Giáo án môn Tin học 7 - Tiết 55: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

1 - Mục tiờu

1.1. Kiến thức

 HS Biết : biết các bước cần thực hiện để tạo biểu đồ từ một bảng dữ liệu.

 HS Hiểu: Học sinh hiểu và nắm được mục đích của việc sử dụng biểu đồ, biết được một số dạng biểu đồ cần dùng.

 1.2. Kỹ Năng

 HS Thực hiện được: kĩ năng quan sát và từ đó tích lũy kiến.

 HS Thực hiện thành thạo: kĩ năng quan sát.

1.3. Thái độ

 Thúi quen : ý thức bảo vệ tài sản cụng

 Tớnh cỏch: Giáo dục thái độ học tập nghiêm túc.

2/ Nội dung

 Các bước chỉnh sửa biểu đồ từ một biểu đồ đã có

3/ Chuẩn bị

1. Giỏo viờn: Giỏo trỡnh, phũng mỏy.

2. Học sinh: Chuẩn bị bài ở nhà.

 

doc 5 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 04/04/2019 Lượt xem 373Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 7 - Tiết 55: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 29
 Tiết 55
Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ
1 - Mục tiờu
1.1. Kiến thức
	HS Biết : biết các bước cần thực hiện để tạo biểu đồ từ một bảng dữ liệu.
	HS Hiểu: Học sinh hiểu và nắm được mục đích của việc sử dụng biểu đồ, biết được một số dạng biểu đồ cần dùng.
	1.2. Kỹ Năng
	HS Thực hiện được: kĩ năng quan sát và từ đó tích lũy kiến.
	HS Thực hiện thành thạo: kĩ năng quan sát.
1.3. Thái độ
	Thúi quen : ý thức bảo vệ tài sản cụng
	Tớnh cỏch: Giáo dục thái độ học tập nghiêm túc.
2/ Nội dung
 Các bước chỉnh sửa biểu đồ từ một biểu đồ đã có 
3/ Chuẩn bị
1. Giỏo viờn: Giỏo trỡnh, phũng mỏy.
2. Học sinh: Chuẩn bị bài ở nhà. 
4/ Tổ chức cỏc hoạt động dạy và học
4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: (2’)
7A1: 	7A2:	7A3: 	7A4:	7A5:
	4.2. Kiểm tra miệng. 
HS1 :Nêu các bước tạo biểu đồ?
Trả lời : 
1. Chọn một ô trong vùng dữ liệu cần vẽ biểu đồ.
2. Nháy vào nút Chart Wizard trên thanh công cụ, chương trình bảng tính sẽ hiển thị hộp thoại Chart Wizard.
4.3. Tiến trỡnh dạy bài mới. 	
Hoạt động của GV và HS
Ghi bảng
Hoạt động 1: Chỉnh sửa biểu đồ
a. Thay đổi vị trí của biểu đồ
GV: Chiếu hình ảnh biểu đồ , và thực hiện thao tác di chuyển biểu đồ 
HS : Chú ý lắng nghe, quan sát
 Trả lời
GV:? Muốn thay đổi vị trí biểu đồ, em làm như thế nào.
HS : 
Để thay đổi vị trí của biểu đồ ta chỉ cần chọn biểu đồ giữ chuột và rê biểu đồ đến vị trí mới sau đó thả chuột.
GV: Kết luận
b.Thay đổi dạng biểu đồ
GV: Giới thiệu cách thay đổi dạng biểu đồ theo từng bước , thao tác cụ thể trên máy tính 
HS : Quan sát 
GV : Gọi HS nhắc lại.
GV: Gọi HS nhận xét bạn trả lời.
GV tổng hợp lại các bước thay đổi dạng biểu đồ.
GV: Để xoá các đối tượng trong chương trình soạn thảo Microsoft Word ta làm thế nào?
HS: Khối lại bấm phím Delete
GV: Tương tự như xoá các đối tượng trong chương trình soạn thảo Microsoft Word.. Em hãy cho biết cách xóa biểu đồ.
HS: Nháy chuột trên biểu đồ và nhấn phím Delete.
GV:Cho HS khác nhận xét, bổ sung.
GV: Nêu cách sao chép một đoạn văn bản trong chương trình sọan thảo Word?
HS: ..
GV: Giới thiệu cách sao chép biểu đồ sang Word.
Nháy chuột trên biểu đồ và nháy nút lệnh Copy.
- Mở văn bản Word và nháy nút lệnh Paste
GV: Gọi HS nhắc lại
4. Chỉnh sửa biểu đồ:
a. Thay đổi vị trí của biểu đồ
