Giáo án Lớp 3 VNEN - Tuần 25 - GV: Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Toán

BÀI 66: THỰC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ (TIẾT 2)

I. Mục tiêu

- Xem giờ ở các đồng hồ( cả mặt đồng hồ có ghi số La Mã và đồng hồ điện tử).

- Thời điểm làm công việc hàng ngày cho phù hợp.

II.Đồ dùng học tập

- Sách hướng dẫn học.

III.Hoạt động dạy học

B. Hoạt động thực hành

Hoạt động 1, 2, 3, 4.

C. Hoạt động ứng dụng: HS về nhà hoàn thành.

Tiếng Việt

BÀI 25A: XEM HỘI THẬT LÀ VUI ! (Tiết 1)

I. Mục tiêu

- Đọc và hiểu câu chuyện Hội vật .

II. Đồ dùng học tập

- Sách hướng dẫn học.

III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo sách hướng dẫn học

A. Hoạt động cơ bản

- Hoạt động 1, 2, 3, 4 .

Tiếng Việt

BÀI 25A: XEM HỘI THẬT LÀ VUI ! (Tiết 2)

I. Mục tiêu

- Nói những điều em biết về một ngày hội .

II. Đồ dùng học tập

- Sách hướng dẫn học.

III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo sách hướng dẫn học

A. Hoạt động cơ bản

- Hoạt động 5, 6 .

B. Hoạt động thực hành

- Hoạt động 1, 2 .

C. Hoạt động ứng dụng

- Học sinh về nhà hoàn thành.

 

