Phiếu kiểm tra cuối học kì I môn Lịch sử & Địa lý - Lớp 5

PHÂN MÔN LỊCH SỬ

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

 Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất

Câu 1. Năm 1862, ai là người được nhân dân và nghĩa quân suy tôn là "Bình Tây Đại nguyên soái"? (0,5điểm) (M1)

A. Tôn Thất Thuyết B. Phan Đình Phùng C. Trương Định D. Hàm Nghi

Câu 2.(0,5đ) Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập diễn ra vào thời gian nào? (M1)

A. Ngày 19/5/1890 B. Ngày 5/6/1911 C. Ngày 3/2/1930 D. Ngày 2/9/1945

Câu 3.(0,5đ) Chiến thắng nào trong các chiến thắng sau mà Việt Bắc trở thành "mồ chôn giặc Pháp''? (M1)

A. Chiến thắng Việt Bắc thu-đông 1947 B. Chiến thắng Biên giới thu-đông 1950

C. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ D. Chiến thắng lịch sử điện biên phủ trên không

 

docx 4 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 19/12/2020 Lượt xem 21Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Phiếu kiểm tra cuối học kì I môn Lịch sử & Địa lý - Lớp 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Điểm
Nhận xét
............................................................................
............................................................................
...........................................................................
PHIẾU KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Năm học: 2017 – 2018
Môn: Lịch sử & Địa lý - lớp 5
Thời gian làm bài: 40 phút
Họ và tên:.......................................................................................................................Lớp:5............. Trường Tiểu học Hương Mai 
PHÂN MÔN LỊCH SỬ
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM 
 Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất 
Câu 1. Năm 1862, ai là người được nhân dân và nghĩa quân suy tôn là "Bình Tây Đại nguyên soái"? (0,5điểm) (M1)
A. Tôn Thất Thuyết
B. Phan Đình Phùng
C. Trương Định
D. Hàm Nghi
Câu 2.(0,5đ) Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập diễn ra vào thời gian nào? (M1)
A. Ngày 19/5/1890
B. Ngày 5/6/1911
C. Ngày 3/2/1930
D. Ngày 2/9/1945
Câu 3.(0,5đ) Chiến thắng nào trong các chiến thắng sau mà Việt Bắc trở thành "mồ chôn giặc Pháp''? (M1)
A. Chiến thắng Việt Bắc thu-đông 1947
B. Chiến thắng Biên giới thu-đông 1950
C. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 
D. Chiến thắng lịch sử điện biên phủ trên không
Câu 4. (1,5 đ) Hãy nối tên các sự kiện lịch sử ở cột A với các mốc thời gian ở cột B sao cho đúng. (M2)
A
B
1. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
a. Thu - đông 1950
2. Chiến thắng Biên giới
b. Ngày 2 tháng 9 năm 1945
3. Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội thắng lợi
c. Thu - đông 1947
4. Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập
d. Ngày 19 tháng 8 năm 1945
5. Chiến thắng Việt Bắc
e. Ngày 3 tháng 2 năm 1930
PHẦN II. TỰ LUẬN 
Câu 5. Em hãy nêu ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.(2điểm)	(M3)
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
PHÂN MÔN: ĐỊA LÝ
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM 
 Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất 
Câu 1. Phần đất liền nước ta giáp với các nước nào? (0,5 điểm) (M1)
A. Trung Quốc, Lào, Thái Lan
B. Lào, Trung Quốc, Cam-pu-chia
C. Lào, Thái Lan, Cam-pu-chia
D. Trung Quốc, Thái Lan, Cam-pu-chia
Câu 2. Ở nước ta, dân cư tập trung đông đúc nhất ở đâu? (0,5 điểm) (M1)
A. Vùng núi, cao nguyên
B. Ven biển và hải đảo
C. Đồng bằng, ven biển
Câu 3. Trong nông nghiệp nước ta ngành nào là ngành sản xuất chính? (0,5 điểm) (M1)
A. Chăn nuôi
B. Trồng trọt
C. Khai thác khoáng sản
D. Hóa chất
Câu 4:Nối mỗi từ ở cột A với một từ ở cột B cho phù hợp (1,5 điểm) (M2)
A. Tên khoáng sản
 B. Nơi phân bố
 1. Dầu mỏ
a. Hà Tĩnh, Yên Bái, Thái Nguyên
 2. Bô-xít
b. Biển Đông
 3. Sắt
c. Tây Nguyên
 4. A-pa-tít
d. Quảng Ninh
 5. Than
e. Lào Cai
PHẦN II. TỰ LUẬN 
Câu 5. Em hãy nêu vai trò của biển nước ta đối với sản xuất và đời sống. (2 điểm) (M3) 
..........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Ma trận đề kiểm tra cuối học kì I môn Lịch sử - Địa lý lớp 5
Mạch kiến thức, 
kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1 
Mức 2 
Mức 3 
Tổng 
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
1. Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 - 1945)
Số câu
1
1
Số điểm
0,5
0,5
2. Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954)
Số câu
2
1
1
3
1
Số điểm
1,0
1,5
2,0
2,5
2
3. Địa lí tự nhiên Việt Nam
Số câu
1
1
Số điểm
0,5
0,5
4. Địa lí dân cư Việt Nam
Số câu
1
1
Số điểm
0,5
0,5
5. Địa lí kinh tế Việt Nam
Số câu
1
1
1
2
1
Số điểm
0,5
1,5
2,0
2
2,0
Tổng
Số câu
6
2
2
8
2
Số điểm
3
3
4,0
6,0
4,0
Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Lịch sử - Địa lý 
Cuối học kì I . Lớp 5
TT
Chủ đề
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Cộng
1
 Lịch sử
Số câu
3
1
1
5
Câu số
1,2,3
4
5
2
Địa lý
Số câu
3
1
1
5
Câu số
1,2,3
 4
5
TS
TS câu
6
2
2
10
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ KTĐK CUỐI HỌC KÌ I
 MÔN LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ - LỚP 5
Phần Lịch sử: 5 điểm
Câu 1: C (0,5 điểm) 
Câu 2: D (0,5 điểm) 
Câu 3: A (0,5 điểm)
Câu 4: (1,5 điểm) (Mỗi ý nối đúng được 0,3đ)
 1 - e ; 2 - a ; 3 - d ; 4 - b ; 5 – c
Câu 5: 2 điểm
- ĐCSVN ra đời đề ra đường lối cách mạng Việt Nam, đưa cuộc đấu tranh của nhân dân ta đi theo con đường đúng đắn.
- ĐCSVN ra đời lãnh đạo cách mạng Việt nam giành nhiều thắng lợi vẻ vang.
Phần Địa lý: 5 điểm
Câu 1: B (0,5 điểm) 
Câu 2: C (0,5 điểm) 
Câu 3: B (0,5 điểm ) 
Câu 4: (1,5đ) (Mỗi ý nối đúng được 0,3đ)
 1 - b ; 2 - c ; 3 - a ; 4 - e ; 5 - d.
Câu 5: (2 điểm) Vai trò của biển nước ta đối với sản xuất và đời sống:
- Biển điều hoà khí hậu.
- Biển là nguồn tài nguyên lớn, cho ta dầu mỏ, khí tự nhiên, muối, cá, tôm...
- Biển là đường giao thông quan trọng.
- Ven biển nước ta có nhiều bãi tắm và phong cảnh đẹp, là những nơi du lịch và nghỉ mát hấp dẫn.
 Điểm toàn bài : 10 điểm = LS (5 điểm) + ĐL (5 điểm)

Tài liệu đính kèm:

  • docxlop 5 De KT cuoi HKI_12235756.docx