Giáo án Tin học 7 - Tiết 41 Bài 8 - Sắp sếp và lọc dữ liệu

BÀI 8: SẮP SẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Hiểu được nhu cầu sắp xếp và lọc dữ liệu.

- Biết các bước thực hiện sắp xếp, lọc dữ liệu.

2. Kĩ năng: Thực hiện các bước thực hiện sắp xếp, lọc dữ liệu.

3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

7A1:

7A2:

2. Kiểm tra bài cũ:

Lồng ghép trong nội dung bài học.

 

doc 2 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 23/12/2020 Lượt xem 250Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Tiết 41 Bài 8 - Sắp sếp và lọc dữ liệu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 14/01/2018
Ngày dạy: 16/01/2018
Tuần 22
Tiết: 41 
BÀI 8: SẮP SẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 
- Hiểu được nhu cầu sắp xếp và lọc dữ liệu.
- Biết các bước thực hiện sắp xếp, lọc dữ liệu.
2. Kĩ năng: Thực hiện các bước thực hiện sắp xếp, lọc dữ liệu. 
3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.
2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 
1. Ổn định lớp: (1’)
7A1:
7A2:
2. Kiểm tra bài cũ: 
Lồng ghép trong nội dung bài học.
3. Bài mới:
* Hoạt động khởi động: Làm thế nào để tìm kiếm và sắp xếp dữ liệu được nhanh?
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: (15’) Tìm hiểu về sắp xếp dữ liệu.
+ GV: Yêu cầu HS lấy ví dụ về nhu cầu sắp xếp dữ liệu trong thực tế cần phải sắp xếp dữ liệu.
+ GV: Vậy sắp xếp dữ liệu là gì? 
+ GV: Yêu cầu HS dựa trên các ví dụ của GV đưa ra rút ra kết luận của việc sắp xếp và lọc dữ liệu.
+ GV: Lưu ý về thứ tự sắp xếp trong bảng chữ cái.
+ GV: Thao tác mẫu về yêu cầu HS nhắc lại bước để sắp xếp dữ liệu.
+ GV: Thực hiện thao tác và giải thích các bước thực hiện cho các em nắm bắt được tốt.
+ GV: Đặt vấn đề nếu không có nút lệnh và nút lệnh thì các em làm như thế nào.
+ GV: Hướng dẫn các em học sinh thực hiện lấy nút lệnh ra.
+ GV: Yêu cầu một số em lên thực hiện lại trên máy.
+ GV: Cho các bạn khác nhận xét thao tác thực hiện của bạn mình.
+ GV: Yêu cầu các em thực hiện các thao tác trên trên máy cá nhân.
+ GV: Quan sát hướng dẫn HS thực hiện các thao tác.
+ HS: Như bảng điểm, danh sách học sinh, danh sách phòng thi,
+ HS: Là hoán đổi vị trí các hàng để giá trị dữ liệu trong một hay nhiều cột được sắp theo thứ tự tăng dần hay giảm dần.
+ HS: Biết cách sắp xếp theo thứ tự chữ cái của Tiếng anh.
+ HS: Các bước như sau:
Bước 1: Nháy chuột chọn một ô trong cột em cần sắp xếp dữ liệu.
Bước 2: Nháy nút trên dải lệnh Data để sắp xếp theo thứ tự tăng dần (hoặc nháy nút để sắp xếp theo thứ tự giảm dần).
+ HS: Nghiên cứu tìm hiểu thông tin trong SGK trả lời nội dung câu hỏi.
+ HS: Chú ý quan sát thao tác thực hiện của GV.
+ HS: Lên bảng thực hiện lại thao tác trên.
+ HS: Nhận xét các thao tác thực hiện của bạn.
+ HS: Thực hiện các yêu cầu của GV đưa ra.
+ HS: Chú ý thao tác của GV hướng dẫn.
1. Sắp xếp dữ liệu.
- Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí các hàng của bảng dữ liệu để giá trị dữ liệu trong một hay nhiều cột được sắp theo thứ tự tăng dần hay giảm dần.