doc 13 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 02/01/2021 Lượt xem 365Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 3 VNEN - Tuần 25 - GV: Nguyễn Thị Minh Nguyệt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 25
Thứ hai ngày 7 tháng 3 năm 2016
Chào cờ
Toán
BÀI 66: THỰC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ (TIẾT 2)
I. Mục tiêu
- Xem giờ ở các đồng hồ( cả mặt đồng hồ có ghi số La Mã và đồng hồ điện tử).
- Thời điểm làm công việc hàng ngày cho phù hợp.
II.Đồ dùng học tập
- Sách hướng dẫn học.
III.Hoạt động dạy học
B. Hoạt động thực hành
Hoạt động 1, 2, 3, 4.
C. Hoạt động ứng dụng: HS về nhà hoàn thành.
Tiếng Việt
BÀI 25A: XEM HỘI THẬT LÀ VUI ! (Tiết 1)
I. Mục tiêu
- Đọc và hiểu câu chuyện Hội vật .
II. Đồ dùng học tập
- Sách hướng dẫn học.
III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo sách hướng dẫn học
A. Hoạt động cơ bản 
- Hoạt động 1, 2, 3, 4 .
Tiếng Việt
BÀI 25A: XEM HỘI THẬT LÀ VUI ! (Tiết 2)
I. Mục tiêu
- Nói những điều em biết về một ngày hội .
II. Đồ dùng học tập
- Sách hướng dẫn học.
III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo sách hướng dẫn học
A. Hoạt động cơ bản 
- Hoạt động 5, 6 .
B. Hoạt động thực hành 
- Hoạt động 1, 2 .
C. Hoạt động ứng dụng
- Học sinh về nhà hoàn thành.
Tin học
GIÁO VIÊN BỘ MÔN SOẠN GIẢNG
Tiếng Việt
ÔN TẬP CHÍNH TẢ: ĐIỀN ĐÚNG TỪ NGỮ CHỨA TIẾNG BẮT ĐẦU BẰNG TR/CH VÀ TỪ NGỮ CÓ VẦN ƯC/ƯT
I. Mục tiêu
- Em điền đúng vào chỗ trống từ ngữ có tiếng bắt đầu tr/ch và từ ngữ có vần ức/ưt .
II. Đồ dùng học tập
- Vở bài tập Tiếng Việt.
III. Hoạt động dạy học
- Hoạt động 1, 2 trang 33 . 
Tiếng Anh
GIÁO VIÊN BỘ MÔN SOẠN GIẢNG
Thứ ba ngày 8 tháng 3 năm 2016
Toán
BÀI 67: LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu
- Em ôn lại nhân( chia) số có bốn chữ số với( cho) số có một chữ số và giải toán có hai phép tính.
II. Đồ dùng học tập
- Sách hướng dẫn học.
III. Hoạt động dạy học
A. Hoạt động thực hành.
Hoạt động 1, 2, 3, 4.
B. Hoạt động ứng dụng: HS về nhà hoàn thành.
Tiếng Anh
GIÁO VIÊN BỘ MÔN SOẠN GIẢNG
Tiếng Việt
BÀI 25B: EM KỂ VỀ NGÀY HỘI (Tiết 1)
I. Mục tiêu
- Kể lại câu chuyện Hội vật.
II. Đồ dùng học tập
- Sách hướng dẫn học.
III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo sách hướng dẫn học
A. Hoạt động cơ bản 
- Hoạt động 1, 2, 3 .
Tiếng Việt
 BÀI 25B: EM KỂ VỀ NGÀY HỘI (Tiết 2)
I. Mục tiêu
- Củng cố cách viết hoa chữ S. Viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng ch/tr, hoặc từ ngữ có ưc/ưt .
- Nghe – viết một đoạn văn .
II. Đồ dùng học tập
- Sách hướng dẫn học.
III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo sách hướng dẫn học
B. Hoạt động thực hành
- Hoạt động 1, 2 ,3 ,4 .
Tự nhiên xã hội
BÀI 20: LÁ CÂY CÓ ĐẶC ĐIỂM GÌ? ( TIẾT 2)
I. Mục tiêu
Sau bài học, em: 
- Biết được cấu tạo ngoài của lá.
- Nêu được chức năng của lá cây đối với đời sống của cây và ích lợi của lá cây đối với đời sống của con người.