- Để thay đổi vị trí của biểu đồ ta chỉ cần chọn biểu đồ giữ chuột và rê biểu đồ đến vị trí mới sau đó thả chuột.
b.Thay đổi dạng biểu đồ
1. Nháy vào mũi tên để mở bảng chọn
2. Chọn kiểu biểu đồ thích hợp
 Để thay đổi dạng biểu đồ ta thực hiện như sau:
- Chọn biểu đồ cần thay đổi dạng.
- Xuất hiện thanh công cụ Chart 
c. Xoá biểu đồ
- Để xoá biểu đồ: Nháy chuột trên biểu đồ và nhấn phím Delete.
d. Sao chép biểu đồ vào văn bản
* Các bước sao chép biểu đồ vào văn bản
- Nháy chuột trên biểu đồ và nháy nút lệnh Copy.
- Mở văn bản Word và nháy nút lệnh Paste
4.4. Tổng kết : (4’)
GV: Nhắc lại các kiến thức cần nhớ.
- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Muốn thay đổi dạng biểu đồ có nhất thiết phải xoá biểu đồ cũ và tạo lại không? Nêu cách thao tác ?
	4.5. Hướng dẫn học tập :
	Hướng dẫn cho tiết này: về học lý thuyết.
Hướng dẫn cho tiết sau: Xem trước bài BT thực hành để tiết sau làm bài thực hành 9. 
5. phục lục	
	Sách tin học dành cho THCS quyển 2.
Tuần29
Tiết 56
Bài thực hành 9 :
Tạo biểu đồ để minh họa
1. Mục tiờu
1.1. Kiến thức :
- HS biết: Thực hiện được các thao tác tạo biểu đồ đơn giản
- HS hiểu: Các thao tác tạo biểu đồ. 
1.2. Kỹ Năng: 
- HS thực hiện được: Các thao tác tạo biểu đồ đơn giản.
- HS thực hiện thành thạo: thao tác vẽ biểu đồ và lựa chọn biểu đồ phù hợp.
1.3. Thái độ: 
- Thói quen: Giáo dục học sinh thái độ nghiêm túc, chú ý trong thực hành.
- Tính cách: trung thực trong thực hành.
2/ Nội dung
Thực hành tạo biểu đồ từ dữ liệu 
3/ Chuẩn bị
1. Giỏo viờn: Giỏo trỡnh, phũng mỏy.
2. Học sinh: Chuẩn bị bài ở nhà. 
4/ Tổ chức cỏc hoạt động dạy và học
4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: (1’)
7A1: 	7A2:	7A3: 41/42	7A4:	7A5:
	4.2. Kiểm tra miệng. 
4.3. Tiến trỡnh dạy bài mới. 
Hoạt động của GV
Nội dung
Hoạt động 1:Thực hành Bài tập 1 (40’)
Mục tiêu: Ôn lại cách nhập dữ liệu và tạo biểu đồ.
GV: Yêu cầu HS mở máy, khởi động chương trình bảng tính Excel, nhập dữ liệu vào trang tính như hình 113.
HS: Mở máy tính, khởi động Excel và nhập dữ liệu vào trang tính
GV: Tính cột Tổng cộng ta làm ntn? 
HS: =SUM(B5,C5)
GV: Yêu cầu HS thực hiện tạo biểu đồ với khối dữ liệu A4:D9.
HS: Thực hành theo yêu cầu của giáo viên.
? Để có được dữ liệu như hình 114 ta làm ntn?
HS: Trả lời
GV: Yêu cầu HS xoá cột Nam trong bảng dữ liệu.
HS: Thực hiện thao tác xoá cột.
- Yêu cầu từng HS tạo biểu đồ với dữ liệukhối A4:A9 với các thông tin giải thích trên biểu đồ.
? Để sao chép biểu đồ trên trang tính vào Word ta làm ntn?
- Yêu cầu HS thực hiện thao tác sao chép sang Word.
HS: Trả lời.
HS: Thực hành theo yêu cầu của GV.
1. Bài tập 1
a) Nhập dữ liệu
=SUM(B5,C5)
b) Tạo biểu đồ với dữ liệu khối A:D9
c) Thực hiện các thao tác để có trang tính như hình 114
d) Tạo biểu đồ với dữ liệu khối A4:C9
4.4. Tổng kết : (4’)
Giáo viên kiểm tra việc làm bài của từng máy, sửa lỗi và nhận xét ý thức thực hành, kết quả. Nhắc lại các bước tạo một biểu đồ.
	4.5. Hướng dẫn học tập :
	- Hướng dẫn cho tiết này : Học thuộc các bước tạo biểu đồ và thực hành nếu có thể.
 - Hướng dẫn cho bài sau: Xem trước bài , chuẩn bị tiết sau học tiếp 
5. phục lục
	Sách tin học dành cho THCS quyển 2.

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 29.doc