Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 5 - Chỉnh sửa trang tính của em - Trần Thị Linh - Trường THCS Tân Đông

1. MỤC TIÊU

1.1 Kiến thức

- HS biết:

 - Hoạt động 1: Học sinh biết các thao tác điều chỉnh độ rộng của cột hoặc độ cao của hàng, chèn thêm hoặc xóa hằng và cột của trang tính.

 - Hoạt động 2: Học sinh biết thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu để giải quyết các bài tập cụ thể.

- HS hiểu:

 - Hoạt động 1: Học sinh hiểu và vận dụng các thao tác điều chỉnh độ rộng của cột hoặc độ cao của hàng, chèn thêm hoặc xóa hằng và cột của trang tính

 - Hoạt động 2: Học sinh hiểu và vận dụng thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu để giải quyết các bài tập cụ thể.

 

doc 7 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1401Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 5 - Chỉnh sửa trang tính của em - Trần Thị Linh - Trường THCS Tân Đông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 13 - Tiết: 24 
Ngày dạy: /11/2014
Bài thực hành 5: CHỈNH SỬA TRANG TÍNH CỦA EM
1. MỤC TIÊU
1.1 Kiến thức
- HS biết:
	- Hoạt động 1: Học sinh biết các thao tác điều chỉnh độ rộng của cột hoặc độ cao của hàng, chèn thêm hoặc xóa hằng và cột của trang tính.
	- Hoạt động 2: Học sinh biết thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu để giải quyết các bài tập cụ thể.
- HS hiểu:
	- Hoạt động 1: Học sinh hiểu và vận dụng các thao tác điều chỉnh độ rộng của cột hoặc độ cao của hàng, chèn thêm hoặc xóa hằng và cột của trang tính
	- Hoạt động 2: Học sinh hiểu và vận dụng thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu để giải quyết các bài tập cụ thể.
1.2 Kỹ năng
	- Thực hiện được việc vận dụng các thao tác điều chỉnh độ rộng của cột hoặc độ cao của hàng, chèn thêm hoặc xóa hằng và cột của trang tính. Thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu để giải quyết các bài tập cụ thể.
	- Thực hiện thành thạo việc vận dụng các thao tác điều chỉnh độ rộng của cột hoặc độ cao của hàng, chèn thêm hoặc xóa hằng và cột của trang tính. Thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu để giải quyết các bài tập cụ thể.
1.3 Thái độ: 
	- Thói quen: Hăng say phát biểu xây dựng bài.
	- Tính cách: Chăm ngoan.
2. NỘI DUNG
	- Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các bài tập.
3. CHUẨN BỊ
- Giáo viên: Kế hoạch bài học, SGK, phòng máy tính, máy chiếu.
- Học sinh: Dụng cụ học tập, sách, vở.
4.	TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện 
Lớp 7A1:	
Lớp 7A2: 	
Lớp 7A3:	
Lớp 7A4: 	
Lớp 7A5:	
Lớp 7A6: 	
4.2 Kiểm tra miệng 
- Lồng trong bài thực hành.
4.3 Tiến trình bài học
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động 1: (20 phút)
Gv: Sắp xếp học sinh thực hành máy tính.
- Yêu cầu HS khởi động máy tính.
Gv: Nhắc lại các thao tác chỉnh sửa độ rộng của cột, độ cao của hàng bằng cách nháy đúp chuột vào đường biên ngăn cách giữa các cột hay các hàng.
Gv: Yêu cầu HS khởi động chương trình bảng tính Excel, mở bảng tính Bang diem lop em đã làm trong BTH4.
Gv: Nhắc lại cách chèn thêm cột và hàng vào trang tính ?
Hs: * Chèn thêm cột: Nháy chọn cột ở ngay sau vị trí muốn chèn thêm cột vào -> Chọn bảng chọn Insert -> chọn Columns