II. Đồ dùng học tập
- Sách hướng dẫn học.
III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo sách hướng dẫn học
A. Hoạt động cơ bản
- Hoạt động 5.
B. Hoạt động thực hành
Hoạt động 1, 2, 3.
C. Hoạt động ứng dụng: HS về nhà hoàn thành.
Toán
ÔN TẬP: CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
I. Mục tiêu
- Củng cố cho HS về chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số và giải toán có hai phép tính.
II.Đồ dùng học tập
- Vở bài tập Toán 3 tập 2
III.Hoạt động dạy học:
B. Hoạt động thực hành
Hoạt động 1, 2, 3 trang 32.
Thể dục
GIÁO VIÊN BỘ MÔN SOẠN GIẢNG
Thứ tư ngày 9 tháng 3 năm 2016
Toán
BÀI 68: BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ (TIẾT 1)
I. Mục tiêu
- Em biết cách giải bài toand liên quan đến rút về đơn vị.
II.Đồ dùng học tập
- Sách hướng dẫn học.
III.Hoạt động dạy học
A. Hoạt động cơ bản
Hoạt động 1, 2.
Âm nhạc
GIÁO VIÊN BỘ MÔN SOẠN GIẢNG
Tiếng Anh
GIÁO VIÊN BỘ MÔN SOẠN GIẢNG
Tiếng Việt
BÀI 25B: EM KỂ VỀ NGÀY HỘI (Tiết 3)
I. Mục tiêu
- Nhận biết bộ phận trả lời câu hỏi Vì sao ?
II. Đồ dùng học tập
- Sách hướng dẫn học.
III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo sách hướng dẫn học
B. Hoạt động thực hành 
- Hoạt động 5, 6 .
C. Hoạt động ứng dụng
- Học sinh về nhà hoàn thành.
Đạo đức
THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA HỌC KỲ II
I. Mục tiêu
- Kiểm tra việc nắm kiến thức đã học ở kỳ 2
- Rèn học sinh nhớ lại kiến thức đã học trong kỳ 2.
- Giáo dục học sinh biết làm theo bài học.
II.Đồ dùng dạy học
- Phiếu học tập
III. Các hoạt động dạy học
1. Ổn định: HS lấy đồ dùng học tập
2. Bài mới
- Giới thiệu bài.
Hoạt động 1
 GV hướng dẫn học sinh ôn tập lại kiến thức đã học về các bài trong học kỳ 2
- GV yêu cầu các nhóm thảo luận các nội dung đã học
- Gọi các nhóm trình bày trước lớp
Hoạt động 2
- HS chơi trò chơi: Phản ứng nhanh.
- GV phổ biến luật chơi:
+ Mỗi nhóm được phát thẻ màu đỏ, màu xanh để ra dấu hiệu xin được trả lời đúng, sai.
- Mỗi câu trả lời đúng được 1 bông hoa
- Câu trả lời sai không được bông hoa
- Đội chiến thắng ghi được nhiều bông hoa
- GV nêu tình huống 
- GV tổng kết, nêu đội thắng cuộc.
Bài 1: Đoàn kết với thiếu nhi quốc tế.
Bài 2: Tôn trọng khách nước ngoài.
Bài 3: Tôn trọng đám tang.
-Tiến hành thảo luận nhóm.
+ Nói về chủ đề đoàn kết với thiếu nhi quốc tế.
+ Nói về chủ đề tôn trọng khách nước ngoài.
+ Nói về chủ đề tôn trọng đám tang.
- Đại diện các nhóm trình bày
- Nhóm khác nhận xét bổ xung.
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe trả lời câu hỏi.
- GV khen những HS có cách ứng sử đúng.
4. Củng cố
- Nhận xét giờ học.
5. Dặn dò:
- Chuẩn bị bài sau.
Tự nhiên xã hội
BÀI 21: HOA VÀ QUẢ CÓ ĐẶC ĐIỂM GÌ?( TIẾT 1)
I. Mục tiêu
Sau bài học, em: 
- Kể được tên các bộ phận thường có của hoa và quả.
- Nêu được chức năng của hoa và quả đối với đời sống của thực vật.
II. Đồ dùng học tập
- Sách hướng dẫn học.
