Giáo án môn Tin học 7 - Tiết 8: Bài thực hành 2: Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính - Trường THCS Thạnh Đông

1. MỤC TIÊU:

1.1 Kiến thức:

 * Hoạt động: - Học sinh biết Dữ liệu kiểu số căn thẳng lề phải còn dữ liệu kiểu văn bản căn thẳng lề trái của ô tính; biết nhập dữ liệu cho trang tính; biết được phím Delete dùng để xoá dữ liệu trong ô.

 - Học sinh hiểu các thao tác khởi động; các thao tác cơ bản nhất trên trang tính; lưu kết quả và thoát khỏi chương trình Excel; Hiểu được rằng dữ liệu mới nhập vào sẽ xoá dữ liệu cũ của ô.

1.2 Kĩ năng:

• Hs thực hiện được:

- Học sinh thực hiện được các thao tác khởi động; di chuyển trên trang tính; nhập dữ liệu cho trang tính; lưu kết quả và thoát khỏi chương trình Excel.

• Hs thực hiện thành thạo:

- Học sinh thực hiện thành thạo các thao tác khởi động; di chuyển trên trang tính; nhập dữ liệu cho trang tính; lưu kết quả và thoát khỏi chương trình Excel.

 

doc 3 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 435Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 7 - Tiết 8: Bài thực hành 2: Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính - Trường THCS Thạnh Đông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 4 - Tiết 8
 Ngày dạy: 14/09/2015
 Bài thực hành 2: LÀM QUEN VỚI CÁC KIỂU DỮ LIỆU 
 TRÊN TRANG TÍNH
1. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
 * Hoạt động: - Học sinh biết Dữ liệu kiểu số căn thẳng lề phải còn dữ liệu kiểu văn bản căn thẳng lề trái của ô tính; biết nhập dữ liệu cho trang tính; biết được phím Delete dùng để xoá dữ liệu trong ô.
 - Học sinh hiểu các thao tác khởi động; các thao tác cơ bản nhất trên trang tính; lưu kết quả và thoát khỏi chương trình Excel; Hiểu được rằng dữ liệu mới nhập vào sẽ xoá dữ liệu cũ của ô.
Kĩ năng: 
Hs thực hiện được:
- Học sinh thực hiện được các thao tác khởi động; di chuyển trên trang tính; nhập dữ liệu cho trang tính; lưu kết quả và thoát khỏi chương trình Excel.
Hs thực hiện thành thạo:
- Học sinh thực hiện thành thạo các thao tác khởi động; di chuyển trên trang tính; nhập dữ liệu cho trang tính; lưu kết quả và thoát khỏi chương trình Excel.
Thái độ:
Thói quen:
- Học sinh thói quen thực hành, tự rèn luyện trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn tin học cũng như các môn học khác. 
Tính cách:
- Rèn luyện tính kiên trì trong học tập, rèn luyện.
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Giải quyết các bài tập 2 và bài tập 3. 
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Máy tính, phần mềm Microsoft Excel.
3.2. Học sinh: Học bài cũ, đọc trước bài mới ở nhà.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện. (2p)
Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.
Kiểm tra miệng. 
 Lòng trong quá trình học sinh thực hành.
Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động : Thực hành bài tập 2, 3 và bài tập 4. (35p)
Gv: Gọi học sinh đọc yêu cầu bài tập 2.
Hs: Đọc yêu cầu bài tập.
Gv: Hướng dẫn các em thực hiện bài tập.
 Yêu cầu học sinh làm theo nhóm và viết thu hoạch vào giấy nộp ở cuối giờ?
Hs: Lắng nghe giáo viên hướng dẫn.
Gv: Yêu cầu các nhóm thực hiện bài tập 2.
Hs: Các nhóm thực hành bài tập 2.
Gv: Quan sát các nhóm thực hành. Hướng dẫn những em chưa thực hiện được.
 Yêu cầu 1 nhóm trình bày kết quả của nhóm mình.
Hs: Đại diện nhóm trình bày.
Gv: Gọi các nhóm khác nhận xét.
Hs: Các nhóm nhận xét, đánh giá.
Gv: Chính xác hóa kiến thức.
Hs: Lắng nghe, ghi bài.
Gv: Gọi học sinh đọc yêu cầu bài tập 3 và 4.
Hs: Đọc yêu cầu bài tập.
Gv: Hướng dẫn các em thực hiện bài tập.
Hs: Lắng nghe giáo viên hướng dẫn. Và thực hành 2 bài tập 3,4.
Gv: Quan sát các nhóm thực hành. Hướng dẫn những em chưa thực hiện được.
Bài tập thực hành:
Bài tập 2: Chọn các đối tượng trên trang tính:
- Nội dung của hộp tên thay đổi trong quá trình chọn ô, hàng, cột hay khối.
- Để chọn các đối tượng liền kề nhau ta chọn đối tượng đầu tiên; nhấn giữ chuột trái và rê đến đối tượng cuối cùng. 
- Để chọn các đối tượng không liền kề nhau ta chọn đối tượng đầu tiên; nhấn giữ phím Ctrl và chọn các đối tượng tiếp theo.
- Có thể chọn các dối tượng ô, cột, hàng hay khối thông qua hộp tên.
Bài tập 3: Mở bảng tính:
- Mở bảng tính mới. 
- Mở bảng tính Danh sach lop em đã được lưu trong Bài thực hành 1.
Bài tập 4: Nhập dữ liệu vào trang tính:
 - Nhập dữ liệu cho bảng tính như hình (Hình 21-Tr21)
 - Lưu bảng tính với tên So theo doi the luc
Tổng kết. (3p)
- Giáo viên đánh giá kết quả tiết thực hành.
- Tuyên giương các em làm tốt, nhiệt tình. Phê bình nhắc nhở những em chưa nghiêm túc trong tiết thực hành.
Hướng dẫn học tập. (5p)
Đối với bài học ở tiết này:
- Về nhà các em xem lại bài thực hành và thực hiện thành thạo các thao tác đã được học.
- Thực hành lại các bài tập.
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
- Xem trước bài: Luyện gõ phím nhanh bằng Typing Test. (Trang 97):
 + Phần mềm Typing Test dùng để làm gì và phần mềm có bao nhiêu trò chơi?
5. PHỤ LỤC.
	----------˜˜&™™----------	

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_thuc_hanh_2_Lam_quen_voi_cac_kieu_du_lieu_tren_trang_tinh.doc