 * Chèn thêm hàng: Nháy chọn hàng ở ngay sau vị trí muốn chèn thêm hàng vào -> Chọn bảng chọn Insert -> chọn Rows
Gv: Sau khi chèn thêm cột Tin học, công thức tính điểm TB sẽ bị thay đổi.
- Yêu cầu HS sửa các công thức còn lại cho đúng.
Bài tập 1: Điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng, chèn thêm hàng và cột, sao chép và di chuyển dữ liệu. 
- Mở bảng tính Bang diem lop em trong bài thực hành 4.
- Chèn thêm một cột trống vào trước cột D (Vật lý).
- Tiêu đề của cột mới được chèn thêm là Tin học.
- Nhập điểm môn Tin học với dữ liệu như trong hình 48a (SGK - 45)
- Chèn thêm các hàng như hình 48a
- Điều chỉnh độ cao của các hàng
- Kiểm tra lại các công thức trong cột G (Điểm trung bình) sau khi đã chèn thêm cột có bị thay đổi. 
 Công thức cũ : =(C+D5+E5)/3 cần phải sửa lại thành : =(C5+D5+E5+F5)/4
- Thực hiện di chuyển dữ liệu như trong hình 48b (SGK 46)
- Lưu bài tập với tên cũ.
Hoạt động 2: (20 phút)
Gv: Nhắc lại cách di chuyển ô tính ?
Hs: Chọn ô hoặc các ô có dữ liệu cần di chuyển -> chọn nút Cut -> Chọn ô hay các ô muốn đưa dữ liệu được di chuyển tới (ô đích) -> chọn nút Paste 
- Tính điểm TB cho bạn đầu tiên (sử dụng hàm Average ở dạng địa chỉ khối để tính điểm trung bình)
- Sao chép công thức tới các ô khác trong cột điểm trung bình.
- Yêu cầu HS thực hiện sao chép dữ liệu.
- Kiểm tra công thức trong cột điểm trung bình còn đúng không?
Hs: Công thức vẫn đúng.
- HS thực hiện chèn thêm cột và nhập dữ liệu.
- Kiểm tra lại công thức đúng hay sai?
- Chỉnh sửa lại công thức và rút ra nhận xét.
- Cho HS thảo luận theo nhóm.
Bài tập 2: Tìm hiểu các trường hợp tự điều chỉnh của công thức khi chèn thêm cột mới.
- Mở bảng tính Bang diem lop em.
a, Di chuyển dữ liệu trong cột D (Tin học) sang cột K.
- Xóa cột D
- Sử dụng hàm thích hơp để tính điểm trung bình 3 môn Toán, Vật lí, Ngữ Văn cho bạn đầu tiên.
- Sao chép công thức đó tới các bạn còn lại.
b, Chèn thêm một cột mới vào sau cột E (ngữ Văn).
- Sao chép dữ liệu ở cột K (tin học) sang cột mới vừa được chèn thêm.
- Khi sử dụng hàm ở dạng địa chỉ khối, nếu vị trí của các dữ liệu trong bảng tính bị thay đổi thì công thức cũng sẽ tự thay đổi theo mà không cần phải thực hiện tính lại.
c, Chèn thêm cột mới vào trước cột Điểm TB.
- Nhập dữ liệu cho cột mới như trong hình 49 (SGK - 47).
4.4 Tổng kết 
- Giáo viên đánh giá kết quả tiết thực hành
- Tuyên giương các em làm tốt, nhiệt tình. Phê bình nhắc nhở những em chưa nghiêm túc trong tiết thực hành.
4.5. Hướng dẫn học tập 
+ Đối với bài học tiết này:
- Về nhà các em xem lại bài thực hành và thực hiện thành thạo các thao tác chỉnh sửa trang tính trong chương trình bảng tính.
+ Đối với bài học tiết tiếp theo:
- Xem trước bài tập 3 và bài tập 4 để chuẩn bị cho tiết sau tiếp tục thực hành
5. PHỤ LỤC
- Sách tin học quyển 2.
- Giáo trình Excel
Tuần: 13 - Tiết: 26
Ngày dạy: /11/2013
Bài thực hành 5: CHỈNH SỬA TRANG TÍNH CỦA EM (tt)
1. MỤC TIÊU
1.1 Kiến thức
HS biết: 
- Hoạt động 1: - Thực hiện sao chép và di chuyển dữ liệu.
- Hoạt động 2: - Thực hiện sao chép công thức.
HS hiểu: 
- Hoạt động 1: Hiểu được cách thực hiện các thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu.