III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo sách hướng dẫn học
A. Hoạt động cơ bản
- Hoạt động 1, 2, 3, 4, 5.
Tiếng Việt
ÔN TẬP TẬP LÀM VĂN: VIẾT ĐOẠN VĂN NÓI VỀ QUANG CẢNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM GIA LỄ HỘI
I. Mục tiêu
- Em viết được đoạn văn đầy đủ nói về quang cảnh và hoạt động của những người tham gia lễ hội .
II. Đồ dùng học tập
- Vở bài tập Tiếng Việt .
III. Hoạt động dạy học
- Hoạt động Tập làm văn trang 34 .
Thứ năm ngày 10 tháng 3 năm 2016
Tiếng Anh
GIÁO VIÊN BỘ MÔN SOẠN GIẢNG
Toán 
BÀI 68: BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ (TIẾT 2)
I. Mục tiêu
- Em biết cách giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
II.Đồ dùng học tập
- Sách hướng dẫn học.
III.Hoạt động dạy học
B. Hoạt động thực hành
Hoạt động 1, 2, 3.
C. Hoạt động ứng dụng: HS về nhà hoàn thành.
Tiếng Việt
BÀI 26C: NGÀY HỘI Ở KHẮP NƠI (Tiết 1)
I. Mục tiêu
- Đọc và hiểu bài Hội đua voi ở Tây Nguyên.
II. Đồ dùng học tập
- Sách hướng dẫn học.
III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo sách hướng dẫn học
A. Hoạt động cơ bản 
- Hoạt động 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 .
Mĩ thuật
GIÁO VIÊN BỘ MÔN SOẠN GIẢNG
Hoạt động tập thể
AN TOÀN GIAO THÔNG: NGUY HIỂM KHI CHƠI ĐÙA Ở NH÷ng n¬I kh«ng an toµn ( TIẾT 1)
I. Mục tiêu
- Gióp c¸c em thÊy ®­îc ng÷ng nguy hiÓm cã thÓ x¶y ra khi ch¬i ®ïa ë nh÷ng n¬i kh«ng an toµn nh­ ®­êng phè, hÌ phè, cæng tr­êng hay ®­êng s¾t,.
- HS thÊy ®­îc sù nguy hiÓm khi ch¬i ®ïa ë nh÷ng n¬i kh«ng an toµn ®ã.
- HS biÕt ch¬i ë nh÷ng n¬i an toµn nh­ : s©n ch¬i, c«ng viªn vµ cã ý thøc khi ch¬i ®ïa ë ®ã.
II. Đồ dùng dạy học
- Tranh minh hoạ bài học.
III. Các hoạt động dạy và học 
1.Ôn định: Lớp chơi trò chơi: Kết bạn 
2, Bµi míi:- Giíi thiÖu bµi
- HS l¾ng nghe.
* Ho¹t ®éng 1: Xem tranh vµ t×m ra nh÷ng n¬i an toµn ®Ó ch¬i ®ïa.
- GV cho HS xem tranh minh häa.
- Th¶o luËn nhãm theo c©u hái sau:
+ Trong tranh c¸c b¹n ®ang ch¬i ®ïa ë nh÷ng ®©u?
+ Nh÷ng b¹n nµo ®ang gÆp nguy hiÓm ?
+ §Ó tr¸nh nguy hiÓm c¸c b¹n nªn ch¬i ë ®©u?
- HS xem tranh.
- HS th¶o luËn theo nhãm ®«i.
- C¸c b¹n n÷ ®ang ch¬i nh¶y d©y trong s©n ch¬i, ®©y lµ n¬i an toµn cho c¸c em ch¬i ®ïa.
- C¸c b¹n nam ®ang ®¸ bãng ë trªn ®­êng. C¸c b¹n nam ®ang gÆp nguy hiÓm, cã thÓ bÞ xe ch¹y trªn ®­êng ®©m ph¶i
- GV nhËn xÐt bæ xung vµ nhÊn m¹nh, ®­a ra kÕt luËn ®óng.
- HS chó ý nghe
* Ho¹t ®éng 2:T×m hiÓu vÒ sù nguy hiÓm khi ch¬i ®ïa ë nh÷ng n¬i kh«ng an toµn.
 Gi¶i thÝch
a, Ch¬i ®ïa trªn ®­êng phè c¸c em m¶i ch¬i kh«ng quan s¸t ®­îc xe ch¹y trªn ®­êng.
- Ng­êi l¸i xe khã ®o¸n ®­îc h­íng di chuyÓn cña c¸c em, do vËy khã tr¸nh kÞp vµ cã thÓ g©y ra tai n¹n giao th«ng.
b, HÌ phè lµ n¬i dµnh riªng cho ng­êi ®i bé nªn c¸c em sÏ g©y c¶n trë cho ng­êi ®i bé khi ch¬i trªn hÌ phè.
- Khi m¶i ch¬i c¸c em cã thÓ kh«ng ®Ó ý ch¹y xuèng lßng ®­êng vµ cã thÓ va ch¹m víi xe ®ang ®i trªn 
®­êng.
- HS chó ý nghe
