Giáo án môn Tin học 7, kì II - Tiết 62: Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp

 Bài thực hành 10: THỰC HÀNH TỔNG HỢP

1. MỤC TIÊU:

1.1 Kiến thức:

 * Hoạt động : - Học sinh biết vận các kiến thức, kĩ năng đã được học trong chương trình tin 7 để giải quyết các bài toán trong bài thực hành.

 - Học sinh hiểu hơn thao tác trong chương trình bảng tính điện tử qua tiết thực hành với các bài tập.

1.2 Kĩ năng:

• Hs thực hiện được:

- Học sinh thực hiện được các thao tác cơ bản trong chương trình bảng tính điện tử qua tiết thực hành với các bài tập.

• Hs thực hiện thành thạo:

- Học sinh thực hiện thành thạo và linh hoạt các thao tác cơ bản trong chương trình bảng tính điện tử qua tiết thực hành với các bài tập.

 

doc 3 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 04/04/2019 Lượt xem 186Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 7, kì II - Tiết 62: Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 32- Tiết 62
 Ngày dạy: 30/03/2015
 Bài thực hành 10: THỰC HÀNH TỔNG HỢP
1. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
 * Hoạt động : - Học sinh biết vận các kiến thức, kĩ năng đã được học trong chương trình tin 7 để giải quyết các bài toán trong bài thực hành.
 - Học sinh hiểu hơn thao tác trong chương trình bảng tính điện tử qua tiết thực hành với các bài tập. 
Kĩ năng: 
Hs thực hiện được:
- Học sinh thực hiện được các thao tác cơ bản trong chương trình bảng tính điện tử qua tiết thực hành với các bài tập. 
Hs thực hiện thành thạo:
- Học sinh thực hiện thành thạo và linh hoạt các thao tác cơ bản trong chương trình bảng tính điện tử qua tiết thực hành với các bài tập. 
Thái độ:
Thói quen:
- Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học. 
Tính cách:
- Rèn luyện tính kiên trì trong học tập, rèn luyện.
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Vận dụng các kiến thức đã học giải quyết bài tập. 
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Máy tính, phiếu học tập, phần mềm Microsoft Excel.
3.2. Học sinh: Học bài cũ, đọc trước bài mới ở nhà.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện. (2 phút)
Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.
Kiểm tra miệng. 
 Lòng trong tiết thực hành
Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động: Nội dung:
Thực hành bài tập 3 (32’)
Gv: Phát phiếu học tập. Yêu cầu học sinh khởi động chương trình và thực hiện bài tập.
Hs: Nhận yêu cầu bài tập của giáo viên và thực hành.
Gv: Hướng dẫn sơ bộ học sinh cách thực hiện bài.
Hs: Nghe chỉ dẫn và khởi động máy, khởi động chương trình để thực hành.
Gv: Theo dõi và xử lý tính huống khi cần thiết. 
2. Nội dung thực hành:
1. Thực hành bài tập tổng hợp: Lập trang tính, định dạng, tính toán, lọc dữ liệu, tạo biểu đồ, thiết lập lề trang tính.
Cho mẫu biểu sau:
Bảng điểm của em
a/ Nhập mẫu biểu như trên
b/ Tính Tổng điểm và ĐTB của các môn học biết rằng điểm miệng và điểm 15 phút hệ số 1, điểm một tiết hệ số 2, điểm học kì hệ số 3.
c/ Tính điểm trung bình cả kì biết rằng môn toán và văn hệ số 2, các môn khác hệ số 1.
d/ Trong các môn học, môn nào có ĐTB cao nhất, môn nào có ĐTB thấp nhất.
e/ Định dạng lại trang tính.
f/ Sắp xếp ĐTB các môn học theo thứ tự giảm dần.
g/ Lọc ra 5 môn học có ĐTB cao nhất.
h/ Lập biểu đồ hình cột để biết ĐTB của các môn học.
- Lưu bài với tên Tong hop
Tổng kết. (3 phút)
- Giáo viên đánh giá kết quả tiết thực hành
- Tuyên giương các em làm tốt, nhiệt tình. Phê bình nhắc nhở những em chưa nghiêm túc trong tiết thực hành.
Hướng dẫn học tập. (5 phút)
Đối với bài học ở tiết này:
- Về nhà các em xem lại bài thực hành và thực hiện thành thạo đã được thực hành.
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
- Xem trước bài Học vẽ hình học động với Geogebra:
 + Tìm hiểu phần mềm Geogebra.
 + Tìm hiểu các công cụ của phần mềm.
5. PHỤ LỤC.
	----------˜˜&™™----------	

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 62.doc