 < 31,2-16,7 < 16,05 < 20,08 < 15,36+10,5 < 30,03 < 43,6 < 145-20,8 .
Bài 2 : Chọn các giá trị bằng nhau: (Khỉ con thông thái)
1/ 12,36 + 8,5 = 20,86 ; 13,9 + 7,8 = 21,7 ; 89,6 + 57,4 = 147 ; 14,9 x 0,2 = 2,98 ; 123,5 + 68,6 = 192,1 ; 100 - 27,82 = 72,18 ; 7,1 + 3,4 = 10,5 ; 13,6 x 0,5 = 6,8 ; 8,6 + 1,6 = 10,2 ; 33,06 - 2,86 = 30,2 .
Bài thi số 319:51
Hãy viết số thích hợp vào chỗ  (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Câu 1:
1,986 × 41 + 1,986 × 59 = 
Câu 2:
1,472 × 81 + 1,472 × 19 = 
Câu 3:
37,91 × 39 – 37,91 × 29 = 
Câu 4:
0,396 × 74 + 0,396 × 26 = 
Câu 5:
1,386 × 194 – 1,386 × 94 = 
Câu 6:
Tính chu vi một hình vuông biết cạnh hình vuông đó dài 12,85 cm.Trả lời: Chu vi hình vuông đó là  cm.
Câu 7:
Một chiêc thùng không cân nặng 8,7kg, mỗi lít dầu cân nặng 0,95kg. Hỏi cái thùng đó đựng 25ldầu cân nặng bao nhiêu ki - lô - gam?
Trả lời: Thùng đựng 25l dầu cân nặng kg.
Câu 8:
Một cái thùng đựng 20l dầu thì cân nặng 27,8 kg. Cái thùng đó đựng 18l dầu thì cân nặng 25,5kg.
Hỏi thùng không thì cân nặng bao nhiêu ki - lô - gam?
Trả lời: Thùng không cân nặng  kg.
Câu 9:
Có 8 bao gạo, trong đó có 5 bao mỗi bao cân nặng 45,7kg còn 3 bao kia mỗi bao cân nặng 42,5kg. Tính khối lượng 8 bao gạo đó.Trả lời: Khối lượng 8 bao gạo đó là kg.
Câu 10:
Cho một hình chữ nhật có chiều rộng là 12,8cm. Tĩnh chu vi hình chữ nhật đó biết chiều dài hơn chiều rộng 3,5cm.Trả lời: Chu vi hình chữ nhật đó là  cm.
9/10

Tài liệu đính kèm:

  • docv7 - lop5 -14-15.doc