c, Cæng tr­êng lµ n¬i tËp trung nhiÒu ng­êi(phô huynh HS, HS, ng­êi tham gia giao th«ng) v× vËy ®©y lµ n¬i dÔ x¶y ra tai n¹n.
d, Ch¬i ®ïa xung quanh «t« ®ang dõng ®ç, nh÷ng chiÕc «t« cã thÓ chuyÓn ®éng bÊt ngê khiÕn c¸c em sÏ kh«ng kÞp tr¸nh. 
e, Ch¬i ®ïa gÇn ®­êng s¾t: Khi m¶i ch¬i, c¸c em cã thÓ kh«ng kÞp nhËn biÕt ®oµn tµu ®ang ®Õn vµ tr¸nh kÞp thêi. 
* Ho¹t ®éng 3: Xem tranh ®Ó t×m hiÓu
- GV cho HS xem 4 bøc tranh m« t¶ nh÷ng n¬i an toµn vµ kh«ng an toµn ®Ó ch¬i ®ïa.
- HS xem tranh ®Ó t×m hiÓu
- Yªu cÇu ®¸nh dÊu X vµo « tr¾ng ë gãc bøc tranh chØ khu vùc kh«ng an toµn cho c¸c em ch¬i ®ïa
- HS dïng bót ch× ®Ó ®¸nh dÊu vµo « tr¾ng.
+ N¬i cã thÓ ch¬i ®ïa: C«ng viªn(tranh 2)
+ Nh÷ng n¬i kh«ng nªn ch¬i ®ïa: Trªn ®­íng phè(tranh 1), ®­êng tµu (tranh 3) vµ b·i ®ç xe «t« (tranh 4). 
3, Cñng cè - dÆn dß:
- Yªu cÇu HS ®äc néi dung trong phÇn ghi nhí.
- 2 hoÆc 3 HS ®äc.
- GV nhÊn m¹nh: C¸c em h·y ch¬i ®ïa ë nh÷ng n¬i an toµn nh­ s©n ch¬i, c«ng viªn, 
- Kh«ng ch¬i ®ïa ë nh÷ng n¬i nguy hiÓm nh­ lßng ®êng hÌ phè hay gÇn ®­êng s¾t.
- KÓ ra nh÷ng n¬i an toµn ®Ó ch¬i ®ïa cho bè mÑ vµ b¹n bÌ nghe.
- NhËn xÐt tiÕt häc 
Toán
ÔN TẬP: LÀM QUEN VỚI CHỮ SỐ LA MÃ
I. Mục tiêu
- Củng cố cho HS về chữ số La Mã.
II.Đồ dùng học tập
- Vở bài tập Toán 3 tập 2
III.Hoạt động dạy học:
B. Hoạt động thực hành
Hoạt động 1, 2, 3 trang 34.
Tự nhiên xã hội
ÔN TẬP
I. Mục tiêu 
* Củng cố cho HS:
- Nêu được đặc điểm của lá cây.
- Mô tả, phân biệt được các loại lá cây.
- Giáo dục HS biết bảo vệ cây cối.
II. Đồ dùng dạy học
- Một số loại lá cây.
III. Các hoạt động dạy học
1, Ổn định: Hát 
3, Bài mới: - Giới thiệu bài – Ghi đầu bài.
2, Bµi míi:- Giíi thiÖu bµi
- HS l¾ng nghe.
* Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu thùc tÕ.
- GV cho HS xuèng s©n tr­êng, giao cho c¸c nhãm t×m hiÓu 1-2 lo¹i c©y, sau ®ã tr¶ lêi c¸c c©u hái:
+ C©y ®ã lµ c©y g×?
+ L¸ cña chóng cã ®Æc ®iÓm g×?
- HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña gi¸o viªn. 
- GV quan s¸t, gióp ®ì c¸c nhãm.
- HS chó ý nghe
* Ho¹t ®éng 2: B¸o c¸o.
 - GV cho HS lªn líp, ®¹i diÖn c¸c nhãm b¸o c¸o vÒ kÕt qu¶ t×m hiÓu thùc tÕ cña nhãm m×nh.
- GV nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng.
- §¹i diÖn c¸c nhãm b¸o c¸o.
- C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt.
3, Cñng cè - dÆn dß:
- NhËn xÐt tiÕt häc.
- DÆn HS chuÈn bÞ bµi sau.
Thứ sáu ngày 11 tháng 3 năm 2016
Toán
BÀI 69: LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu
Em luyện tạp vê:
- Giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
- Viết và tính giá trị của biểu thức.
II.Đồ dùng học tập
- Sách hướng dẫn học.
III.Hoạt động dạy học
A. Hoạt động thực hành
Hoạt động 1, 2, 3.
B. Hoạt động ứng dụng: HS về nhà hoàn thành.
Tin học
GIÁO VIÊN BỘ MÔN SOẠN GIẢNG
Tiếng Việt
BÀI 25C: NGÀY HỘI Ở KHẮP NƠI (Tiết 2)
I. Mục tiêu
- Viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng ch/tr, hoặc từ ngữ có ưc/ưt .