- Các bước sắp xếp dữ liệu:
Bước 1: Nháy chuột chọn một ô trong cột em cần sắp xếp dữ liệu.
Bước 2: Nháy nút trên dải lệnh Data để sắp xếp theo thứ tự tăng dần (hoặc nháy nút để sắp xếp theo thứ tự giảm dần).
Hoạt động 2: (25’) Tìm hiểu về lọc dữ liệu.
+ GV: Chiếu bảng điểm tổng kết. 
+ GV: Em hãy chỉ ra những lớp đạt tổng điểm 41.
+ GV: Theo em lọc dữ liệu là gì? 
+ GV: Yêu cầu một số HS nhắc lại nội dung trả lời.
+ GV: Chiếu hình ảnh lọc của ba lớp có tổng điểm 41.
+ GV: Kết quả lọc dữ liệu có sắp xếp lại dữ liệu không? Kết quả lọc được hiển thị như thế nào?
+ GV: Hướng dẫn cách thực hiện lọc dữ liệu.
Bước 1: Chuẩn bị.
- Nháy chuột chọn một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc.
- Mở bảng chọn Data, trỏ vào lệnh Filter và nháy chọn AutoFilter trên bảng chọn.
Bước 2: Lọc.
- Là bước chọn tiêu chuẩn để lọc. 
- Nháy vào nút trên hàng tiêu đề cột
+ GV: Chú ý:
Bước 1: Để hiển thị toàn bộ danh sách mà vẫn tiếp tục làm việc với AutoFilter chọn ô Select All (hiển thị tất cả) rồi nháy OK, để hiển thị lại toàn bộ danh sách dữ liệu.
Bước 2: Để thoát khỏi chế độ chọn lọc chọn lại lệnh Filter để xoá đánh dấu AutoFilter trên bảng chọn Filter.
+ GV: Hướng dẫn các em thực hiện, cho các em rèn luyện trên máy.
+ HS: Chú ý quan sát.
+ HS: Các lớp có tổng điểm thi đua 41 là lớp 7A6, 7A7, 7A11.
+ HS: Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiển thị các hàng thoả mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó.
+ HS: Tập trung quan sát, chú ý lắng nghe.
+ HS: Kết quả lọc dữ liệu không sắp xếp lại dữ liệu; Kết quả lọc được hiển thị theo thứ tự ban đầu, còn các hàng khác thì ẩn đi.
+ HS: Chú ý các thao tác của thầy hướng dẫn để thực hiện.
+ HS: Đặc biệt lưu ý.
+ HS: Quan sát thao tác mẫu của GV thực hiện và nhận biết.
+ HS: Một số em lên bảng thực hiện các thao tác theo sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Các em còn lại thực hiện dưới máy theo từng cá nhân và nhân biết các bước thực hiện à ghi nhớ kiến thức.
+ HS: Chú ý, lắng nghe.
+ HS: Quan sát thao tác mẫu của GV thực hiện và nhận biết.
+ HS: Một số em lên bảng thực hiện các thao tác theo sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Các HS khác quan sát theo dõi cách thực hiện và thao tác dưới máy theo cá nhân.
+ HS: Thực hiện các thao tác theo yêu cầu của GV đưa ra.
2. Lọc dữ liệu
- Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiển thị các hàng thoả mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó.
Các bước lọc dữ liệu:
Bước 1: Chuẩn bị.
- Nháy chuột chọn một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc.
- Mở dải lệnh Data, trỏ vào lệnh Filter trong nhóm Sort và Filter.
Bước 2: Lọc.
- Đây là bước chọn tiêu chuẩn để lọc. 
- Nháy vào nút trên hàng tiêu đề cột.
4. Củng cố: (3’)
- Củng cố các bước thực hiện sắp xếp và lọc dữ liệu.
5. Dặn dò: (1’)
- Học bài và xem trước nội dung phần tiếp tiếp theo của bài.
IV. RÚT KINH NGHIỆM: 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 22 tiet 41_12259824.doc