Bài 17. Định dạng đoạn văn bản

Định dạng đoạn văn bản thay đổi tính chất của toàn đoạn văn bản. Có thể sử dụng các nút lệnh định dạng văn bản trên thanh công cụ định dạng hoặc vào bảng chọn Fomat -> Paragraph… mở hộp thoại Paragraph để thực hiện đoạn văn bản.