Giáo án Tin học 3 - Tuần 24 - Bài 6: Luyện tập một số kĩ thuật trình bày văn bản

BÀI 6: LUYỆN TẬP MỘT SỐ KĨ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN (tiết 1)

I. MỤC TIÊU:

- Luyện tập các kĩ thuật trình bày văn bản: chọn phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ, căn lề cho đoạn văn bản.

- Nắm được các bước thao tác thay đổi kiểu chữ, căn lề trong soạn thảo văn bản. Vận dụng được vào bài làm.

- HS nghiêm túc trong quá trình học, phát tiển tư duy lôgic.

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Chuẩn bị đầy đủ giáo án và đồ dùng dạy học, hệ thống máy tính.

- Học sinh: Máy tính, tập, bút.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

docx 5 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 04/01/2021 Lượt xem 354Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 3 - Tuần 24 - Bài 6: Luyện tập một số kĩ thuật trình bày văn bản", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 24	Ngày dạy: 06/ 02 /2018
Tiết : 47	
BÀI 6: LUYỆN TẬP MỘT SỐ KĨ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN (tiết 1)
I. MỤC TIÊU:
- Luyện tập các kĩ thuật trình bày văn bản: chọn phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ, căn lề cho đoạn văn bản.
- Nắm được các bước thao tác thay đổi kiểu chữ, căn lề trong soạn thảo văn bản. Vận dụng được vào bài làm.
- HS nghiêm túc trong quá trình học, phát tiển tư duy lôgic.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Chuẩn bị đầy đủ giáo án và đồ dùng dạy học, hệ thống máy tính.
- Học sinh: Máy tính, tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
5phút
25 phút
5phút
1. Bài cũ :
- Em hãy chỉ ra vị trí các nút lệnh thay đổi kiểu chữ và căn lề văn bản.
- Nhận xét.
2. Các hoạt động: 
a. Hoạt động 1 :
- GV nhắc lại cách thay đổi phông chữ, kiểu chữ, căn lề cho đoạn văn bản:
+ Bước 1: Chọn đoạn văn bản cần thay đổi.
+ Bước 2: Chọn phông chữ, kiểu chữ, căn lề.
- Học sinh trao đổi với bạn học trả lời câu hỏi trong hoạt động thực hành 1 trang 79 SGK.
+ Làm thế nào để viết hoa tiêu đề văn bản trong phần mềm Word?
+ Làm thế nào để chuyển một đoạn văn bản ở dạng chữ thường sang kiểu chữ khác ( in đậm, in nghiêng, gạch chân..)?
+ Làm thế nào để xóa một đoạn văn bản?
- HS trình bày đáp án.
- HS nhận xét.
- GV nhận xét chung và bổ sung thêm cho HS.
b. Hoạt động 2:
- GV hưỡng dẫn học sinh gõ đoạn thơ trong hoạt động thực hành 2 trang 79 SGK.
+ Thay đổi phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ ở các dòng theo yêu cầu.
- GV nhận xét chung kết quả thực hành của cả lớp.
c. Hoạt động 3:
- GV hướng dấn học sinh làm hoạt động thực hành 3 trang 79 SGK.
- HS gõ đoạn văn bản “Dế Mèn kể chuyện”, thay đổi văn bản theo mẫu rồi lưu văn bản. Xác định đoạn văn bản cần thay đổi:
+ Kiểu chữ in đậm.
+ Kiểu chữ in nghiêng.
+ Kiểu chữ gạch chân
+ Canh đều văn bản.
- GV cho các bạn quan sát một vài bạn có kết quả làm bài tốt.
- Nhận xét.
3. Củng cố và dặn dò:
 - Tóm tắt nội dung bài học
- Ghi nhớ thao tác thực hiện. Chuẩn bị bài mới.
- HS lắng nghe, trả lời câu hỏi.
- HS trao đổi, thảo luận.
- HS lắng nghe 
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
.
- Quan sát giáo viên làm mẫu.
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
- Quan sát giáo viên làm mẫu.
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
- Lắng nghe.
Tuần : 24	Ngày dạy: 07/ 02 /2018
Tiết : 49	
BÀI 6: LUYỆN TẬP MỘT SỐ KĨ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN (tiết 2)
I. MỤC TIÊU:
- Luyện tập các kĩ thuật trình bày văn bản: chọn phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ, căn lề cho đoạn văn bản.
- Nắm được các bước thao tác thay đổi kiểu chữ, căn lề trong soạn thảo văn bản. Vận dụng được vào bài làm.
- HS nghiêm túc trong quá trình học, phát tiển tư duy lôgic.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Chuẩn bị đầy đủ giáo án và đồ dùng dạy học, hệ thống máy tính.
- Học sinh: Máy tính, tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
5phút
25 phút
5phút
1. Bài cũ :
- Em hãy nhắc lại cách thay đổi phông chữ, kiểu chữ, căn lề cho đoạn văn bản
- Nhận xét.
2. Các hoạt động: 
a. Hoạt động 1 :
- Gv hướng dẫn học sinh soạn bài thơ: “ Về quê ngoại” và thay đổi văn bản theo yêu cầu.
+ 4 dòng thơ đầu: căn lề trái, in nghiêng.
+ 4 dòng thơ tiếp theo: căn lề phải, in đậm.
+ 4 dòng thơ tiếp theo: căn giữa, gạch chân.
+ 4 dòng thơ cuối: căn đều, in nghiêng, in đậm, gạch chân.
- HS trình bày bài làm.
- HS nhận xét.
- GV nhận xét chung và bổ sung thêm cho HS.
b. Hoạt động 2:
- GV hưỡng dẫn học sinh soạn một đoạn văn bản có chủ đề: “ Kể lại câu chuyện mà em thích” rồi trình bày cỡ chữ, kiểu chữ, căn lề cho phù hợp.
+ Thay đổi phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ ở các dòng theo yêu cầu.
- GV nhận xét chung kết quả thực hành của cả lớp.
c. Hoạt động 3:
- GV đưa ra một đoạn văn bản đã soạn sẵn. Yêu cầu học sinh chỉnh sửa theo yêu cầu của giáo viên (các bạn trong lớp).
- HS nhận xét
- GV nhận xét.
3. Củng cố và dặn dò:
 - Tóm tắt nội dung bài học
- Ghi nhớ thao tác thực hiện. Chuẩn bị bài mới.
- HS lắng nghe, trả lời câu hỏi.
- HS lắng nghe 
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
.
- Quan sát giáo viên làm mẫu.
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
- Quan sát giáo viên làm mẫu.
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
- Lắng nghe.

Tài liệu đính kèm:

  • docxCD3 Bai 6 Luyen tap mot so ki thuat trinh bay van ban_12274257.docx