Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 1 - Làm quen với chương trình bảng tính Excel - Thái Quang Tiến - Trường THCS Bổ Túc

1. MỤC TIÊU

1.1. Kiến thức:

 - HS biết:

 Khởi động và kết thúc Excel.

 Nhận biết các ô, hàng, cột trên bảng tính Excel.

- HS hiểu:

 Cách di chuyển trên trang tính và nhập dữ liệu vào trang tính.

 1.2. Kỹ năng:

 - Biết khởi động và kết thúc phiên làm việc với Excel.

 - Di chuyển và nhập liệu trên trang tính.

1.3. Thái độ:

 - Nghiêm túc có ý thức học tập. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi nội quy phòng máy.

2. TRỌNG TÂM

 Khởi động được chương trình làm việc của Excel.

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1731Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 1 - Làm quen với chương trình bảng tính Excel - Thái Quang Tiến - Trường THCS Bổ Túc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài thực hành số 1 – tiết : 3,4
Tuần dạy : 2
	LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH EXCEL
1. MỤC TIÊU
1.1. Kiến thức:
	- HS biết :
 Khởi động và kết thúc Excel. 
 Nhận biết các ô, hàng, cột trên bảng tính Excel.
- HS hiểu :
 Cách di chuyển trên trang tính và nhập dữ liệu vào trang tính.
 1.2. Kỹ năng:
	- Biết khởi động và kết thúc phiên làm việc với Excel.
	- Di chuyển và nhập liệu trên trang tính.
1.3. Thái độ: 
	- Nghiêm túc có ý thức học tập. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi nội quy phòng máy.
2. TRỌNG TÂM
	Khởi động được chương trình làm việc của Excel.
3. CHUẨN BỊ
	3.1. Giáo viên: Bài thực hành, phòng máy vi tính.
	3.2. Học sinh: Xem trước nội dung của bài thực hành.
4. TIẾN TRÌNH 
4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện:	
4.2. Kiểm tra miệng:
	?Em hãy nêu các tính năng chung của các chương trình bảng tính? 10 đ
Tl: Trình bày cô đọng, dễ hiểu, dễ so sánh.
Khả năng tự tính toán.
Khả năng tạo biểu đồ
4.3.Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động 1: Khởi động , lưu kết quả và thoát khỏi Excel. 
Gv: Yêu cầu hs lần lượt thực hiện các cách để khởi động Excel.
Hs: Từng em lên thực hiện trên máy tính cho các em còn lại quan sát. 
Gv: Dựa vào màn hình bảng tính nêu điểm giống và khác nhau giữa màn hình Word và Excel ?
Hs: Chỉ ra sự giống và khác
Gv: Để lưu file thì làm như thế nào?
Hs: Lên tiến hành thao tác lưu ở máy giáo viên
1. Khởi động Excel:
- Chọn Start\All program\ Microsoft Excel
- Nháy đúp chuột vào biểu tượng trên desktop.
2. Lưu kết quả và thoát khỏi Excel:
a. Lưu file:
- Chọn File\ Save hoặc sử dụng nút lệnh Save
b. Thoát:
- Chọn File\Exit hoặc sử dụng nút lệnh phía trên bên phải trang tính. 
Hoạt động 2: Thực hành làm theo yêu cầu của bài tập 1, 2 SGK.
Gv: Yêu cầu học sinh làm theo nhóm và viết thu hoạch vào giấy nộp ở cuối giờ?
Hs: Tiến hành thực hành giải quyết các yêu cầu của bài tập, rút ra nhận xét cho từng bài.
Gv: Giám sát, hướng dẫn các em việc thực hiện các bài tập của học sinh.
Hs: Tiến hành lần lượt từng em thực hiện các thao tác.
Chú ý: Em nào cũng phải được thực hiện ít nhất 1-2 lần các thao tác mà bài tập yêu cầu.
Bài tập 1:
- Khác: Có thanh công thức, cột, dòng, ô tính, bảng chọn Data.
- Bảng chọn Data: Chứa các lệnh về xử lý dữ liệu
- Hàng và cột chứa ô được chọn đổi màu.
Bài tập 2:
- Dữ liệu mới nhập vào sẽ xoá dữ liệu cũ của ô.
- Phím Delete dùng để xoá dữ liệu trong ô.
Hoạt động 3: Thực hành làm bài tập 3 SGK. 
Gv: Yêu cầu 1 hs thực hành một lần và lưu file với tên danh sach lop em
Hs: Tiến hành làm bài tập.
Gv: Giám sát và hướng dẫn hs cách soạn thảo tiếng việt trên bảng tính.
Bài tập 3:
- Nhập đúng nội dung.
- Rút ra nhận xét về vị trí dữ liệu dạng số và dạng chữ trên ơ tính.
	Dữ liệu kiểu số căn thẳng lề phải cịn dữ liệu kiểu văn bản căn thẳng lề trái của ơ tính.
- Lưu kết quả và thốt khỏi Excel:
4.4. Câu hỏi, bài tập củng cố:
- Câu 1: Ngoài cách trong sách đã giới thiệu để khởi động chương trình Excel thì còn có cách nào khác để khởi động Excel không?
- Đáp án câu 1: Có. Nháy đúp chuột vào biểu tượng trên desktop.
 	4.5. Hướng dẫn học sinh tự học:
	- Đối với bài học ở tiết học này:
	+ Xem lại bài thực hành.
	+ Có thễ thực hành thêm ở nhà nếu có điều kiện.
	+ Đọc bài đọc thêm 1.
	- Đối với bài học ở tiết học tiếp theo:
	Đọc trước bài 2: “Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính”. Trả lời các câu hỏi sau:
	Thực hiện các thao tác chọn đối tượng trên trang tính?
	Trang tính xữ lí những kiểu dữ liệu cơ bản nào?
5. RÚT KINH NGHIỆM
1. Ưu điểm: 	
2. Tồn tại: 	
3. Hướng khắc phục: 	

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 1 - Làm quen với chương trình bảng tính Excel - Thái Quang Tiến - Trường THCS Bổ Túc.doc