Giáo án Tin học 5 - Tuần 21 - Bài 2: Câu lệnh lặp lồng nhau

TUẦN 21

BÀI 2: CÂU LỆNH LẶP LỒNG NHAU (Tiết 1)

I. MỤC TIÊU:

- Biết cách sử dụng các câu lệnh lặp lông nhau. Sử dụng được câu lệnh lặp lồng nhau để vẽ các hình trang trí.

- Vận dụng câu lệnh lặp để vẽ các hình hình học theo mẫu.

- HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành.

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Giáo án, phòng máy.

- Học sinh: Máy tính, tập, bút.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Bài cũ:

- Em hãy viết câu lệnh lặp lồng nhau vẽ hình vuông theo hai cách.

- Nhận xét.

2. Các hoạt động:

a. Hoạt động 1:

- GV hướng dẫn học sinh làm hoạt động 1 trang 87 SGK.” Rùa thực hiện công việc nào khi nhận được các lệnh sau: REPEAT 6[FD 50 RT 60 WAIT 30] RT 72”.

 

doc 5 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 894Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 5 - Tuần 21 - Bài 2: Câu lệnh lặp lồng nhau", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỚP 5
Ngày dạy: /02/2018
TUẦN 21
BÀI 2: CÂU LỆNH LẶP LỒNG NHAU (Tiết 1)
I. MỤC TIÊU:
- Biết cách sử dụng các câu lệnh lặp lông nhau. Sử dụng được câu lệnh lặp lồng nhau để vẽ các hình trang trí.
- Vận dụng câu lệnh lặp để vẽ các hình hình học theo mẫu.
- HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy.
- Học sinh: Máy tính, tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. Bài cũ:
- Em hãy viết câu lệnh lặp lồng nhau vẽ hình vuông theo hai cách.
- Nhận xét.
2. Các hoạt động:
a. Hoạt động 1:
- GV hướng dẫn học sinh làm hoạt động 1 trang 87 SGK.” Rùa thực hiện công việc nào khi nhận được các lệnh sau: REPEAT 6[FD 50 RT 60 WAIT 30] RT 72”.
- HS điền kết quả vào bài tập rùi nhận xét bài làm của bạn.
- GV nhận xét chung.
b. Hoạt động 2:
- GV hướng dẫn học sinh làm hoạt động 2 trang 87 SGK.” Rùa thực hiện công việc nào khi nhận được các lệnh sau: REPEAT 5[REPEAT 6[FD 50 RT 60 WAIT 30] RT 72]”.
- HS điền kết quả vào bài tập rùi nhận xét bài làm của bạn.
- GV nhận xét chung.
c. Hoạt động 3:
- HS sử dụng máy tính kiểm tra lại kết quả các câu lệnh ở hai hoạt động trên.
- HS rút ra được điều gì từ hai hoạt động trên. 
- Nêu giống và khác nhau giữa hai câu lệnh trên. Câu lệnh nào rút gọn hơn.
- GV đưa ra một vài ví dụ cho học sinh thực hành để củng cố thêm cho câu lệnh lặp lồng nhau.
- VD: REPEAT 3[FD 50 RT 120]
- Lắng nghe. Trả lời câu hỏi.
- Nhận xét.
- Lắng nghe.
- HS thực hành 
- HS làm theo hướng dẫn của GV
- HS thực hành 
- HS làm theo hướng dẫn của GV
- HS thực hành 
- HS làm theo hướng dẫn của GV
IV. CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ:
- Thực hành lại cho học sinh quan sát và chỉ ra các lỗi mà các em hay vấp phải.
- Về nhà xem lại các kiến thức đã học và chuẩn bị bài mới.
BÀI 2: CÂU LỆNH LẶP LỒNG NHAU (TIẾT 2) 
I. MỤC TIÊU:
- Biết cách sử dụng các câu lệnh lặp lông nhau. Sử dụng được câu lệnh lặp lồng nhau để vẽ các hình trang trí.
- Vận dụng câu lệnh lặp để vẽ các hình hình học theo mẫu.
- HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy.
- Học sinh: Máy tính, tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. Bài cũ:
- Em hãy viết câu lệnh lặp lồng nhau để vẽ hình sau:
- Nhận xét.
2. Các hoạt động:
a. Hoạt động 1:
- GV hướng dẫn học sinh làm hoạt động trang 87 SGK.” Rùa thực hiện công việc nào khi nhận được các lệnh sau: REPEAT 8[REPEAT 6[FD 50 RT 60 WAIT 30] RT 45]”.
- HS điền kết quả vào bài tập rùi nhận xét bài làm của bạn.
- GV nhận xét chung.
b. Hoạt động 2:
- HS sử dụng máy tính kiểm tra lại kết quả các câu lệnh ở hai hoạt động trên.
- HS rút ra được điều gì từ hoạt động trên. 
- GV đưa ra một vài ví dụ cho học sinh thực hành để củng cố thêm cho câu lệnh lặp lồng nhau.
- VD: REPEAT 5[REPEAT 4[FD 40 RT 90]RT 70]
* Chú ý:
Câu lệnh lặp có dạng Repeat n[ ]. Trong đó:
+ Số n trong câu lệnh chỉ số lần lặp; giữa Repeat và n phải có dấu cách.
+ phần trong cặp ngoặc vuông [ ] là nơi ghi các câu lệnh được lặp lại.
Sử dụng câu lệnh lặp lồng nhau có thể cho ra nhiều hình giống nhau.
c. Hoạt động 3:
- GV hướng dẫn học sinh làm hoạt động 1&2 trang 88 SGK.” Viết lệnh điều khiển rùa thực hiện: lặp lại 4 lần, trong mỗi lần vẽ một hình vuông cạnh dài 50 bước, vẽ xong quay một góc 90 độ.
- REPEAT 4[FD 50 RT 90]
- HS thực hành viết lệnh trên máy và quan sát kết quả.
- GV yêu cầu học sinh điều khiển Rùa vẽ hình sau:
- REPEAT 6[REPEAT 4[FD 50 RT 90] RT 60]
- GV nhận xét bài làm của học sinh.
- Cho học sinh quan sát bài của một vài bạn làm tốt.
IV. CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ:
- Thực hành lại cho học sinh quan sát và chỉ ra các lỗi mà các em hay vấp phải.
- Về nhà xem lại các kiến thức đã học và chuẩn bị bài mới.
NHẬN XÉT CỦA BGH
NHẬN XÉT CỦA TT
Ngày ././2018
Đoàn Văn Gụ
Ngày ././2018
Phạm Thị Tính

Tài liệu đính kèm:

  • docCD4 Bai 2 Cau lenh lap long nhau_12267435.doc