- Hoạt động 2: Hiểu được các thao tác sao chép công thức.
1.2 Kỹ năng
- Thực hiện được và thực hiện thành thạo các các thao tác sao chép công thức và di chuyển dữ liệu.
- Thực hiện được và thực hiện thành thạo các thao tác sao chép công thức và di chuyển dữ liệu.
1.3 Thái độ
- Thói quen: Hăng say phát biểu xây dựng bài.
- Tính cách: Chăm ngoan.
2. NỘI DUNG
- Sao chép và di chuyển dữ liệu.
- Sao chép công thức.
3. CHUẨN BỊ
	- Giáo viên: Kế hoạch bài học, SGK, phòng máy tính, máy chiếu.
	- Học sinh: Dụng cụ học tập, sách, vở.
4.	TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện ( 1 phút )
Lớp 7A1:	
Lớp 7A2: 	
Lớp 7A3:	
Lớp 7A4: 	
Lớp 7A5:	
Lớp 7A6: 	
4.2 Kiểm tra miệng 
Câu hỏi
Câu 1: Hãy nêu cách sao chép nội dung ô tính, cách di chuyển nội dung ô tính?(5đ)
Câu 2: Hãy nêu cách sao chép nội dung các ô có công thức, cách di chuyển nội dung các ô có công thức? (5đ)
Đáp án
Câu 1: 
- Chọn ô hoặc khối ô có thông tin cần sao chép.
- Nháy nút Copy trên thanh công cụ.
- Chọn ô cần đưa thông tin được sao chép vào.
- Nháy nút Paste trên thanh công cụ.
Câu 2:
- Chọn ô hoặc các ô thông tin cần chuyển.
- Nháy nút Cut trên thanh công cụ
- Chọn ô cần đưa thông tin di chuyển đến.
- Nháy nút Paste trên thanh công cụ.
4.3 Tiến trình bài học
hoạt động 1: Thực hành sao chép và di chuyển công thức và dữ liệu
GV: Yêu cầu HS tạo trang tính với nội dung hình 50..
HS: Thực hành tạo trang tính.
GV: Tạo trang tính mới với nội dung như hình 50, sau đó sử dụng công thức hoặc hàm trong ô D1 để tính tổng các ô A1, B1, C1.
HS: Trả lời
GV: Nhận xét
GV: Hãy sao chép công thức trong ô D1 vào các ô D2 vào các ô: D2; E2; E1 và ô E3 quan sát các kết quả nhận được và giải thích. Di chuyển các công thức trong ô D1 vào các ô: G1 và công thức trong ô D2 vào ô G2. Quan sát kết quả nhận được và rút ra nhận xét của em.
HS: Thực hiện thao tác.
GV: Nhận xét
Bài tập 3: 
Thực hành sao chép và di chuyển công thức và dữ liệu.
a,Tạo bảng tính 
b.Tính tổng trong ô D1
+ Cách 1 sử dụng công thức:
+ Cách 2 sử dụng hàm:
c. Sao chép công thức trong ô D1 sang các ô D2; E1; E2 và E3 ta nhận được kết quả như sau:
- Di chuyển công thức trong ô D1 vào ô G1 và công thức trong ô D2 vào ô G2:
Nhận xét: Kết quả vẫn không thay đổi.
Hoạt động 2: Tìm hiểu các trường hợp tự điều chỉnh của công thức khi chèn thêm cột mới.
GV: Yêu cầu HS mở “Bảng theo dõi thể lực” đã lưu ở bài thực hành 2.
HS: Thực hiện thao tác mở bảng
GV: Yêu cầu HS thực hiện các thao tác chèn: Hàng, cột theo yêu cầu của bài.
HS: Thực hiện
GV: Kiểm tra và nhận xét
4. Bài 4 SGK/48
Thực hành chèn và điều chỉnh độ rộng của cột, chiều cao của hàng.
+ Chèn 1 hàng
+ Chèn 1 cột
4.4 Tổng kết
- GV: Kiểm tra và rút ra nhận xét và chấm điểm.
- HS: Lắng nghe
- HS:Ghi nhớ kiến thức
4.5 Hướng dẫn học bài
- Đối với bài học tiết này: 
+ Về nhà thực hành lại các thao tác của bài tập 1, 3, 4 trên bảng tính.
- Đối với bài học tiết tiếp theo:
+ Đọc trước bài 6: Định dạng trang tính.
5. PHỤ LỤC
- Sgk quyển 2.
- Giáo trình Excel.
 Tân Đông, ngày .. tháng . năm 2014
	 Duyệt của TTCM
	 Lê Văn Giảng

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 5 - Chỉnh sửa trang tính của em - Trần Thị Linh - Trường THCS Tân Đông.doc