Giáo án Tin học 7 - Tiết 33 - Ôn tập (thực hành)

ÔN TẬP (Thực hành)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Ôn tập, hệ thống kiến thức lý thuyết học kì I.

2. Kĩ năng: Vận dụng kiến thức để làm các bài tập.

3. Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, có ý thức vươn lên, tích học tập, tự giác rèn luyện.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

7A1:

7A2:

2. Kiểm tra bài cũ:

 Lồng ghép trong nội dung bài học.

3. Bài mới:

* Hoạt động khởi động: Tiếp tục ôn lại các nội dung bài trong học kì I.

 

doc 2 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 23/12/2020 Lượt xem 132Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Tiết 33 - Ôn tập (thực hành)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 26/11/2017
Ngày dạy: 28/11/2017
Tuần: 15
Tiết: 34
ÔN TẬP (Thực hành)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Ôn tập, hệ thống kiến thức lý thuyết học kì I.
2. Kĩ năng: Vận dụng kiến thức để làm các bài tập.
3. Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, có ý thức vươn lên, tích học tập, tự giác rèn luyện.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.
2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 
1. Ổn định lớp: (1’)
7A1:
7A2:
2. Kiểm tra bài cũ: 
	Lồng ghép trong nội dung bài học.
3. Bài mới:
* Hoạt động khởi động: Tiếp tục ôn lại các nội dung bài trong học kì I.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: (25’) Bài tập 1.
+ GV: Đưa ra nội dung bài tập 1. 
+ GV: Yêu cầu HS phân tích bài.
+ GV: Quan sát HS làm bài, sửa sai cho các em.
+ HS: Đọc nội dung bài tập 1.
+ HS: Phân tích bài toán.
+ HS: Thực hiện dưới sự hướng dẫn của GV.
1. Bài tập 1.
- Thực hiện các yêu cầu sau:
a/Nhập mẫu biểu như trên.
b/Tính tổng số học sinh giỏi của từng năm?
c/Tính tổng trung bình số HS giỏi trong các năm qua?
d/ Tìm số lượng HS giỏi nhiều nhất qua các năm?
e/ Tìm số lượng HS giỏi ít nhất qua các năm?
f/ Chỉnh sửa và trình bày trang tính.
Bài tập 1: Cho mẫu biểu sau:
SỐ HỌC GIỎI CỦA LỚP QUA TỪNG NĂM HỌC
Năm
Nam
Nữ
Tổng
2012-2013
8
4
?
2013-2014
8
5
?
2014-2015
6
6
?
2015-2016
9
6
?
2016-2017
9
7
?
Tổng trung bình HS giỏi trong các năm qua là:
?
Số lượng HS giỏi nhiều nhất qua các năm là:
?
Số lượng HS giỏi ít nhất qua các năm là:
?
a/Nhập mẫu biểu như trên.
b/Tính tổng số học sinh giỏi của từng năm? (Sử dụng địa chỉ ô và hàm phù hợp để tính không nhập bằng tay).
c/Tính tổng trung bình số HS giỏi trong các năm qua ? (Sử dụng hàm phù hợp để tính).
d/ Tìm số lượng HS giỏi nhiều nhất qua các năm?
e/ Tìm số lượng HS giỏi ít nhất qua các năm?
f/ Chỉnh sửa và trình bày trang tính.
+ GV: Hướng dẫn các em làm bài còn yếu, giúp đỡ các em chưa thực hiện được.
+ GV: Sửa chữa những lỗi mà các em thường gặp.
+ GV: Củng cố lại các thao tác lưu bài để các em thao tác thành thạo.
+ GV: Hướng dẫn các thao tác khó để các em có thể thực hiện được.
+ GV: Nhận xét kết quả thực hiện.
+ HS: Thực hiện theo sự hướng dẫn của GV từng thao tác một.
+ HS: Quan sát các lỗi và cách sửa lỗi của GV.
+ HS: Thực hiện các thao tác theo yêu cầu để các em chuẩn bị thi.
+ HS: Chú ý rèn luyện các thao tác chưa thành thạo.
+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe.
Hoạt động 2: (18’) Bài tập 2.
+ GV: Đưa ra nội dung bài tập 1. 
+ GV: Hướng dẫn các em làm bài.
+ GV: Quan sát HS làm bài, sửa sai cho các em.
+ HS: Đọc nội dung bài tập 1.
+ HS: Tự thực hiện theo giải bài.
+ HS: Thực hiện dưới sự hướng dẫn của GV.
2. Bài tập 2.
- Thực hiện các yêu cầu sau:
a/ Nhập mẫu biểu như trên.
b/ Tính tổng số lượng tất cả các loại.
c/ Tìm số lượng lớn nhất và nhỏ nhất của các loại trên.
d/ Chỉnh sửa và trình bày trang tính.
Bài tập 2: Cho mẫu biểu sau:
DANH SÁCH CÁC BẠN ỦNG HỘ VÙNG BÃO LỤT
STT
Loại
Đơn vị
Số lượng
1
Sách giáo khoa
Quyển
100
2
Vở học
Quyển
150
3
Bút
Chiếc
200
4
Quần áo
Chiếc
50
Tổng số lượng tất cả các loại là:
?
Số lượng lớn nhất là:
?
Số lượng nhỏ nhất là:
?
a/ Nhập mẫu biểu như trên.
b/ Tính tổng số lượng tất cả các loại.
c/ Tìm số lượng lớn nhất và nhỏ nhất của các loại trên.
d/ Chỉnh sửa và trình bày trang tính.
+ GV: Hướng dẫn các em nào làm bài tập còn yếu, thao tác còn chậm giúp các em hoàn thiện kỹ năng làm bài tập thực hành.
+ GV: Gọi bất kì HS lên thực hiện kiểm tra kỹ năng của các em.
+ GV: Nhận xét và sửa các lỗi sai mà HS thường gặp.
+ GV: Yêu cầu một số HS khác lên thao tác lại các nội dung đã được GV chỉnh sửa.
+ GV: Trình chiếu một bài hoàn chỉnh của HS và nhận xét.
+ GV: Tổng kết nôi dung.
+ HS: Thực hiện theo sự hướng dẫn của GV từng thao tác một.
+ HS: Một số em lên thực hiện các thao tác.
+ HS: Chú ý lắng nghe và sửa chữa những sai sót thường gặp.
+ HS: Một số HS lên bảng thao tác lại các nội dung đã chỉnh sửa.
+ HS: Quan sát và học tập bài làm tốt của bạn.
+ HS: Chú ý lắng nghe.
4. Củng cố:
- Củng cố trong nội dung bài ôn tập.
5. Dặn dò: (1’)
- Ôn tập theo đề cương chuẩn bị thi học kì I.
IV. RÚT KINH NGHIỆM: 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 17 tiet 34_12224581.doc