Giáo án Tin học 5 - Tuần 14 - Bài 3: Chèn âm thanh vào bài trình chiếu

TUẦN 14

BÀI 3: CHÈN ÂM THANH

VÀO BÀI TRÌNH CHIẾU (Tiết 1)

I. MỤC TIÊU:

- Chèn được đoạn âm thanh vào bài trình chiếu.

- Biết sử dụng, nắm được các thao tác cơ bản tạo và cách chèn đoạn âm thanh vào bài trình chiếu.

- Thể hiện tính tích cực, chủ động sáng tạo trong học tập.

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Giáo án, phòng máy.

- Học sinh: Máy tính, tập, bút.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định lớp:

- Bài cũ: Nêu một số thao tác tạo hiệu ứng chuyển động trong bài trình chiếu?

- Nhận xét.

2. Giới thiệu bài mới:

Giới thiệu bài: Ở bài trước chúng ta đã được học các thao tác tạo hiệu ứng chuyển động với phần mền trình chiếu Power point. Ở bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chèn âm thanh vào bài trình chiếu.

3. Các hoạt động:

a. Hoạt động 1:

-Gv hướng dẫn cách thực hiện.

+ Nháy Insert.

+ Chọn Sound. (Audio)

+ Chọn Sound from File. (Audio on My PC)

 

doc 4 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 11/01/2021 Lượt xem 909Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 5 - Tuần 14 - Bài 3: Chèn âm thanh vào bài trình chiếu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỚP 5
Ngày dạy: ... /11/2017
TUẦN 14
BÀI 3: CHÈN ÂM THANH 
VÀO BÀI TRÌNH CHIẾU (Tiết 1)
I. MỤC TIÊU:
- Chèn được đoạn âm thanh vào bài trình chiếu.
- Biết sử dụng, nắm được các thao tác cơ bản tạo và cách chèn đoạn âm thanh vào bài trình chiếu.
- Thể hiện tính tích cực, chủ động sáng tạo trong học tập.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy.
- Học sinh: Máy tính, tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. Ổn định lớp:
- Bài cũ: Nêu một số thao tác tạo hiệu ứng chuyển động trong bài trình chiếu?
- Nhận xét.
2. Giới thiệu bài mới: 
Giới thiệu bài: Ở bài trước chúng ta đã được học các thao tác tạo hiệu ứng chuyển động với phần mền trình chiếu Power point. Ở bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chèn âm thanh vào bài trình chiếu.
3. Các hoạt động:
a. Hoạt động 1:
-Gv hướng dẫn cách thực hiện.
+ Nháy Insert.
+ Chọn Sound. (Audio)
+ Chọn Sound from File. (Audio on My PC)
+ Cách thiết lập nội dung âm thanh:
Automatically: phát tự động
On Click: nháy chuột thì bài hát mới phát.
- Giáo viên yêu cầu học sinh thực hiện một bài trình chiếu và chèn một đoạn âm thanh vào bài.
- Nhận xét.
b. Hoạt động 2:
 - GV hướng dẫn HS kiểm tra kết quả của việc chèn tệp âm thanh.
+ Nháy vào biểu tượng 
+ Chọn
+ Chọn
* Thực hành: Sau khi giáo viên hướng dẫn cách thực hiện xong, lần lượt cho học sinh thực hành.
- Lắng nghe. Trả lời câu hỏi.
- Lắng nghe.
- Vừa lắng nghe vừa thực hành trên máy.
- Quan sát giáo viên làm mẫu.
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
- Lắng nghe.
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
- Lắng nghe.
IV. CỦNG CỐ - DẶN DÒ:
 - Tóm tắt lại nội dung chính.
 - Chuẩn bị bài mới
BÀI 4: CHÈN ĐOẠN VIDEO VÀO BÀI TRÌNH CHIẾU (Tiết 2)
I. MỤC TIÊU:
- Chèn được đoạn video vào bài trình chiếu.
- Biết sử dụng, nắm được các thao tác cơ bản tạo và cách chèn đoạn video vào bài trình chiếu.
- Thể hiện tính tích cực, chủ động sáng tạo trong học tập.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy.
- Học sinh: Máy tính, tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. Ổn định lớp:
- Bài cũ: Nêu một số thao tác chèn đoạn âm thanh trong bài trình chiếu?
- Nhận xét.
2. Giới thiệu bài mới: 
Giới thiệu bài: Ở bài trước chúng ta đã được học các thao tác chèn một đoạn âm thanh trong phần mền trình chiếu Power point. Ở bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chèn đoạn video vào bài trình chiếu.
3. Các hoạt động:
a. Hoạt động 1:
-Gv hướng dẫn cách thực hiện.
+ Nháy Insert.
+ Chọn Movie. (Video)
+ Chọn Movie from File. (Video on My PC)
- Giáo viên yêu cầu học sinh thực hiện một bài trình chiếu và chèn một đoạn video vào bài.
- Nhận xét.
b. Hoạt động 2:
 - GV hướng dẫn HS soạn một bài trình chiếu về tỉnh/ thành phố mà em yêu thích gồm 5 trang.
- Nội dung:
+ Trang 1: Tiêu đề tỉnh/ thành phố. Họ tên người soạn.
+ Trang 2: Đặc điểm địa lý, khí hậu.
+ Trang 3: Đặc điểm kinh tế, xã hội.
+ Trang 4: Giới thiệu địa danh du lịch, văn hóa nổi bật.
+ trang 5: Kết luận và cảm ơn.
- Chèn thêm âm thanh, hình ảnh, video liên quan đến bài trình chiếu.
- Chạy thử.
* Thực hành: Sau khi giáo viên hướng dẫn cách thực hiện xong, lần lượt cho học sinh thực hành.
- GV chọn một vài bài tiêu biểu cho cả lớp quan sát.
- Nhận xét.
- Lắng nghe. Trả lời câu hỏi.
- Lắng nghe.
- Quan sát giáo viên làm mẫu.
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
- Lắng nghe.
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
- Lắng nghe.
IV. CỦNG CỐ - DẶN DÒ:
- Tóm tắt lại nội dung chính. 
- Chuẩn bị bài mới
NHẬN XÉT CỦA BGH
NHẬN XÉT CỦA TT
Ngày ././2017
Đoàn Văn Gụ
Ngày ././2017
Đinh Thị Thanh Tuyết

Tài liệu đính kèm:

  • docCD3 Bai 3 Chen am thanh vao bai trinh chieu_12205594.doc