- Luyện tập dùng phép nhân hóa.
II. Đồ dùng học tập
- Sách hướng dẫn học.
III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo sách hướng dẫn học .
B. Hoạt động thực hành 
- Hoạt động 1, 2, 3, 4.
Tiếng Việt
BÀI 25C: NGÀY HỘI Ở KHẮP NƠI (tiết 3)
I. Mục tiêu
- Viết đoạn văn kể về một số hoạt động trong ngày hội .
II. Đồ dùng học tập
- Sách hướng dẫn học.
III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo sách hướng dẫn học
B. Hoạt động thực hành 
- Hoạt động 4, 5 .
C. Hoạt động ứng dụng
- Học sinh về nhà hoàn thành
Thủ công
LÀM LỌ HOA GẮN TƯỜNG ( TIẾT 1 )
I. Mục tiêu
- HS biết vận dụng kĩ năng gấp, cắt, dán để làm lọ hoa gắn tường 
- Làm được lọ hoa gắn tường đúng quy trình kĩ htuật 
- HS có hứng thú với giờ học gấp hình.
II. Đồ dùng dạy học
- Mẫu lọ hoa bằng giấy thủ công dán lên tờ bìa 
- Tranh qui trình gấp, dán lọ hoa
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
1. Ổn định : Kiểm tra sĩ số, lớp hát
2. Bài mới
 Hoạt động 1: Hướng dẫn quan sát và nhận xét
- GV giới thiệu mẫu lọ hoa gắn tường 
- GV mở dần lọ hoa, gợi ý 
? Tờ giấy gấp lọ hoa hình gì? 
? Các nếp gấp như thế nào? 
? Lọ hoa có những bộ phận nào? 
Hoạt động 2: Hướng dẫn mẫu
Bước 1: Gấp phần giấy làm đế lọ hoa và gấp các nếp đều nhau
- Đặt ngang tờ gấy dài 24 ô, rộng 16 ô, gấp 1 cạnh chiều dài lên 3 ô
- Gấp các nếp cách đều nhau cách 1 ô như gấp quạt 
Bước 2: Tách phần làm đế ra khỏi các nếp gấp làm thân lọ hoa
- Tay trái cầm nếp gấp, tay phải cầm vào nếp gấp làm đế lọ hoa tách ra 
- Cầm chụm các nếp gấp vừa tách để tạo với nếp gấp thân lọ hoa tạo thành hình chữ V
Bước 3: Làm thành lọ hoa gắn tường 
- Bôi hồ vào nếp gấp của đế lọ hoa và nếp gấp ngoài cùng => dán vào tờ bìa 
4. Củng cố
- Nhận xét, đánh giá giờ học
 5. Dặn dò
- Nhắc HS chuẩn bị đồ dùng học tiết sau
- HS nhận xét về hình dạng, màu sắc và các phần của lọ hoa.
+ Hình chữ nhật
+ Các nếp gấp đều
+ Có miệng, thân, đế và đáy
- HS chú ý quan sát.
Hoạt động tập thể
SINH HOẠT LỚP
I. Mục tiêu 
- Kiểm điểm các hoạt động trong tuần.
- Phương hướng tuần tới.	
II. Các hoạt động
Tên hoạt động
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động học sinh
1. Ổn định tổ chức
2. Đánh giá các hoạt động trong tuần
3. Tổ chức sinh nhật cho học sinh
- Theo dõi, quan sát.
- Kiểm điểm các hoạt động trong tuần.
- Yêu cầu các nhóm báo cáo
- CTHĐTQ nhận xét chung về tình hình của lớp. Khen ngợi những nhóm, cá nhân có thành tích tốt trong tuần:
- Nhóm: 
..
- Cá nhân: 
..
- Nhắc nhở những nhóm, cá nhân chưa tích cực:
- Nhóm: 
..
- Cá nhân: 
..
- Nhắc HS chú ý học tập, rèn luyện .
- Trưởng ban văn nghệ cho lớp sinh hoạt.
- Các nhóm kiểm điểm.
- Từng nhóm báo cáo.
- Đại diện ban Lao động, ban học tập lên báo cáo về tình hình lao động và học tập của lớp.
- Ban văn nghệ tổ chức cho các bạn.
Thể dục
GIÁO VIÊN BỘ MÔN SOẠN GIẢNG

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 25. vnen.doc