Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán

I/ Mục tiêu

 a. Kiến thức

- Biết ý nghĩa của các hàm MAX, MIN

- Biết cách sử dụng hàm.

- Biết hai cách nhập hàm vô ô tính.

 b. Kĩ năng

 - Viết đúng qui tắt các hàm.

 - Sử dụng hàm để tính kết hợp các số và địa chỉ ô tính.

 - Thực hiện được bốn hàm MAX, MIN (chọn lệnh từ bảng chọn, gõ lệnh từ cửa

 sổ lệnh)

 c. Thái độ

 - Nhận thức được sự tiện lợi khi sử dụng hàm để tính toán.

 - Có ý thức muốn tìm hiểu thêm các hàm khác trong Excel.

II/ Chuẩn bị phương tiện và đồ dùng dạy học

 1/ Giáo viên:

 - Các máy tính trong phòng dạy chạy tốt.

 - Bài giảng trình bày trên PowerPoint và chiếu trực tiếp lên màn hình.

 - Máy Projector, bảng và bút

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1246Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN( T 2)
I/ Mục tiêu 
 a. Kiến thức
- Biết ý nghĩa của các hàm MAX, MIN
- Biết cách sử dụng hàm.
- Biết hai cách nhập hàm vô ô tính.
 b. Kĩ năng
	- Viết đúng qui tắt các hàm.
	- Sử dụng hàm để tính kết hợp các số và địa chỉ ô tính.
	- Thực hiện được bốn hàm MAX, MIN (chọn lệnh từ bảng chọn, gõ lệnh từ cửa
 sổ lệnh)
 c. Thái độ
	- Nhận thức được sự tiện lợi khi sử dụng hàm để tính toán. 
 - Có ý thức muốn tìm hiểu thêm các hàm khác trong Excel.
II/ Chuẩn bị phương tiện và đồ dùng dạy học
 1/ Giáo viên: 
 - Các máy tính trong phòng dạy chạy tốt.
 - Bài giảng trình bày trên PowerPoint và chiếu trực tiếp lên màn hình.
 - Máy Projector, bảng và bút
 2/ Học sinh:
	 - SGK đầy đủ.
 - Vở ghi chép, bảng nhóm.
III/ Những lưu ý sư phạm
- Trước hết cần chia nhóm phù hợp các đối tượng học sinh.
- Trong tiết học này việc gây hứng thú học để HS thấy việc sử dụng các hàm là một yêu cầu cần thiết, thuận lợi hơn sử dụng công thức.
- Có thể bằng so sánh kết quả thực hiện khi dùng hàm và không dùng hàm.
- Hạn chế chỉ giới thiệu đúng nội dung như SGK, trong tiết học chưa cần tìm hiểu thêm về các mục chọn khác trong thanh bảng chọn.
- Lưu ý có hai cách nhập hàm vào ô tính.
IV/ Hoạt động của giáo viên và học sinh
Hoạt động 1: Hàm trong chương trình bảng tính ( Thời gian:.phút)
 Mục tiêu: Gây hứng thú, thấy được sự cần thiết sử dụng hàm.
 Cách tiến hành: So sánh kết quả khi dùng công thức và cách dùng hàm.
Hoạt động 2: Cách sử dụng hàm ( Thời gian:.phút)
Mục tiêu: Biết cách sử dụng hàm.
Cách tiến hành: GV thao tác minh hoạ, HS nhận biết.
Hoạt động 3: Một số hàm trong chương trình bảng tính ( Thời gian:.phút)
Mục tiêu: Biết các hàm MAX, MIN
Cách tiến hành: HS tự đọc SGK, thảo luận nhóm.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
c/ Hàm xác định giá trị lớn nhất:
Nêu qui tắc sử dụng hàm xác định giá trị lớn nhất bảng tính?
GV nhận xét cách trình bày của các nhóm.
d/ Hàm xác định giá trị nhỏ nhất:
Nêu qui tắc sử dụng hàm xác định giá trị nhỏ nhất bảng tính?
GV nhận xét cách trình bày của các nhóm.
Nhóm 1 + Nhóm 2: Đọc ví dụ 1 (SGK)
Nhóm 3 + Nhóm 4: Đọc ví dụ 2 (SGK)
Nhóm 5 + Nhóm 6: Đọc ví dụ 3 (SGK)
Các nhóm trình bày qui tắc sử dụng hàm tính tổng trong bảng tính.
Nhóm 1 + Nhóm 2 + Nhóm 3: Đọc ví dụ 1 (SGK)
Nhóm 4 + Nhóm 5 + Nhóm 6: Đọc ví dụ 2 (SGK)
Các nhóm trình bày qui tắc sử dụng hàm tính trung bình cộng trong bảng tính.
Nhóm 1 + Nhóm 2 + Nhóm 3: Đọc ví dụ 1 (SGK)
Nhóm 4 + Nhóm 5 + Nhóm 6: Đọc ví dụ 2 (SGK)
3/ Một số hàm trong chương trình bảng tính
a/ Hàm xác định giá trị lớn nhất
=MAX(a,b,c,)
Trong đó: a,b,c,là các số hay địa chỉ của các ô cần tính.
c/ Hàm xác định giá trị nhỏ nhất
=MIN(a,b,c,)
Trong đó: a,b,c,là các số hay địa chỉ của các ô cần tính.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 4. Sử dụng các hàm để tính toán (5).doc