Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

Dùng để so sánh dữ liệu có trong nhiều cột

của bảng dữ liệu.

- Dùng để so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng

hay giảm của dữ liệu.

- Dùng để mô tả tỷ lệ của từng dữ liệu so với tổng các dữ liệu.

 

ppt 18 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 06/01/2016 Lượt xem 617Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 9Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ1Em hãy quan sát bảng dữ liệu sau và đưa ra nhận xét so sánh số lượng học sinh giỏi của từng lớp trong khối 7Phải mất một khoảng thời gian nhất định để so sánh và phân tích số liệu.Sẽ khó khăn hơn nếu bảng tính nhiều hàng và cột.1. Minh họa số liệu bằng biểu đồ 2Em hãy quan sát biểu đồ và đưa ra nhận xét so sánh số lượng học sinh giỏi của từng lớp trong khối 7Biểu đồ là cách minh hoạ dữ liệu sinh động và trực quan.Dễ so sánh dữ liệu hơn, dễ dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu.1. Minh họa số liệu bằng biểu đồ 3Biểu đồ cộtBiểu đồ đường gấp khúcBiểu đồ hình tròn- Dùng để so sánh dữ liệu có trong nhiều cột của bảng dữ liệu.- Dùng để so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu.- Dùng để mô tả tỷ lệ của từng dữ liệu so với tổng các dữ liệu.2. Một số dạng biểu đồ 4	Để tạo một biểu đồ, em thực hiện các thao tác sau đây:Chọn một ô trong bảng dữ liệu cần vẽ biểu đồ. Nháy nút Chart Wizard trên thanh công cụ.Nháy liên tiếp nút Next trên các hộp thoại và nháy nút Finish trên hộp thoại cuối cùng (khi nút Next bị mờ đi). 3. Tạo biểu đồ 5a) Chọn dạng biểu đồ.3. Tạo biểu đồ 6b) Xác định miền dữ liệu.3. Tạo biểu đồ 7c) Các thông tin giải thích biểu đồHiển thị hay ẩn các trụcHiển thị các đường lướiHiển thị hay ẩn chú thích; chọn các vị trí thích hợp cho chú thích3. Tạo biểu đồ 8d) Chọn vị trí đặt biểu đồAs object in: Chèn biểu đồ vào trang tính chứa danh sách dữ liệu.As new sheet: Một trang tính mới được tạo ra và biểu đồ được chèn vào trang đó.3. Tạo biểu đồ 9Tại mỗi bước, nếu em nháy nút Finish (Kết thúc) khi chưa ở bước cuối cùng thì biểu đồ cũng được tạo. Khi đó các nội dung hay tính chất bị bỏ qua (ở các bước sau) sẽ được đặt theo ngầm định.Trên từng hộp thoại nếu cần em có thể nháy nút Back (Quay lại) để trở lại bước trước. Tại mỗi bước, nếu nháy nút Finish khi chưa ở bước cuối cùng, biểu đồ có được tạo ra hay không? Nút Back ở mỗi bước có ý nghĩa như thế nào?104. Chỉnh sửa biểu đồ a) Thay đổi vị trí biểu đồ11b) Thay đổi dạng biểu đồ4. Chỉnh sửa biểu đồ 12d) Sao chép biểu đồ vào văn bản WordNháy chuột trên biểu đồ và nháy nút lệnh Copy.Mở văn bản Word và nháy nút lệnh Paste trên thanh công cụ của Word.4. Chỉnh sửa biểu đồ c) Xóa biểu đồ Để xóa một biểu đồ đã tạo, em nháy chuột trên biểu đồ và nhấn phím Delete13Phải xoá biểu đồ cũ và thực hiện lại các thao tác tạo biểu đồ.Hãy chọn câu trả lời đúng. Nháy nút trên thanh công cụ biểu đồ và chọn kiểu thích hợpNháy nút trên thanh công cụ biểu đồ và chọn kiểu thích hợpĐáp án khácCâu 1: Muốn thay đổi kiểu biểu đồ đã được tạo ra, em có thể14Câu 2: Cho bảng thống kê sử dụng đất ở Việt Nam. Hãy chọn dạng biểu đồ thích hợp nhất để nhận xét tình hình sử dụng đất ở nước ta.Biểu đồ cộtBiểu đồ đường gấp khúcBiểu đồ hình trònBiểu đồ dạng khác15Minh họa dữ liệu trực quanDễ so sánh dữ liệuDễ tính toán hơnDễ dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệuCâu 3: Mục đích của việc sử dụng biểu đồ là gì? Hãy chọn những đáp án đúng16Hàng đầu tiên của bảng số liệuCột đầu tiên của bảng số liệuToàn bộ dữ liệuPhải chọn trước miền dữ liệu, không có ngầm địnhCâu 4: Khi vẽ biểu đồ, chương trình bảng tính ngầm định miền dữ liệu để tạo biểu đồ là gì? 17Kết thúc18

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ (3).ppt